Kalmar

Styrelse

Program hösten 2021

Alla föreläsningar hålls torsdagar kl. 19 i IOGT/NTO-huset, Trädgårdsgatan 12. Kom i tid – antalet närvarande kan begränsas av vid tillfället gällande rekommendationer.

9 sept. Professor Svante Nordin: Sveriges moderna historia – händelser som ser ut som tankar.

Det som vi lätt tänker vara en ständig utveckling framåt och uppåt är – om man ser närmare på saken – en rad olika sätt att hantera ”det moderna” i det Sverige som gärna ser sig som världens mest moderna land.

Svante Nordin är professor emeritus i idé- och lärdomshistoria i Lund och har publicerat en rad böcker om idéernas människor och sammanhang, en av de senaste är ”Sveriges moderna historia. Fem politiska projekt 1809–2019”.

7 okt. Professor Jan Retsö: Legendernas drottning. Berättelserna om drottningen av Saba.

Länderna kring Röda havet har under flera tusen år varit grogrund för rika kulturer. Ett uttryck för detta är den skönhet, rikedom och vishet som tillskrivits drottningen av Saba, men berättelser och arkeologiska fynd vittnar om en mängd för oss okända riken som på olika vägar också har påverkat vår egen kultur.

Jan Retsö är professor emeritus i arabiska vid Göteborgs universitet och är expert på bl.a. Mellanösterns tidiga kulturer. Hans senaste bok är Legenderna om förbundsarken – utgiven till Svenska Humanistiska Förbundets 125-årsjubileum 2021.

11 nov. Professor Henrik Williams: Rökstenen och Ragnarök – apokalyps och klimatkatastrof.

Rökstenen innehåller världens längsta runinskrift – men är svårtolkad: den är skriven i chiffer och med olika sorters runor. En ny tolkning hävdar att den handlar om en fars religiösa bearbetning av sin sons död och dessutom vittnar om Fimbulvintern.

Henrik Bruun Williams är professor i runologi i Uppsala och var med i det tvärvetenskapliga forskarteam som 2020 gjorde sensation med den nya tolkningen. Han har sedan forskat vidare och i oktober ger han ut en populärvetenskaplig bok med en helhetstolkning av inskriften.

Samverkan med Föreningen Norden.

9 dec. Docent Anders Fröjmark: Vandringar i Viborg.

Längst österut i det dåvarande svenska riket lät Torgils Knutsson bygga slottet Viborg 1293, och där växte fram en stad som idag är nästan okänd för oss, och som genomgått mycket skiftande öden: svensk, finsk, rysk tillhörighet, en gränsstad som varit plats för både kulturmöten, krig och nu återuppbyggnad.

Anders Fröjmark är docent i historia vid Linnéuniversitetet med huvudsaklig inriktning på svensk och nordisk medeltid.

Deltagande är fritt för medlemmar, för icke medlemmar entré 100:- (stud. och Kompiskort fritt).

Årsavgiften är 300:- (familjemedlem 150:-) och inkluderar årsboken. Plusgiro 1185940-2.

Men med tanke på att många föreläsningar blev inställda under perioden mars 2020-maj 2021 så gäller följande:

  • Medlemsavgift betald för 2020 räknas som gällande även för 2021.
  • Betald medlemsavgift för 2021 räknas även som i förväg inbetald avgift för 2022.