Om

Om humanism

Svenska Humanistiska Förbundet står neutralt i religiösa frågor. Bland våra medlemmar finns människor av alla livsåskådningar – religiösa såväl som icke-religiösa. Mer om begreppet humanism läser du i vår aktuella folder Humanism.

Foldern finns även i en version avsedd för utskrift och vikning: Humanism – version för utskrift.

2 500 medlemmar

Svenska Humanistiska Förbundet har i dag ungefär 2 500 medlemmar. De är organiserade i lokalförbund. En medlem betalar en årsavgift mellan 100 till 300 kronor, kan delta i lokalförbundets arrangemang och får förbundets årsbok. Den som vill bli medlem tar enklast kontakt med närmaste lokalförbund.

Stadgar

Förbundets STADGAR finner du här: Stadgar