Kalender för styrelsen

Kalender 2022-2023

2022

20 april: Förbundsstyrelsen sammanträder

3 juni: Förbundsstyrelsen sammanträder

Sommar: Årsboken väntas föreligga

19 augusti: Årsboksbeställningarna ska vara inlämnade

1 september: Medlemsavgifterna ska vara betalda

2 september: Förbundsstyrelsen sammanträder

22 – 25 september: Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

30 september – 2 oktober: De Svenska Historiedagarna

25 november: Förbundsstyrelsen sammanträder

2023

2 januari: Förslag till stipendiat för förbundets pris till Yngre Svensk Humanist ska vara inlämnade

2 januari: Förslag till tema eller författare för kommande årsbok kan lämnas löpande till årsbokskommittén. Eftersom årsbokskommittén endast sammanträder i samband med årsmötet är det en fördel om förslag då kan diskuteras gemensamt. Lämna därför gärna förslag senast denna dag.

Förslag till de s.k. småskrifterna kan dock lämnas när som helst under året.

13 januari: Förbundsstyrelsen sammanträder

Senast 30 januari: 5 veckor före årsmötet: Kallelser till årsmötet sänds ut

Senast 6 februari: 4 veckor före årsmötet: Förslag från lokalförbunden till årsmötet ska vara inlämnade

24 februari: Anmälan till årsmötet ska vara inlämnade. Avgifter för mingel eller extra lunchgäster ska ha betalats in

24 februari: 1 vecka före årsmötet: Årsmöteshandlingar inklusive eventuella propositioner och motioner med styrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillhanda

1 mars: Årsberättelserna från lokalförbunden ska vara inlämnade till sekreteraren i centralförbundet

4 mars: Förbundsstyrelsen sammanträder

4 mars: Årsmöte och Offentlig Årshögtid