Förbundsstyrelse

Förbundsstyrelsen stöder lokalförbunden i deras arbete, ansvarar för hemsidan, årsskriften, årsmötet, årshögtiden och för andra initiativ på riksplanet.

Ordförande Katarina Ek NilssonStorgatan 21A,
753 31 Uppsala
070 916 28 03 e-post
Vice Ordförande
Fredrik Holm
Tage Erlanderg 5,
652 20 Karlstad
073 330 81 58e-post
Sekreterare Christer FlodinFolkungagatan 13,
411 02 Göteborg
070-27 52 559 e-post
Skattmästare Samuel HertheliusLilla Södergatan 20C,
233 53 Lund
070-601 47 47 e-post
Claes Waxberg Lennart Torstensons Gata 10,
541 50 Skövde
074-441 10 45 e-post
Gullög NordquistHällbygatan 17,
752 19 Uppsala
070-205 97 25 e-post
Marie-Hélène AbrahamssonOpalgatan 17a,
441 45 Alingsås
070 884 06 22 e-post
Anders EkströmÅsgränd 4B
753 10 Uppsala
076 790 39 77 e-post
Lena MiltonSvarvarg 8,
112 49 Stockholm
070-626 86 88 e-post