Kategorier
Okategoriserade

Uttalande om Rysslands invasion av Ukraina

Svenska Humanistiska Förbundet har till ändamål att verka för humanistisk bildning. I den lilla skriften ”Humanism i vår tid” har förbundet utvecklat sin förståelse av begreppet humanism. ”Brott mot freden, mänskligheten, folkrätten och medborgerliga rättigheter är man faktiskt skyldig att förhindra. Man kan kalla detta för ett humanistiskt imperativ.”

Svenska Humanistiska Förbundet kan därför inte stillatigande åse Rysslands invasion av Ukraina. Den är ett brott mot folkrätten, den hotar i grunden internationell fred och säkerhet, och den vållar ett namnlöst humanitärt lidande. Svenska Humanistiska Förbundet fördömer det ryska angreppet på Ukraina och kräver att de ryska trupperna omedelbart lämnar landet