Svenska Humanistiska Förbundets pris

Sedan 2000 utdelar Svenska Humanistiska Förbundet ett pris till yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda. Prissumman är 20 000 kronor.

2023 års pris till Johan Jönsson

Johan Jönsson. Foto: Kristian Borg.

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person som utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2023 till Johan Jönsson. Hans arbete med Wikipedia är av stor betydelse för folkbildning och kunskapsförmedling i dagens Sverige.

Johan Jönsson är 36 år och bosatt i Malmö. Han leder utvecklingsarbete på Wikimedia, den stiftelse som äger Wikipedia, och han har varit Wikipediaskribent sedan 2004. År 2022 gav han ut boken Wikipedia inifrån om hur svenska Wikipedia arbetar, hur man håller rent från vandalism och klotter och eftersträvar att höja standarden och säkra kunskapsinnehållet.   Wikipedia är Sveriges mest anlitade uppslagsverk och samtidigt ett stort demokratiskt experiment i och med att alla kan bidra. Ett tillförlitligt och kunskapsrikt Wikipedia är centralt för folkbildning och för en levande demokrati.

Vid sidan om sitt arbete med Wikipedia är också Johan Jönsson sedan 2017 förläggare på det lilla förlaget Vendel som ger ut poesi, dramatik och essäer av hög kvalitet.

Pristagare

2023: Wikipediaexperten. JohanJönsson, Malmö

2022: Fil.kand. Isabella Hallberg-Sramek, Sundsvall

2021: Radiojournalisten Ceclia Düringer, Stockholm

2020: Arkeologen och arkitekturhistorikern Jesper Blid, Stockholm

2019: Språkvetaren, översättaren och essäisten Alva Dahl, Uppsala

2018: Kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer, Stockholm

2017: Översättaren Elin Svahn, Stockholm

2016: Översättaren och förläggaren Lena Hammargren, Stockholm

2015: Skulptören, filmaren och videokonstnären Knutte Wester, Umeå

2014: Författaren, översättaren och litteraturkritikern Malte Persson, Berlin

2013: Teologen,folkbildaren Ola Wikander, Lund

2012: Kyrkomusikern Ellen Weiss, Gävle

2011: Litteraturvetaren Stina Otterberg, Göteborg

2010: Filmaren, skådespelaren, regissören, författaren m.m. Marcus Carlsson, Göteborg och Karlskoga

2009: Religionsvetaren, kulturförmedlaren, översättaren och litteraturkritikern Simon Sorgenfrei, Stockholm

2008: Etnologen, fil dr Rebecka Lennartsson, Uppsala

2007: Tomas Bjelkeborn och Viktor Eriksson, ledare för Institutet för digitala konstarter (IDKA) i Gävle

2006: Dramapedagogen Domino Kai, Stockholm

2005: Folkbildarna Lena Ulrika Rudeke och Lars Sewilius Berg, Göteborg

2004: Teaterpedagogen Reine Lööf, Nybro och Stockholm

2003: Bokförläggaren Kristoffer Lind, Stockholm

2002: Historikern och violinisten Olof Holm, Östersund

2001: Latinläraren Maria Sellberg, Sundbyberg

2000: Översättaren och medeltidsforskaren Karl G. Johansson, Växjö

Jury (2022)

  • förläggaren Swante Weyler, Stockholm
  • kulturjournalist Gunilla Kindstrand, Delsbo
  • docenten och språkforskaren Ola Wikander, Lund
  • professor em Olle Josephson, Stockholm, ledamot i förbundsstyrelsen och juryordförande

Statuter

§1 Priset utdelas till en yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda.

§2 Pristagaren skall vara verksam i Sverige.

§3 Prissumman är 20 000 kronor.

§4 Priset överlämnas i samband med Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte.

§5 Priset söks ej. Förutsatt att lämplig pristagare står att finna, bör priset utdelas varje år.

§6 Priset må kunna delas, men endast mellan personer som utfört en gemensam insats enligt punkt 1.

§7 Pristagare utses av en jury, av antingen tre eller fem ledamöter, med en inom sig utsedd ordförande. Den utses av Svenska Humanistiska Förbundets styrelse för en tid av högst fem år. Omval kan ske.

§8 Juryns beslut skall vara enhälligt.

§9 Något juryarvode utgår ej.