Svenska Humanistiska Förbundets pris

Sedan 2000 utdelar Svenska Humanistiska Förbundet ett pris till yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda. Prissumman är 20 000 kronor.

2020 års pris till Jesper Blid

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2020 till arkeologen och arkitekturhistorikern Jesper Blid. Genom forskning av hög klass och mångsidig forskningsförmedling har han väsentligt bidragit till kunskaperna om och intresset för antik kultur.

Jesper Blid, 38 år, har framför allt forskat om senantik kultur med utgångspunkt från utgrävningar av helgedomen Labraunda i sydvästra Turkiet. Utifrån undersökningar av hur byggnader använts under olika århundraden har han analyserat religionsbyten och kulturmöten. Hans vetenskapliga artiklar kan heta sådant som ”När bad blir kyrkor” eller ”Vad skandinaverna såg och upplevde i Miklagård”. Och är de kristna tvåtornskyrkorna ett arv från det senantika Syriens arkitekter och stenhuggare? Som inspirerande ordförande för föreningen Medelhavsmuseets vänner, reseledare, populärvetenskaplig författare och föredragshållare har Jesper Blid också lagt ned ett stort arbete på att sprida sina kunskaper utanför forskningsvärlden.

Jesper Blid var tidigare verksam vid Stockholms universitet, där han 2012 lade fram sin avhandling om tempel och helgedomar i Labraunda – en gammal tempelplats helgad åt Zeus, på 400-talet förvandlad till en av de första kristna kyrkorna. Under de senaste åren har han också ägnat sig åt klassisk och hellenistisk tid, århundradena före vår tideräkning. Han kombinerar grekisk, romersk, bysantinsk och koptisk arkeologi med arkitekturhistoria.  För närvarande är han gästforskare vid Österrikes vetenskapsakademi i Wien.

Pristagare

2020: Arkeologen och arkitekturhistorikern Jesper Blid

2019: Språkvetaren, översättaren och essäisten Alva Dahl, Uppsala

2018: Kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer, Stockholm

2017: Översättaren Elin Svahn, Stockholm

2016: Översättaren och förläggaren Lena Hammargren, Stockholm

2015: Skulptören, filmaren och videokonstnären Knutte Wester, Umeå

2014: Författaren, översättaren och litteraturkritikern Malte Persson, Berlin

2013: Teologen,folkbildaren Ola Wikander, Lund

2012: Kyrkomusikern Ellen Weiss, Gävle

2011: Litteraturvetaren Stina Otterberg, Göteborg

2010: Filmaren, skådespelaren, regissören, författaren m.m. Marcus Carlsson, Göteborg och Karlskoga

2009: Religionsvetaren, kulturförmedlaren, översättaren och litteraturkritikern Simon Sorgenfrei, Stockholm

2008: Etnologen, fil dr Rebecka Lennartsson, Uppsala

2007: Tomas Bjelkeborn och Viktor Eriksson, ledare för Institutet för digitala konstarter (IDKA) i Gävle

2006: Dramapedagogen Domino Kai, Stockholm

2005: Folkbildarna Lena Ulrika Rudeke och Lars Sewilius Berg, Göteborg

2004: Teaterpedagogen Reine Lööf, Nybro och Stockholm

2003: Bokförläggaren Kristoffer Lind, Stockholm

2002: Historikern och violinisten Olof Holm, Östersund

2001: Latinläraren Maria Sellberg, Sundbyberg

2000: Översättaren och medeltidsforskaren Karl G. Johansson, Växjö

Jury (2020)

  • förläggaren Swante Weyler, Stockholm
  • historikern Brita Planck, Skara
  • chefredaktör Gunilla Kindstrand, Hudiksvall
  • docenten och språkforskaren Ola Wikander, Lund
  • professor em Olle Josephson, Stockholm, ledamot i förbundsstyrelsen och juryordförande

Statuter

§1 Priset utdelas till en yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda.

§2 Pristagaren skall vara verksam i Sverige.

§3 Prissumman är 20 000 kronor.

§4 Priset överlämnas i samband med Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte.

§5 Priset söks ej. Förutsatt att lämplig pristagare står att finna, bör priset utdelas varje år.

§6 Priset må kunna delas, men endast mellan personer som utfört en gemensam insats enligt punkt 1.

§7 Pristagare utses av en jury, av antingen tre eller fem ledamöter, med en inom sig utsedd ordförande. Den utses av Svenska Humanistiska Förbundets styrelse för en tid av högst fem år. Omval kan ske.

§8 Juryns beslut skall vara enhälligt.

§9 Något juryarvode utgår ej.