Kalender för styrelsen

Kalender 2023-2024

2023

21 april: Förbundsstyrelsen sammanträder

24 maj: Förbundsstyrelsen sammanträder

Vår: Årsboken föreligger

31 mars: Årsboksbeställningarna ska vara inlämnade

1 september: Medlemsavgifterna ska vara betalda

1 september: Förbundsstyrelsen sammanträder

28 september – 1 oktober: Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg

6 – 8 oktober: De Svenska Historiedagarna (Lund)

17 november: Förbundsstyrelsen sammanträder

2024

2 januari: Förslag till stipendiat för förbundets pris till Yngre Svensk Humanist ska vara inlämnade

2 januari: Förslag till tema eller författare för kommande årsbok kan lämnas löpande till årsbokskommittén. Eftersom årsbokskommittén endast sammanträder i samband med årsmötet är det en fördel om förslag då kan diskuteras gemensamt. Lämna därför gärna förslag senast denna dag.

Förslag till de s.k. småskrifterna kan dock lämnas när som helst under året.

12 januari: Förbundsstyrelsen sammanträder

Senast 28 januari: 5 veckor före årsmötet: Kallelser till årsmötet sänds ut

Senast 4 februari: 4 veckor före årsmötet: Förslag från lokalförbunden till årsmötet ska vara inlämnade

23 februari: Anmälan till årsmötet ska vara inlämnade. Avgifter för mingel eller extra lunchgäster ska ha betalats in

23 februari: 1 vecka före årsmötet: Årsmöteshandlingar inklusive eventuella propositioner och motioner med styrelsens förslag till beslut samt valberedningens förslag ska vara medlemmarna tillhanda

1 mars: Årsberättelserna från lokalförbunden ska vara inlämnade till sekreteraren i centralförbundet

2 mars: Förbundsstyrelsen sammanträder

2 mars: Årsmöte och Offentlig Årshögtid