Kategorier
Okategoriserade

Isabella Hallberg-Sramek får förbundets pris

SLU Isabella Hallberg Sramek

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person som utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2022 till Isabella Hallberg-Sramek. I forskning och folkbildningsarbete om skog, klimat och lokalsamhälle har hon fört in humanistiska perspektiv i den invanda naturvetenskapliga förståelsen. Prissumman är 20 000 kronor.

Isabella Hallberg-Sramek, 28 år och bosatt i Sundsvall, är doktorand vid Sveriges Lantbruksuniversitet. Där forskar hon om olika sätt att sköta skogen med tanke på klimatförändringarna. Arbetet är en del av forskningsprojektet ”Ta ner till himlen till jorden” där statsvetare, idéhistoriker och skogsvetare samarbetar för att göra klimatfrågan konkret, begriplig och möjlig för oss att påverka i vår vardag. Projektet har resulterat i en studiecirkelhandledning med fokus på ”Skogen, klimatet och allt det andra” för att främja lokal klimatomställning runt om i landet. Jämsides med doktorandstudierna har Isabella Hallberg-Sramek också arbetat på Hälsinglands museum med skog, klimat och kulturarv. Genom jämförelser av historisk och samtida resursanvändning, äldre bondekultur och nutida brukningsmetoder, har hon givit nya perspektiv på dagens hållbarhetsutmaningar, bland annat med hjälp av den tvåhundraåriga hälsingegården Fågelsjö Gammelgård och Hamra nationalpark.

Denna kombination av forskning och folkbildning och av naturvetenskapliga och kulturhistoriska perspektiv är ett utomordentligt exempel på hur intellektuellt arbete i humanistisk anda kan användas i vår tids kanske mest avgörande fråga.

Prisutdelning sker vid Svenska Humanistiska Förbundets årshögtid i Alingsås lördagen den 5 mars, med början kl. 14.30.