Kalender för styrelsen

2020

Sommar: Årsboken väntas föreligga
19 augusti: Årsboksbeställningarna ska vara inlämnade
1 september: Medlemsavgifterna ska vara betalda
4 september: Förbundsstyrelsen sammanträder
24 – 27 september: Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg INSTÄLLT
2 – 4 oktober: De Svenska Historiedagarna INSTÄLLT
27 november: Förbundsstyrelsen sammanträder
2021
2 januari: Förslag till stipendiat för Förbundets Pris till Yngre Svensk Humanist ska vara inlämnade
2 januari: Förslag till tema eller författare för kommande årsbok kan lämnas löpande till årsbokskommittén. Eftersom årsbokskommittén endast sammanträder i samband med årsmötet är det en fördel om förslag då kan diskuteras gemensamt. Lämna därför gärna förslag senast denna dag.
Förslag till de s.k. småskrifterna kan dock lämnas när som helst under året.
22 januari: Förbundsstyrelsen sammanträder
Senast 1 februari: 5 veckor före årsmötet: Kallelser till årsmötet sänds ut
Senast 8 februari: 4 veckor före årsmötet: Förslag från lokalförbunden till årsmötet ska vara inlämnade
25 februari: Anmälan till årsmötet ska vara inlämnade. Avgifter för mingel eller extra lunchgäster ska ha betalats in
28 februari: 1 vecka före årsmötet: Årsmöteshandlingar inklusive eventuella propositioner och motioner med styrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillhanda
1 mars: Årsberättelserna från lokalförbunden ska vara inlämnade till sekreteraren i centralförbundet
6 mars: Förbundsstyrelsen sammanträder
6 mars: Årsmöte och Offentlig Årshögtid