Kategorier
Okategoriserade

Ordförandebrev

Kära Humanistvänner!

Höstens ingång kan sägas markeras av bokmässan i Göteborg, en given mötesplats för bokälskare. I helgen som gick ägde den rum efter två års uppehåll. Svenska Humanistiska Förbundet var förstås där med en monter som innehöll ett imponerande utbud av våra publikationer. I samband härmed välkomnade vi författaren till vår årsbok 2022, epyptologen Sofia Häggman, som skrivit Mumier. Fakta, forskning, fiktion. Jag har själv inte hunnit läsa eller ens få boken ännu, men ser verkligen fram emot att ta del av den. Mumier har ju i årtusenden väckt nyfikenhet, varit föremål för såväl vetenskapens frågor som diverse antaganden, mer eller mindre i form av myter, eller i populärkulturella framställningar. Intressanta frågeställningar kring mumier kan också beröra det djupt mänskliga, alltså etiska frågor: hur kan och bör mänskliga kvarlevor hanteras? Låt oss läsa och begrunda! Boken är på väg ut från förlaget, och har kanske redan nått lokalförbunden.

I helgen som kommer äger nästa stora evenemang där Svenska Humanistiska Förbundet medverkar rum, nämligen De Svenska Historiedagarna, i år i Uppsala. Dagarna bjuder på en lång rad intressanta föreläsningar och seminarier i skilda historiska ämnen, framförda i populärvetenskaplig form. Även här har vi ett bord med förbundets publikationer till försäljning. I år medverkar vi även med ett seminarium med utgångspunkt i den årsbok som handlar om museisamlingar, Smått stort fint och fult. Historiedagarna drabbades förstås av samma sak som bokmässan, att de fick ställas in två år i rad, så därför är detta vårt seminarium försenat. Boken om museisamlingar var ju 2020 års bok.

Nu blir det i alla fall ett seminarium då vi redaktörer, Gullög Nordquist och jag, tillsammans med forskaren fil.dr. Cecilia Bygdell vid Upplandsmuseet, diskuterar frågor som kan ställas utifrån boken. Vår avsikt med boken var och är att peka på nödvändigheten av djup föremålskunskap och forskning vid de kulturhistoriska museerna. Vi hoppas på givande diskussioner!

Styrelsen för Svenska Humanistiska Förbundet har haft höstens första sammanträde.

Vi diskuterade då bland annat förbundets digitala aktiviteter. Det har från vissa lokalförbund uttryckts önskemål om hjälp med till exempel att bygga hemsidor. Vi kommer att bjuda in lokalförbunden till ett zoom-möte för att närmare diskutera dessa frågor och för att precisera önskemål och möjligheter. Samuel Herthelius och Fredrik Holm i styrelsen är kontaktpersoner när det gäller dessa frågor. Samtidigt vill jag passa på att påminna, vilket jag alltid brukar göra, om att ni skickar era aktiviteter till Samuel, som lägger in dem på förbundets hemsida! Rannsaka gärna: har Ditt lokalförbund skickat höstens program till Samuel? Alla har inte det, kan jag konstatera.

Förbundet har också en Facebooksida, som vi nu försöker vitalisera med information. Är du med på Facebook, sök Svenska Humanistiska Förbundet! Gilla sidan så du ser vad som läggs ut!

Viktigt tips: Karlstadsförbundet erbjöd tidigare medlemmar, som ”försvann” under pandemin halvårsmedlemskap till halva årskostnaden och fick på det sättet tillbaka 34 medlemmar, med förhoppningen att många av dessa väljer att stanna kvar i förbundet. Inom riksstyrelsen har vi beslutat att den avgift som lokalförbunden betalar till riksförbundet för varje medlem också halveras för dessa ”återvändare”. Givetvis gäller detta även för andra lokalförbund som går ut med samma erbjudande.

Slutligen önskar jag er alla en riktigt härlig höst med fina föreläsningar och andra programpunkter!

Katarina