Kalmar

Styrelse

Program våren 2021

Med iakttagande av reglerna om social distans, gruppers storlek m.m. hälsar vi dig välkommen till en utflykt till sommarfagra Södermöre och närmare titt på tre fina besöksmål.

Torsdag 17 juni, samling vid Voxtorps kyrka kl 18.

Vägbeskrivning: Kör E22 söderut, tag av mot Vassmolösa och Hagby i trafikplats Ljungbyholm, strax söder om Vassmolösa svänger du höger mot Voxtorp.

Humanistiska Förbundets årsbok 2020 ”Stort smått fint och fult” handlar om museisamlingar och dess betydelse för vår kunskap om att förstå och tolka det förflutna. Vi vill med denna utflykt knyta an till boken och visa några exempel på mindre, men ändock intressanta, besöksmål i vår kommun.

VOXTORPS KYRKA

Kyrkan uppfördes i mitten av 1200-talet är en av endast åtta bevarade rundkyrkor i landet. Uppförd i tuktad sandsten och gråsten. Kyrkan har renoverats flera gånger, exempelvis efter 1667 då kyrkans tak rasade in, och 1895 då det medeltida vapenhuset i söder ersattes med ett vapenhus i väster, samt efter 1958 då åskan slog ned i kyrkan och medförde svåra skador trots att ingen brand uppstod. Nuvarande korfönster är en rekonstruktion av ett korfönster från 1400-talet.

Från medeltiden har bevarats några skulpturer från ett senmedeltida altarskåp, nämligen S:t Olof nu placerad över dopfunten, S:t Petrus med nyckel vid predikstolen och S:t Laurentius över dörren till sakristian. 

VOXTORPS LANDSBYGDSMUSEUM

Ett museum som försöker att spegla livet på landsbygden från mitten av 1800-talet och hur bondenäringen utövades i samklang med de olika hantverksyrkena. Med vår samling på över 2000 föremål har vi skapat miljöer för att visa detta. Det var också här som Nils Dackes män dräpte två fogdar söndagen före midsommar 1542, vilket var starten på Dackefejden

EKENÄS HAMNMAGASIN

Ekenäs var en gång ett blomstrande sjöfartssamhälle och i magasinet finns en utställning om Ekenäs historia. Magasinet byggdes 1851 som sockenmagasin i Mortorp, inköptes av Igelösa bönder 1879 och flyttades till Ekenäs, där det varit spannmålsmagasin vid hamnen. Inköpt av Södermöre hembygdsförening 1993.

Här packar vi också upp våra medhavda kaffekorgar på övervåningen där det finns gott om sittplatser på bänkar och bord.

Styrelsen gm
Erik Wangel
073-1520447

P.S. 1
Du som ännu inte haft möjlighet att hämta årsboken eller jubileumsboken kan göra det i samband med utflykten.

P.S. 2
Med hänsyn till att vi tvingats ställa in flera planerade föreläsningar sedan förra våren: Betald medlemsavgift 2020 gäller även 2021, betald medlemsavgift 2021 gäller även 2022. Enskild  medlem 300 kr, familjemedlem 150 kr. Plusgiro 118 59 40-2.

P.S. 3
I augusti publiceras höstens program.