Hem

Svenska Humanistiska Förbundet verkar för humanistisk bildning

Svenska Humanistiska Förbundet, bildat 1896, är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Verksamheten bedrivs i ett tjugotal Lokalförbund. På flera orter har de en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden. Vår verksamhet stöds av Svenska Akademien.

Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar – religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår aktuella folder Humanism (finns att läsa nedan). Foldern finns även i en version avsedd för utskrift och vikning.

Nyheter

Årets årsbok

2021 års bok heter Vattenvarelser och är skriven av Jakob Christensson. Följ länken så får du en presentation av den spännande boken!
Här

Nytt bibelspråk

2019 års pristagare Alva Dahl är en av de som ska ge bibeln ett nytt språk i den nya översättning som nu planeras .

Ordförandebrev

Kära humanistvänner, Det har nu gått drygt två månader sedan vi hade riksförbundets första digitala årsmöte. Kanske satt någon av ledamöterna under en kristallkrona, men att sitta tillsammans under kristallkronorna i Börssalen fick vi avstå från, som så mycket annat detta och föregående år. Själv satt jag i vårt Zoom-krypin i huset vid skogens slut […]

Jubileumsboken får lysande omdöme

BTJ som ger omdömen till svenska bibliotek ger omdömet MYCKET BRA till Jan Retsös bok. ”Jan Retsö, professor emeritus i arabiska, tar sig an den vindlande historien sådan den möter oss i de gammaltestamentliga skrifterna och i de utombibliska texterna likväl som andra traditioner. Vi leds genom många århundraden, och Retsö visar genom korta språkhistoriska […]

Det sovande landet

Vår mångåriga ordförande Margareta Attius Sohlman är slavist och har i många år forskat och skrivit om världen öster om Ural. På Youtube finns ett föredrag HÄR där Margareta Attius Sohlman föreläser utifrån sin bok Det sovande landet om möten och brytpunkter i östra Europa och som språklig, etnisk och kulturell mångfald i Ryssland bortom Ural.

Årsboken 2020 får lysande omdöme

BTJ, som ger omdömen om den svenska utgivningen till svenska bibliotek, ger Stort, smått, fult och fint omdömet MYCKET BRA samt beröm: ”Läsaren bjuds på spännande berättelser kopplade till utvaldating och från olika museer i Sverige. Somliga är vardagliga och slitna, medan andra utgör unika kulturskatter.Mynt, papperslappar, skelett, cyklar, krukskärvor och trasiga kläder är några […]

Ordförandebrev

Kära humanistvänner! Jag hade föresatt mig att detta, mitt första ordförandebrev för år 2021, inte alls skulle handla om ni-vet-vad, den pandemi som lamslagit så mycken verksamhet på så många samhällsområden. Jag fann snart att det var omöjligt. Allas våra liv, och inte minst Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet, har påverkats och påverkas i så hög […]

Den första muslimen

Fil Dr docent Simon Sorgenfrei, föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2009 berättar i sitt föredrag om Ebrahim Umerkajeff, som kom till Sverige i slutet av 1800-talet.

Här

Det första vårregnet

Fil Dr Stina Otterberg som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2011 analyserar i sitt föredrag Vilhelm Ekelunds dikt och Hildor Lundviks tonsättning.

Här

Läser in…

Något gick fel. Ladda om sidan och/eller försök igen.