Kategorier
Okategoriserade

Digital konferens om digitala verktyg

Till samtliga lokalföreningar inom Svenska Humanistiska Förbundet

Hej i höstsolens sken!

På ordförandekonferensen i Alingsås i våras diskuterades – bland annat – frågan om digitalt stöd och digitala aktiviteter inom vårt förbund och våra lokalföreningar. Upprinnelsen var till stor del pandemin, där några lokalföreningar valde att ersätta de fysiska sammankomsterna med digitala (via t ex Zoom eller Teams), med blandade erfarenheter. Ytterligare skäl har varit den högst varierande användningen av e-post, hemsidor och sociala medier i våra kontakter med medlemmar och med andra intresserade – och för all del föreningarna sinsemellan.

Även om de flesta tycks vara överens om att de fysiska sammankomsterna är och förblir stommen i vår verksamhet kan det ju finnas många skäl att fundera på hur vi bäst tar vara på de tekniska möjligheter som finns. Utan att närmare värdera de olika förslagen kan man tänka sig att – utöver ordinarie sammankomster – ordna eller en annan ”riksföreläsning” – kanske med en eftertraktad föreläsare i utlandet? Kanske kan man webbsända delar av riksförbundets årsmöten, i synnerhet kulturinslagen? Kanske kan man komplettera de fysiska ordförandekonferenserna med mellanliggande digitala möten, för diskussioner och avstämningar?

Frågor har också väckts om hur lokalföreningar kan få hjälp och stöd i att skapa egna hemsidor, ordna med utskick via e-post till medlemmar, annonsera på sociala medier etc.

Som Du säkert är medveten om finns det en enorm mängd av tekniska möjligheter. Frågan är snarare vilka av dessa som passar i vår verksamhet, eller som kan bidra till att utveckla den. Allt är, som bekant, inte guld som glimmar.

Inom riksförbundet har vi inte tagit ställning i någon enskild fråga, utan vill verkligen först både lyssna och diskutera med samtliga intresserade lokalföreningar. Vi vill därför bjuda in till en digital (sic!) konferens för att tillsammans med er diskutera vad i den digitala tekniken vi vill ta vara på, och hur. Utifrån denna konferens arbetar vi sedan vidare på lämpliga förslag – gärna i samråd med en mindre grupp av intresserade – att presentera vid kommande årsmöte i mars 2023.

Denna konferens håller vi måndag 7 nov kl 18.30 – 20.00 med hjälp av konferensverktyget Zoom. Vi kommer att i god tid innan konferensen skicka ut en mer detaljerad dagordning samt instruktioner om hur man kopplar upp sig. 

Redan nu tar vi med glädje emot anmälningar till konferensen, samt tankar om lämpliga punkter till dagordningen. Vänligen återkoppla till någon – eller båda – av oss.

Med de bästa hälsningar

Samuel Herthelius (samuel.herthelius@gmail.com) samt Fredrik Holm (fredrik@fredrikholm.nu), på uppdrag av riksförbundets styrelse