Årsmöte

Årsmötet är Svenska Humanistiska Förbundets högsta beslutande organ. Till årsmötet utser varje lokalförbund en representant. Årsmötet hålls i samband med Årshögtiden.

Förbundets Stadgar beskriver hur årsmötet ska genomföras, de finns under menyvalet OM.

SVENSKA HUMANISTISKA FÖRBUNDET ÅRSBERÄTTELSE

SHF Årsberättelse 2021

Årsmötesprotokoll

Årsmöte 5 mars 2022