Kalmar

Styrelse

Program hösten 2022

Torsdagen den 22 september kl. 19

Peter Sandwall: Värderingar eller riktlinjer – vad fungerar bäst i en organisation?

Att styrningen av en organisation kräver både tydliga riktlinjer och goda värderingar är nog de flesta överens om. Men pendeln svänger hela tiden och vad är rätt avvägning? Och är det någon skillnad mellan en statlig myndighet och ett privat företag?

Peter Sandwall är landshövding i Kalmar län sedan september 2020. Han är nationalekonom och reservofficer, har tidigare bl.a. varit generaldirektör på Försvarsmakten och departementsråd i Finansdepartementet.

Torsdagen den 20 oktober kl. 19

Eva Lindqvist Sandgren: Ord som sprakar och lyser – bokstav med budskap i medeltidens bokilluminationer

Medeltidens böcker kopierades för hand, och de är ofta kalligrafiska konstverk. Begynnelsebokstäver kunde utvecklas till romanska eller gotiska minikonstverk – illuminationer – ofta med infattade bilder av stor skönhet och/eller dråplighet.

Professor Eva Lindqvist Sandgren är forskare i konstvetenskap vid Uppsala universitet, expert på medeltida franskt bokmåleri och har sedan specialiserat sig på bildanvändningen i Vadstena kloster – nyligen gav hon ut den uppmärksammade boken Birgittinerna och deras bilder.

Extra föreläsning i samarbete med Föreningen Norden

Onsdagen 9 november kl. 18.30 (obs. tiden!)

Bengt Lindroth: Så drev Putin samman Norden – vad händer nu?

Erövringskriget i Ukraina har utmanat hela den västerländska kulturen. I Norden hade eliterna förlorat intresset för den nordiska samverkan som bidragit till att forma vår gemensamma kultur i ett av världens fredligaste hörn. Så slog Putin till mot Ukraina – och nu ser Nordens länder åter ut att finna varandra.

Bengt Lindroth är välkänd journalist, nutidshistoriker och Norden-kännare. Nyligen har han givit ut den uppmärksammade boken Vi som inte var med i kriget.

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits

Samarrangemang mellan Föreningen Norden och Kalmar Humanistiska Förbund. Medlemmar i föreningarna fritt, icke medlemmar entré 100:- (stud. och Kompiskort fritt).

Torsdagen den 17 november kl. 19

Ebbe Westergren & Peter Skoglund: Nutida hällbilder i Kenya, en unik tradition

Idag målas och ristas bilder in på klippor av Samburubefolkningen i norra Kenya, som en del av en levande tradition. Bilderna hjälper oss förstå vårt eget hällristningsarv med 3000 år gamla bilder – och väcker frågor kring hur vi tolkar vår historia.

Peter Skoglund är forskare vid Linnéuniversitetet och en av Sveriges ledande hällristningsexperter. Ebbe Westergren var anställd på Kalmar läns museum och har lett många internationella projekt. De har nyligen varit i Kenya, intervjuat Samburus och fått en inblick i ristningarnas värld.

Torsdag 8 december kl. 19

Maja-Stina Johansson Wang: Från Emmaboda till Shanghai med kultur i bagaget

Vad krävs för att driva en egen teatergrupp i Kina och arbeta med teaterutövare från hela världen? Hur är det att översätta och framföra ”Fröken Julie” och andra svenska teaterpjäser för barn, unga och vuxna? Vad tycker studenterna vid Teaterakademin i Shanghai om en svensk lärare?

Maja-Stina Johansson Wang, uppvuxen utanför Emmaboda, har en grundutbildning som teaterpedagog, en magister i skådespel och är doktor i regi. Efter 15 års verksamhet i Shanghai ”tvingades” hon återvända och stanna i Sverige 2020 p.g.a. pandemin

Alla föreläsningar hålls i Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits

Deltagande fritt för medlemmar, för icke medlemmar entré 100:- (stud. och Kompiskort fritt).

Årsavgiften är 300:- (familjemedlem 150:-) och inkluderar årsboken. Plusgiro 1185940-2. Årsavgift 2021 gäller även 2022.

Kalmar humanistiska förbund är lokalavdelning av Svenska Humanistiska Förbundet.