Kalmar

Styrelse

Program våren 2022

Med största respekt för varandra och gällande pandemiregler så försöker vi nu komma igång med föreläsningarna. Lokalen är anpassad med begränsat antal sittplatser och inbördes avstånd. Vi utgår från att du är skyddad enligt alla rekommendationer. Det är frivilligt att visa covidbeviset/coronapasset.

Eventuella ändringar i programmet meddelas via e-post till registrerade mottagare samt på denna hemsida.

Extra föreläsning med Kalmar Humanistiska förbund

Måndagen den 4 april kl. 18 (obs dagen och tiden!)

Hur säkert lever Sverige – och Kalmar? Om säkerhetspolitik i orostid

Angreppet på Ukraina förändrar vardagen och framtiden i hela Europa. På ett sätt kastas vi tillbaka till 1900-talets spänningar mellan maktblock, samtidigt som konstellationerna idag ser annorlunda ut.

Patric Lindgren är universitetslektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och har forskat om små staters möjligheter i konflikter. Han är med i Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet och forskar bl.a. om EU:s relation till de östeuropeiska staterna.

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12.

Samarrangemang mellan Kalmar humanistiska förbund & Föreningen Norden

Torsdagen den 21 april kl. 19

Björn Ahlberg: Abdulrazak Gurnah, den överraskande men välförtjänte Nobelpristagaren.

Gurnah visar i sitt författarskap på mångfalden av de skäl emigranten har för att lämna sitt hemland, allt från tvång eller rädsla till sökandet efter en bättre framtid, men han visar också på de svårigheter han möter som immigrant, allt från renodlat rashat till brist på förståelse och språksvårigheter.

Björn Ahlberg är en skönlitterär allätare som år efter år har visat sig känna och presentera Nobelpristagarna i litteratur. Men 2021 gissade varken han eller någon annan rätt…

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits.

Torsdagen den 12 maj kl. 19

Göran Tagesson: Hus och människor på Kvarnholmen.

I det nya projektet Hus och social praktik 1600–1850 studeras hus, boende och husbyggnation under tidigmodern tid. Vem byggde och vem lät bygga? Hur fungerade husen som bostad och arbetsplats? Projektet är tvärvetenskapligt och förenar arkeologi, skriftliga källor, timringsanalys och dendrokronologisk datering.

Göran Tagesson är docent i historisk arkeologi och forskare vid Historiska institutionen i Uppsala. Han har tidigare varit ledare för flera arkeologiska undersökningar på Kvarnholmen. 2016 publicerades boken Kalmar mellan dröm och verklighet – konstruktionen av den tidigmoderna staden.

Lokal – obs! Kullzénska Caféet, Kaggensgatan 26. Servering.

Torsdagen den 9 juni kl. 17

Försommarutflykt till Skedemosse.

Skedemosse mellan Bredsätra och Köpingsvik var under romersk järnålder en igenväxande sjö, där man offrade vapen och guld – en av Ölands rikaste fyndplatser. 2021 blev den åter aktuell sedan man upptäckt Sörby stora fornborg i området. Vi får en sakkunnig guidning i museet. Försommargrönska och fågelsång. Tag med kaffekorg.

Vägbeskrivning: Från väg 136 tar man S om Borgholm mot Räpplinge, därifrån österut till Sörby, i Sörby två vägskäl norrut riktning Köpingsvik, efter några km finns en vägskylt österut mot Skedemosse. 

Kom i tid – antalet närvarande kan begränsas av vid tillfället gällande rekommendationer! Coronapass gäller.

Deltagande fritt för medlemmar, för icke medlemmar entré 100:- (stud. och Kompiskort fritt).

Årsavgiften är 300:- (familjemedlem 150:-) och inkluderar årsboken. Plusgiro 1185940-2.

Kalmar humanistiska förbund är lokalavdelning av Svenska Humanistiska Förbundet.

https://humanistiskaforbundet.se/kalmar/ presenteras KHF:s program och styrelse.