Årshögtid

Senaste årshögtid

Svenska Humanistiska Förbundets årshögtid 2022 hölls i Alingsås den 5 mars.

Högtidstalet hölls av lektor Alexandra Borg från Uppsala Universitet över rubriken Boken är död, leve boken! Vad händer med bokmediet i en digital värld? Vad går förlorat och vad vinner vi när böcker vandrar ut på nätet och blir ettor och nollor?

Förbundets pris

Förbundets pris till yngre person om utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda utdelades till Isabella Hallberg-Sramek, mer information finns här.

Nästa årshögtid

Nästa årsmöte och årshögtid i riksförbundet äger rum lördagen den 4 mars 2022 i Stockholm.