Kalmar

Styrelse

Program våren 2023

Onsdag (obs. dag!) 1 februari kl. 19

Thomas Hermansson och Birgitta Axelsson Edström: Tala samman i polariserad tid

Hur ska man kunna föra ett samtal? Hur ska det offentliga samtalet fortsätta att vara öppet och respektfullt? Hur ska det bejaka att vi lever i en mångfald av traditioner, med olika kunskaper och åsikter?

Thomas Hermansson är sedan 2020 ledarskribent i tidningen Barometern, Birgitta Axelsson Edström är en engagerad och mycket oberoende debattör på vänsterkanten i Kalmar.

Årsmöte

Lokal: IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits

Onsdag (obs. dag!) 22 februari kl. 19

Jan H. Börjesson: Ny och gammal musik

Det säregna i vår tid är att vi lyssnar på musik från (nästan) alla århundraden och alla kulturer. Vad är det som gör att somlig musik består, och vilken nykomponerad musik kommer att hålla om 100 år?

Jan H. Börjesson är Kalmars domkyrkoorganist, dirigerar körer och dirigerar ett rikt och varierat musikutbud i staden. För domkyrkan bedriver han ett projekt att beställa och uppföra nyskriven musik.

Lokal: Domkyrkans orgelläktare. Eftersits

Torsdag 23 mars kl. 19:

Patric Lindgren: Folkrätten och Ukrainakriget. Hur har respekten för krigets lagar sett ut?

När krig bryter ut finns ändå ett antal regler och överenskommelser för hur de stridande parterna ska uppträda, t.ex. mot motsidans soldater och civila, och hur kultur och infrastruktur ska hanteras.

Patric Lindgren är universitetslektor i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet och har forskat om små staters möjligheter i konflikter. Han är med i Svenska nätverket för Europastudier vid Linnéuniversitetet och forskar bl.a. om EU:s relation till de östeuropeiska staterna.

Lokal: IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits

Torsdag 20 april kl. 19

Kristoffer Holt: Hur bedömer unga medborgare kvalitet i nyheter?

Pågående forskningsprojekt, finansierat av Stiftelsen Barometern, kring frågan om mediernas och journalistikens roll och funktion i det offentliga samtalet. Undersökningen sker ur bl.a. historiskt perspektiv, i relation till mediekritik, misstro samt alternativa medier.

Kristoffer Holt är professor i medie- och kommunikationsvetenskap och forskningsledare vid institutionen för Medier och Journalistik (MJ), Linnéuniversitetet, Kalmar.

Lokal: IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits

Torsdag 25 maj kl. 19

Åse Innes-Ker: Artificiell intelligens (AI) och emotioner.

Emotioner och emotionella ansiktsuttryck – kan artificiell intelligens avläsa vad människor känner?

Åse Innes-Ker är docent och studierektor vid Psykologiska institutionen vid Lunds universitet. Hennes forskning finns bland annat inom områden som ”Perception av ansiktsuttryck” och ”AI (artificiell intelligens) och emotioner”.

Lokal: IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Eftersits

Torsdag 15 juni kl. 17

Försommarutflykt till Krusenstiernska.

Kulturreservatet ”Krusen” är en bevarad malmgård som anlades där det medeltida Kalmar legat. Reservatet omfattar trädgård, ekonomibyggnader och ett hem från slutet av 1800-talet. Driftiga kvinnor drev där en borgerlig lantgård, med självhushåll och försäljning. Också idag är blomningen ymnig och fruktodlingen rikt varierad – här finns ett av landets klonarkiv för päron och äpplen (”Kalmars glasäpple”).

Vi får en sakkunnig guidning som berättar om människorna, husen och trädgården.

Ingång från Västerlånggatan. Möjligheter till fika.

Deltagande fritt för medlemmar, för icke medlemmar entré 100:- (stud. och Kompiskort fritt). 

Årsavgiften är 300:- (familjemedlem 150:-) och inkluderar årsboken. Plusgiro 1185940-2.

Kalmar humanistiska förbund är lokalavdelning av Svenska Humanistiska Förbundet.

På www.humanistiskaforbundet.se/kalmar/ presenteras KHF:s program och styrelse.