Förbundets stadgar

Årsmötet är Svenska Humanistiska Förbundets högsta beslutande organ. Till årsmötet utser varje lokalförbund en representant. Årsmötet hålls i samband med Årshögtiden.

Förbundets Stadgar beskriver hur årsmötet ska genomföras.