Föreläsningar

Samtal om att föremålssamlingar i museerna är omistliga för en meningsfull museiverksamhet.

Fil Dr Elin Svahn berättar om sitt pågående arbete med Uteblivna nyöversättningar.

Teol Dr Docent Ola Wikander berättar om vad de ugaritiska kilskriftstexterna innehåller.

(Bilden bakom Ola är hämtad från Wikicommons )

Fil Dr Jesper Blid ger en introduktion till byggnadsarkeologi. Vill du veta mer om hans forskning följ länken HÄR.

Fil Dr i litteraturvetenskap Stina Otterberg analyserar Vilhelm Ekelunds dikt Det första vårregnet.

Fil Dr docent Simon Sorgenfrei berättar om Sveriges första muslim, Ebrahim Umerkajeff.