Kategorier
Okategoriserade

Ordförandebrev

Kära humanistvänner! Jag hade föresatt mig att detta, mitt första ordförandebrev för år 2021, inte alls skulle handla om ni-vet-vad, den pandemi som lamslagit så mycken verksamhet på så många samhällsområden. Jag fann snart att det var omöjligt. Allas våra liv, och inte minst Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet, har påverkats och påverkas i så hög […]

Kategorier
Okategoriserade

Den första muslimen

Fil Dr docent Simon Sorgenfrei, föreståndare för IMS – Institutet för forskning om mångreligiositet och sekularitet, som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2009 berättar i sitt föredrag om Ebrahim Umerkajeff, som kom till Sverige i slutet av 1800-talet.

Här

Kategorier
Okategoriserade

Det första vårregnet

Fil Dr Stina Otterberg som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2011 analyserar i sitt föredrag Vilhelm Ekelunds dikt och Hildor Lundviks tonsättning.

Här

Kategorier
Okategoriserade

Introduktion till byggnadsarkeologi

Fil Dr Jesper Blid som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2020 ger i sitt föredrag en introduktion till vad byggnadsarkeologi är och till sin aktuella forskning.

Här

Kategorier
Okategoriserade

Julbrev från vår ordförande

Kära humanistvänner! Coronaåret går mot sitt slut, men pandemin ser inte riktigt ut att göra det ännu. Med snart godkänt vaccin ska det väl ändå snart se ljusare ut, även om detta virus har haft förmåga att bjuda på överraskningar, minst sagt. Covid19 har påverkat oss alla, inte minst all kulturverksamhet. Skådespelare, musiker och andra […]

Kategorier
Okategoriserade

De ugaritiska kilskriftstavlorna berättar

Teol Dr Docent Ola Wikander som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2013 berättar i sitt föredrag om de ugaritiska tavlornas innehåll.

Här

Kategorier
Okategoriserade

Uteblivna nyöversättningar

Fil Dr Elin Svahn som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2017 berättar i sitt föredrag om sitt pågående arbete.

Här

Kategorier
Okategoriserade

Ja, jag har tvättat händerna

Ja, jag har tvättat händerna Hundra röster om Corona är en alldeles nyutkommen bok som består av korta erfarenhetsberättelser om hur tillvaron förändrades när pandemins omfattning stod klar för oss i våras. Vi blev alla medvetna om ”vår utsatthet, vår litenhet i det stora”, för att citera ur förordet. Boken har, med stöd av Förbundet, […]

Kategorier
Okategoriserade

Ny skrift i småskriftserien

Småskriftserien ges ut av CKM förlag i samarbete med Svenska Humanistiska Förbundet. Den nya boken är skriven av Ove Bring och heter Internationell Rätt och moral. Ove Bring är professor emeritus i internationell rätt. Han har verkat på Uppsala universitet och Stockholms universitet och tidigare varit folkrättsrådgivare på UD. Han är författare till bland annat De […]

Kategorier
Okategoriserade

Årsboken 2020 har kommit

STORT SMÅTT FINT OCH FULT Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap Red. Katarina Ek-Nilsson och Gullög Nordquist För några år sedan rasade en livlig debatt om de svenska kulturhistoriska museernas uppgift i medierna. Det var särskilt skribenten Ola Wong som i en rad artiklar i Svenska Dagbladet starkt kritiserade den dåvarande kulturministern Alice Bah Kuhnkes […]