Svenska Humanistiska Förbundets pris

Sedan 2000 utdelar Svenska Humanistiska Förbundet ett pris till yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda. Prissumman är 20 000 kronor.

2022 års pris till Isabella Hallberg-Sramek

SLU Isabella Hallberg Sramek

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person som utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2022 till Isabella Hallberg-Sramek. I forskning och folkbildningsarbete om skog, klimat och lokalsamhälle har hon fört in humanistiska perspektiv i den invanda naturvetenskapliga förståelsen

Isabella Hallberg-Sramek, 28 år och bosatt i Sundsvall, är doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Där forskar hon om olika sätt att sköta skogen med tanke på klimatförändringarna. Arbetet är en del av forskningsprojektet ”Ta ner till himlen till jorden” där statsvetare, idéhistoriker och skogsvetare samarbetar för att göra klimatfrågan konkret, begriplig och möjlig för oss att påverka i vår vardag. Projektet har resulterat i en studiecirkelhandledning med fokus på ”Skogen, klimatet och allt det andra” för att främja lokal klimatomställning runt om i landet. Jämsides med doktorandstudierna har Isabella Hallberg-Sramek också arbetat på Hälsinglands museum med skog, klimat och kulturarv. Genom jämförelser av historisk och samtida resursanvändning, äldre bondekultur och nutida brukningsmetoder, har hon givit nya perspektiv på dagens hållbarhetsutmaningar, bland annat med hjälp av den tvåhundraåriga hälsingegården Fågelsjö Gammelgård och Hamra nationalpark.

Denna kombination av forskning och folkbildning och av naturvetenskapliga och kulturhistoriska perspektiv är ett utomordentligt exempel på hur intellektuellt arbete i humanistisk anda kan användas i vår tids kanske mest avgörande fråga.

Pristagare

2022: Fil.kand. Isabella Hallberg-Sramek, Sundsvall

2021: Radiojournalisten Ceclia Düringer, Stockholm

2020: Arkeologen och arkitekturhistorikern Jesper Blid, Stockholm

2019: Språkvetaren, översättaren och essäisten Alva Dahl, Uppsala

2018: Kulturjournalisten, kritikern och litteraturvetaren Magnus Bremmer, Stockholm

2017: Översättaren Elin Svahn, Stockholm

2016: Översättaren och förläggaren Lena Hammargren, Stockholm

2015: Skulptören, filmaren och videokonstnären Knutte Wester, Umeå

2014: Författaren, översättaren och litteraturkritikern Malte Persson, Berlin

2013: Teologen,folkbildaren Ola Wikander, Lund

2012: Kyrkomusikern Ellen Weiss, Gävle

2011: Litteraturvetaren Stina Otterberg, Göteborg

2010: Filmaren, skådespelaren, regissören, författaren m.m. Marcus Carlsson, Göteborg och Karlskoga

2009: Religionsvetaren, kulturförmedlaren, översättaren och litteraturkritikern Simon Sorgenfrei, Stockholm

2008: Etnologen, fil dr Rebecka Lennartsson, Uppsala

2007: Tomas Bjelkeborn och Viktor Eriksson, ledare för Institutet för digitala konstarter (IDKA) i Gävle

2006: Dramapedagogen Domino Kai, Stockholm

2005: Folkbildarna Lena Ulrika Rudeke och Lars Sewilius Berg, Göteborg

2004: Teaterpedagogen Reine Lööf, Nybro och Stockholm

2003: Bokförläggaren Kristoffer Lind, Stockholm

2002: Historikern och violinisten Olof Holm, Östersund

2001: Latinläraren Maria Sellberg, Sundbyberg

2000: Översättaren och medeltidsforskaren Karl G. Johansson, Växjö

Jury (2022)

  • förläggaren Swante Weyler, Stockholm
  • kulturjournalist Gunilla Kindstrand, Delsbo
  • docenten och språkforskaren Ola Wikander, Lund
  • professor em Olle Josephson, Stockholm, ledamot i förbundsstyrelsen och juryordförande

Statuter

§1 Priset utdelas till en yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda.

§2 Pristagaren skall vara verksam i Sverige.

§3 Prissumman är 20 000 kronor.

§4 Priset överlämnas i samband med Svenska Humanistiska Förbundets årsmöte.

§5 Priset söks ej. Förutsatt att lämplig pristagare står att finna, bör priset utdelas varje år.

§6 Priset må kunna delas, men endast mellan personer som utfört en gemensam insats enligt punkt 1.

§7 Pristagare utses av en jury, av antingen tre eller fem ledamöter, med en inom sig utsedd ordförande. Den utses av Svenska Humanistiska Förbundets styrelse för en tid av högst fem år. Omval kan ske.

§8 Juryns beslut skall vara enhälligt.

§9 Något juryarvode utgår ej.