Kategorier
Okategoriserade

Positiv recension av vår årsbok

I den kulturhistoriska tidskriften RIG nr 1 2022 har en recension av vår årsbok för 2020, Stort smått fint och fult. Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap publicerats.

Recensenten, Eva Klang, skriver utifrån grundliga kunskaper om museivärlden. Hon uppfattar boken som saklig och ”ett lågmält kulturpolitiskt debattinlägg”, där bland annat betydelsen av vetenskapligt skolad personal på museerna lyfts fram.  

”De välskrivna essäerna visar vad museers källor till kunskap har betytt och betyder. Denna årsbok för 2020 är ett viktigt tidsdokument.” är ett annat omdöme.  Hon påpekar också att sedan vår antologi gavs ut har den statliga kulturpolitiken tagit fasta på den kritik som uttrycktes i en mediedebatt hösten 2016 – som också gav oss en idé att arbeta fram en skrift om museerna, en idé som växte till ett större projekt som utmynnade i en årsbok.

Till glädjen med att läsa den här recensionen hör att recensenten ger Svenska Humanistiska Förbundet full rättvisa genom att påpeka att detta är vår årsbok, och hon gör också en korrekt presentation av vårt förbund.