Hem

Svenska Humanistiska Förbundet verkar för humanistisk bildning

Svenska Humanistiska Förbundet, bildat 1896, är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Verksamheten bedrivs i ett tjugotal Lokalförbund. På flera orter har de en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden. Vår verksamhet stöds av Svenska Akademien.

Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar – religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår aktuella folder Humanism (finns att läsa nedan). Foldern finns även i en version avsedd för utskrift och vikning.

Nyheter

Högtidssammankomst

Lördagen den 6 mars 2021 kl. 14:00 Sammankomsten genomförs via programmet Zoom. Den som deltar behöver inte ha Zoom installerat. Länken visas här den 4 mars. Program: Högtidssammankomsten öppnas av ordförande Katarina Ek-Nilsson. Högtidsanförande av författaren Ulrica Knutson över ämnet ”De farliga böckerna – yttrandefrihet och censur under 250 år”. Utdelande av Svenska Humanistiska Förbundets […]

Årsmöte

Lördagen 6 mars håller förbundet på grund av Coronaläget sitt årsmöte via Zoom. Varje lokalförbund äger vid årsmötet företrädas av en representant. Delegaten kommer att få en länk till årsmötet sig tillsänd via e-posten. Detta betyder att delegaten måste ha tillgång till e-post, så att den utsända länken kan ladda ner videoprogrammet.

Ordförandebrev

Kära humanistvänner! Jag hade föresatt mig att detta, mitt första ordförandebrev för år 2021, inte alls skulle handla om ni-vet-vad, den pandemi som lamslagit så mycken verksamhet på så många samhällsområden. Jag fann snart att det var omöjligt. Allas våra liv, och inte minst Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet, har påverkats och påverkas i så hög […]

Den första muslimen

Fil Dr docent Simon Sorgenfrei, föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2009 berättar i sitt föredrag om Ebrahim Umerkajeff, som kom till Sverige i slutet av 1800-talet.

Här

Det första vårregnet

Fil Dr Stina Otterberg som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2011 analyserar i sitt föredrag Vilhelm Ekelunds dikt och Hildor Lundviks tonsättning.

Här

Introduktion till byggnadsarkeologi

Fil Dr Jesper Blid som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2020 ger i sitt föredrag en introduktion till vad byggnadsarkeologi är och till sin aktuella forskning.

Här

Julbrev från vår ordförande

Kära humanistvänner! Coronaåret går mot sitt slut, men pandemin ser inte riktigt ut att göra det ännu. Med snart godkänt vaccin ska det väl ändå snart se ljusare ut, även om detta virus har haft förmåga att bjuda på överraskningar, minst sagt. Covid19 har påverkat oss alla, inte minst all kulturverksamhet. Skådespelare, musiker och andra […]

Uteblivna nyöversättningar

Fil Dr Elin Svahn som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2017 berättar i sitt föredrag om sitt pågående arbete.

Här

Ja, jag har tvättat händerna

Ja, jag har tvättat händerna Hundra röster om Corona är en alldeles nyutkommen bok som består av korta erfarenhetsberättelser om hur tillvaron förändrades när pandemins omfattning stod klar för oss i våras. Vi blev alla medvetna om ”vår utsatthet, vår litenhet i det stora”, för att citera ur förordet. Boken har, med stöd av Förbundet, […]

Läser in…

Något gick fel. Ladda om sidan och/eller försök igen.