Kalmar

Styrelse

Program våren 2022

Med största respekt för varandra och gällande pandemiregler så försöker vi nu komma igång med föreläsningarna. Lokalen är anpassad med begränsat antal sittplatser och inbördes avstånd. Vi utgår från att du är skyddad enligt alla rekommendationer. Det är frivilligt att visa covidbeviset/coronapasset.

Eventuella ändringar i programmet meddelas via e-post till registrerade mottagare samt på denna hemsida.

Onsdagen (obs!) den 26 januari kl. 19

Ebbe Westergren & Peter Skoglund: Nutida hällbilder i Kenya – en unik tradition.

Idag målas och ristas bilder in på klippor av Samburubefolkningen i norra Kenya, som en del av en levande tradition. Bilderna hjälper oss förstå vårt eget hällristningsarv med 3000 år gamla bilder – och väcker frågor kring hur vi tolkar vår historia.

Peter Skoglund är forskare vid Linnéuniversitetet och en av Sveriges ledande hällristningsexperter. Ebbe Westergren var anställd på Kalmar läns museum och har lett många internationella projekt. De har nyligen varit i Kenya, intervjuat Samburus och fått en inblick i ristningarnas värld.

Programmet inleds med ett kort årsmöte för Kalmar humanistiska förbund.

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits

Torsdagen den 24 februari kl. 19

Jens Allwood: Språk och kognitionshistoria.

Hur har språk och språkförändring påverkat vårt sätt att strukturera vårt vetande? Kognitionshistoria är ett försök att beskriva hur mänsklig kognition utvecklats historiskt genom kulturförändringar, inklusive utveckling av teknologi och konstgjorda föremål. Professor Jens Allwood, verksam vid institutionen för tillämpad informationsteknologi på Göteborgs universitet och vid Marston Hill, interkulturellt centrum för livskvalitet i Mullsjö, har studerat hur vår kognition utvecklats genom förändring av kommunikation och språk.

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits

Torsdagen den 17 mars kl. 19

Per Carlsson: Vårdens svåra val. Om prioriteringar inom hälso- och sjukvården.

Under covid 19-pandemin har sjukvårdens goda förmåga men också dess begränsningar tydliggjorts. När inte resurserna räcker måste myndigheter och politiker – och varje läkare och sjuksköterska – vara beredda på att göra etiska och systematiska avvägningar. I takt med bättre metoder för vård och behandling och ökande förväntningar kommer behovet av prioriteringar att kvarstå.

Per Carlsson har tills nyligen varit verksam som professor i utvärdering av medicinsk teknologi särskilt hälsoekonomi vid Linköpings universitet. Dessutom har han varit chef för Prioriteringscentrum och verksam vid flera myndigheter inom hälso- och sjukvårdsområdet.

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits.

Torsdagen den 21 april kl. 19

Björn Ahlberg: Abdulrazak Gurnah, den överraskande men välförtjänte Nobelpristagaren.

Gurnah visar i sitt författarskap på mångfalden av de skäl emigranten har för att lämna sitt hemland, allt från tvång eller rädsla till sökandet efter en bättre framtid, men han visar också på de svårigheter han möter som immigrant, allt från renodlat rashat till brist på förståelse och språksvårigheter.

Björn Ahlberg är en skönlitterär allätare som år efter år har visat sig känna och presentera Nobelpristagarna i litteratur. Men 2021 gissade varken han eller någon annan rätt…

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits.

Torsdagen den 12 maj kl. 19

Göran Tagesson: Hus och människor på Kvarnholmen.

I det nya projektet Hus och social praktik 1600–1850 studeras hus, boende och husbyggnation under tidigmodern tid. Vem byggde och vem lät bygga? Hur fungerade husen som bostad och arbetsplats? Projektet är tvärvetenskapligt och förenar arkeologi, skriftliga källor, timringsanalys och dendrokronologisk datering.

Göran Tagesson är docent i historisk arkeologi och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala. Han har tidigare varit ledare för flera arkeologiska undersökningar på Kvarnholmen. 2016 publicerades boken Kalmar mellan dröm och verklighet – konstruktionen av den tidigmoderna staden.

Lokal – obs! Kullzénska Caféet, Kaggensgatan 26. Servering.

Torsdagen den 9 juni kl. 17

Försommarutflykt till Skedemosse.

Skedemosse mellan Bredsätra och Köpingsvik var under romersk järnålder en igenväxande sjö, där man offrade vapen och guld – en av Ölands rikaste fyndplatser. 2021 blev den åter aktuell sedan man upptäckt Sörby stora fornborg i området. Vi får en sakkunnig guidning i museet. Försommargrönska och fågelsång. Tag med kaffekorg.

Vägbeskrivning: Från väg 136 tar man S om Borgholm mot Räpplinge, därifrån österut till Sörby, i Sörby två vägskäl norrut riktning Köpingsvik, efter några km finns en vägskylt österut mot Skedemosse. 

Kom i tid – antalet närvarande kan begränsas av vid tillfället gällande rekommendationer! Coronapass gäller.

Deltagande fritt för medlemmar, för icke medlemmar entré 100:- (stud. och Kompiskort fritt).

Årsavgiften är 300:- (familjemedlem 150:-) och inkluderar årsboken. Plusgiro 1185940-2.

Kalmar humanistiska förbund är lokalavdelning av Svenska Humanistiska Förbundet.

https://humanistiskaforbundet.se/kalmar/ presenteras KHF:s program och styrelse.