Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen stöder lokalförbunden i deras arbete, ansvarar för hemsidan, årsskriften, årsmötet, årshögtiden och för andra initiativ på riksplanet.

Ordförande Katarina Ek NilssonStorgatan 21A,
753 31 Uppsala
070 916 28 03 e-post
Vice Ordförande
Olle Josephson
Voxnegränd 24,
128 43 Bagarmossen
08-88 68 19 (bost), 08-442 42 00 (arb) e-post
Sekreterare Christer FlodinFolkungagatan 13,
411 02 Göteborg
070-27 52 559 e-post
Skattmästare Samuel HertheliusBox 79,
178 02 Drottningholm
070-601 47 47 e-post
Claes Waxberg Lennart Torstensons Gata 10,
541 50 Skövde
0500-41 97 81 (bost), mobil 074-441 10 45 e-post
Gullög NordquistHällbygatan 17,
752 19 Uppsala
018-53 34 37 (bost), mobil 070-205 97 25 e-post
Annika AfzeliusSillgatan 3,
451 30 Uddevalla
070 628 54 26 e-post
Jan HerrlinTunav 8,
181 65 Lidingö
070-5461821 e-post
Lena MiltonSvarvarg 8,
112 49 Stockholm
070-626 86 88 e-post