Kategorier
Okategoriserade

Nytt ordförandebrev

                                                                                                         

Kära humanistvänner

Ett år går fort, och nu är 2022 nästan till ända. Efter den förlamningen som orsakades av pandemin snurrar hjulen igen, och det mesta är väl nu som före pandemin.

När vi hör efter hur det är i lokalförbunden förstår vi att det är full fart med många intressanta program. Det är intressant att några valt att ordna föreläsningar på teman, så att till exempel en termins program hänger ihop. Att pandemin gav ett visst medlemstapp var nog oundvikligt, men glädjande nog noterar flera lokalförbund en viss nyrektyrering av medlemmar, i några fall en betydande sådan.

Förra veckan träffades vi i förbundsstyrelsen för höstens styrelsemöte, denna gång i fina Karlstad, där vår (alltjämt) nye styrelseledamot Fredrik Holm håller till. Nu var det dags att börja planera för årsmöte med högtidlig årssammankomst, som det så stiligt heter. Denna gång, den 4:e mars, träffas vi i Stockholm igen, men inte i Börssalen utan i Odd Fellows lokaler på Västra Trädgårdsgatan, även det centralt. 2023 kommer vi inte att ha någon ordförandekonferens i samband med årsmötet. Det kan däremot bli något digitalt möte.

Förra gången jag skrev ett ordförandebrev hade Bok&Biblioteksmässan i Göteborg ägt rum, efter två års uppehåll, och förbundet medverkade som vi brukar med en monter för information om förbundet och försäljning av våra (många) skrifter. Däremot väntade vi på att medverka vid De Svenska Historiedagarna, där Gullög Nordquist och undertecknad hade ett två år försenat seminarium tillsammans med kulturgeografen och antikvarien vid Upplandsmuseet Cecilia Bygdell utifrån vår årsbok 2020 Stort smått fint och fult. Seminariet drog en stor publik, och glädjande nog var det många yngre museianställda som ville diskutera och argumentera för samlingarnas betydelse i museiverksamhet.

Som ni säkert kommer ihåg beslutade vi vid ett årsmöte för ett par år sedan att avsätta en liten summa, 20 000 årligen, som kan utgöra ett visst ekonomiskt stöd när ett lokalförbund vill göra en särskild satsning, enligt vissa kriterier. Summan för 2022 har nu avsatts dels till Strängnäs, som genomför ett intressant musikaliskt projekt med anledning av att Gustav Vasa blev kung just i Strängnäs för femhundra år sedan! En lite mindre summa erhåller Karlstad för ett tvåårigt projekt kring humanismens och humanioras roll – i miljöfrågor, för demokratin med flera perspektiv. Vi hoppas kunna avsätta en summa för detta ändamål även i budgeten för 2023.

Till det som är så roligt när vi har vår årssammankomst hör att dela ut priset till en yngre humanist. Olle Josephson, som är sammankallande i prisjuryn hälsar att han gärna tar emot förslag på pristagare!

Vår årsbok för 2022 har rönt stor uppskattning både av recensenter och i lokalförbunden, enligt vad vi har förstått. Nästa årsbok är skriven av författaren och litteraturkritikern Kristoffer Leandoer och heter Den oavslutade litteraturen. Jag gissar att den inte är mindre spännande än boken om mumier. Den kommer att ges ut redan i början av januari, men köp den inte då! Våra exemplar kommer att levereras en tid därefter.  

Nu avslutar jag med en förhoppning att vi alla får en fin jul med allt vad därtill hör! Nästa ordförandebrev kommer ni att få i januari, efter vårt nästa styrelsemöte, som kommer att ske via Zoom.

Katarina