Hem

Svenska Humanistiska Förbundet verkar för humanistisk bildning

Svenska Humanistiska Förbundet, bildat 1896, är en bred och öppen rörelse för alla som på olika sätt är intresserade av humanistisk bildning. Verksamheten bedrivs i ett tjugotal Lokalförbund. På flera orter har de en viktig roll i det lokala kulturlivet och den fortgående diskussionen om humanistiskt arv och humanistiska värden. Vår verksamhet stöds av Svenska Akademien.

Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar – religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår aktuella folder Humanism (finns att läsa nedan). Foldern finns även i en version avsedd för utskrift och vikning.

Nyheter

Nytt om mumier

Förbundets årsbok ges i ut i september. I år är titeln Mumier – fakta, forskning, fiktion. Här kan du läsa mer om denna intressanta bok.

Nytt ordförandebrev

Kära humanistvänner,Sommaren står för dörren och är på sätt och vis som allra bäst just nu, när så mycket av den fortfarande är kvar. Jag hoppas att ni alla får njuta at denna härliga tid! Sedan vi sågs vid det välordnade årsmötet och ordförandekonferensen i Alingsås har vi i riksstyrelsen hunnit ha två styrelsemöten, nu […]

Honnörsstipendium till Margareta Attius Sohlman

Vår förra ordförande, Margareta Attius Sohlman, har av Gävle Kommun tilldelats ”Honnörsstipendium för förtjänstfulla insatser på kulturområdet.” Författaren och forskaren Margareta Attius Sohlman har i 25 år varit ordförande för Humanistiska Samfundet i Gävle, och under ett antal år även ordförande för den rikstäckande organisationen Humanistiska förbundet. Attius Sohlman främjar förutsättningarna för bildning och ett […]

Svenska Historiedagarna

De Svenska Historiedagarna utspelar sig i år i Uppsala den 30 september – 2 oktober. Det är ett fullspäckat program med många intressanta och spännande föreläsningar samt ett antal utflykter på söndagen. Ett preliminärt program finns här:

Förbundet stödjer Ukraina

Vid årsmötet initierades att förbundet skulle stödja Ukraina ekonomiskt. Detta är inte något som förbundet normalt gör, men med hänsyn till de grava förbrytelserna mot de humanistiska värden som förbundet står för beslöt styrelsen att, som föreslogs vid årsmötet, stöjda Ukraina med 20:- per medlem. Beloppet, drygt 45.000:-, gavs till UNICEF (där det dubblerades av […]

Gävle Humanistiska Förbund uttalar sig om Ukraina

Uttalande vid årsmötet i Humanistiska Samfundet i Gävle 2022 03 22 I enlighet med vårt uppdrag att hålla den humanistiska bildningen vid liv och att hävda fundamentala humanistiska och demokratiska värderingar uttalar Humanistiska Samfundet i Gävle i likhet med riksförbundet Svenska Humanistiska Förbundet sin sorg och avsky över det angreppskrig, i strid med folkrätten, som […]

Positiv recension av vår årsbok

I den kulturhistoriska tidskriften RIG nr 1 2022 har en recension av vår årsbok för 2020, Stort smått fint och fult. Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap publicerats. Recensenten, Eva Klang, skriver utifrån grundliga kunskaper om museivärlden. Hon uppfattar boken som saklig och ”ett lågmält kulturpolitiskt debattinlägg”, där bland annat betydelsen av vetenskapligt skolad personal […]

Nytt ordförandebrev

Kära humanistvänner, Jag tar det viktigaste först. På vår hemsida finner ni nu förbundets uttalande mot det pågående kriget i Ukraina. Vid årsmötet förra helgen fick styrelsen i uppdrag att formulera en text, med anledning av att invasionen av Ukraina utgör ett brott mot freden och mot folkrätten. Som det står i vår skrift Humanism […]

Malte Persson får lyrikpris

Vår stipendiat från 2014, Malte Persson, har fått det prestigefulla Gerard Bonniers lyrikpris 2022. Vi gratulerar!

Uttalande om Rysslands invasion av Ukraina

Svenska Humanistiska Förbundet har till ändamål att verka för humanistisk bildning. I den lilla skriften ”Humanism i vår tid” har förbundet utvecklat sin förståelse av begreppet humanism. ”Brott mot freden, mänskligheten, folkrätten och medborgerliga rättigheter är man faktiskt skyldig att förhindra. Man kan kalla detta för ett humanistiskt imperativ.” Svenska Humanistiska Förbundet kan därför inte […]

Laddar in …

Något gick fel. Ladda om sidan och/eller försök igen.