Kategorier
Okategoriserade

Förbundet stödjer Ukraina

Vid årsmötet initierades att förbundet skulle stödja Ukraina ekonomiskt. Detta är inte något som förbundet normalt gör, men med hänsyn till de grava förbrytelserna mot de humanistiska värden som förbundet står för beslöt styrelsen att, som föreslogs vid årsmötet, stöjda Ukraina med 20:- per medlem. Beloppet, drygt 45.000:-, gavs till UNICEF (där det dubblerades av andra givare).