Kategorier
Okategoriserade

Pristagare sökes

Nominera en kandidat till Humanistiska Förbundets pris! Som de flesta nog vet delar Svenska Humanistiska Förbundet varje år ut ett pris till, som det heter i prisstadgarna, ”yngre person som utfört lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda”. Priset delas ut vid riksförbundets årsmöte i början av mars, och fram till mitten av januari kan alla medlemmar nominera kandidater. Beslut fattas sedan av en jury som består av Gunilla Kindstrand, Ola Wikander, Svante Weyler, Brita Planck och jag själv. Pristagaren kan ha mycket olika profil – en lista på samtliga pristagare sedan 2000 finns här: https://humanistiskaforbundet.se/pris/ Av listan framgår att det sannerligen inte bara kan gå till yngre akademiker i humaniora, även om det också förekommer, utan också exempelvis till förläggare, pedagoger, folkbildare, museifolk, bildkonstnärer etc. Det finns några nyckelord i prisstatuterna att ta fasta på. ”Yngre person” har förståtts som högst fyrtio år, gärna lite yngre. ”Lovvärt intellektuellt arbete” ska alltså inte förstås så att det nödvändigtvis måste vara det skrivna ordet som står i centrum för den insats som belönas. Det viktiga är att gärningen har intellektuell räckvidd, det vill säga stimulerar tänkandet och gärna tillför nya perspektiv i någon humanistiska angelägen fråga. Och ”sann humanistisk anda” kan förstås som att det på något sätt ska handla om människans villkor och värde – om det sedan är humanistisk forskning, arbete med ett humanistiskt bildningsarv eller den etiska dimensionen av begreppet humanism som är mest framträdande varierar från pristagare. Så tänk gärna lite, skicka mig ett förslag eller skriv här! Priset är inte så stort, 20 000 kr, men jag vet att det haft stor betydelse för många pristagare som en tidig uppmuntran för deras fortsatta insatser. Ett viktigt pris!