Kalmar

Styrelse

Program hösten 2020

Vårprogrammet ställdes in från mars, med undantag för försommarutflykten till Ismantorps borg. I styrelsen var höstprogrammet nästan färdigt när influensan började, och vi trodde nog att isoleringen skulle vara bara en kort period, och att vi skulle kunna ses under hösten. Ni fick snabbinformation om vad vi planerat för några månader sedan.

Styrelsen menar att vi inte ska ge upp redan från början. Programmen i oktober, november och december kvarstår tills vidare, de yttre formerna kommer att anpassas till aktuella läget; de rekommendationer som är aktuella vid tillfället får ytterst avgöra hur det blir. Just nu ser vi i alla fall fram emot tre spännande programpunkter.

Kom i tid – antalet närvarande begränsas av vid tillfället gällande rekommendationer.

Deltagande fritt för medlemmar, för icke medlemmar entré 100:- (stud. och Kompiskort fritt).

Årsavgiften är 300:- (familjemedlem 150:-) och inkluderar årsboken. Plusgiro 1185940-2

Tisdagen den 20 oktober kl. 19

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12.

Kommer vi att kunna älskas av en robot? Etiska utmaningar med AI

Utvecklingen av artificiell intelligens (AI) väcker både entusiasm och farhågor – plötsligt rubbas gränserna för vad en människa är och för vad vi kan åstadkomma.

Susanne Wigorts Yngvesson är professor i etik vid Teologiska högskolan Stockholm och ledamot i Rikspolisstyrelsens etiska råd. Hon har forskat bl.a. om medieetik och övervakning och om religions- och samvetsfrihet.

***

Torsdagen den 12 november kl. 19

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Samverkan med föreningen Norden.

OBS! Föredraget den 12 november är inställt på grund av corona-läget.

Rökstenen och Ragnarök – apokalyps och klimatkatastrof

Rökstenen innehåller världens längsta runinskrift – men är svårtolkad: den är skriven i chiffer och med olika sorters runor. En ny tolkning hävdar att den handlar om en fars oro över sin son och vittnar om Fimbulvintern.

Henrik Williams är professor i nordiska språk i Uppsala och är runologen i det tvärvetenskapliga forskarteam som har gjort sensation med den nya tolkningen.

***

OBS! Föredraget den 17 december är inställt på grund av corona-läget.

Torsdagen den 17 december kl. 19

Lokal: Nya IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12

Fosterlandets befriare eller Kalmarunionens dödgrävare? Gustav Vasa för sin tid och för eftervärlden

Gustav Vasa har upphöjts till nationalsymbol och riksgrundare mer än någon annan. Finns det någon realitet bakom detta? Och hur fungerade den Kalmarunion han tog sitt avstamp i, men som han också kom att slå sönder?

Anders Fröjmark är docent i historia vid Linnéuniversitetet med huvudsaklig inriktning på svensk och nordisk medeltid.