Kategorier
Okategoriserade

Gävle Humanistiska Förbund uttalar sig om Ukraina

Uttalande vid årsmötet i Humanistiska Samfundet i Gävle 2022 03 22

I enlighet med vårt uppdrag att hålla den humanistiska bildningen vid liv och att hävda fundamentala humanistiska och demokratiska värderingar uttalar Humanistiska Samfundet i Gävle i likhet med riksförbundet Svenska Humanistiska Förbundet sin sorg och avsky över det angreppskrig, i strid med folkrätten, som Ryssland utsatt Ukraina för. Kriget är ett nederlag för de humanistiska värden och den djupa historiekunskap som är vägledande för Humanistiska Samfundet i Gävle.

Vi vädjar därför att kriget omedelbart upphör och att förstörelsen av kulturarv och mänsklig bosättning stoppas. Kriget är en kränkning av symboler och traditioner som kommer att sätta spår långt in i framtiden.