Årshögtid

Senaste årshögtid

Svenska Humanistiska Förbundets årshögtid 2020 hölls den 7 mars i Börssalen, Svenska Akademien,Stockholm.

Högtidstalet hölls av docenten och författaren Carina Burman som tillsammans med skådespelaren Richard Forsgren och gitarristen Leo Krepper framförde ett program över Att skriva biografi över Bellman.

Förbundets pris

Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda utdelades till Jesper Blid, mer information finns här.

Nästa årshögtid

Nästa årsmöte och årshögtid i riksförbundet äger rum lördagen den 6 mars 2021 i Stockholm.