Kategorier
Okategoriserade

Nytt ordförandebrev

Kära humanistvänner!                                                                                        Januari 2023

Ett nytt år med allt vad det innebär! Kan man våga hoppas på fred under detta nya år, åtminstone i vår del av världen? Hoppas måste vi, hur orealistiskt det än ser ut med tanke på den humanitära katastrof och de uppenbara folkrättsbrott som vi ser i vårt närområde – och som aldrig tycks ta slut. När vi under årsmötet i Alingsås förra året beslutade att avsätta en för oss betydande summa för att något bidra till att lindra katastrofen i Ukraina hoppades och trodde vi nog att kriget skulle bli mer kortvarigt. Som ni säkert minns beslutade vi att ge ett bidrag till Unicef för deras arbete i Ukraina på drygt 45 000 kronor, en summa som i slutändan blev dubbelt så mycket på grund av att Stiftelsen Akelius Foundation dubblerade alla bidrag till UNHCR och UNICEF. Vi skrev också ett uttalande mot angreppet på Ukraina. Vårt ekonomiska bidrag ger avtryck i bokslutet för 2022, givetvis, men det hade varit anmärkningsvärt om ett förbund som vill verka för humanistiska värden inte på något sätt hade reagerat.

Tiden går fort, och om ungefär en och en halv månad äger vårt årsmöte och den efterföljande årshögtiden, rum, denna gång i Stockholm. Kallelse kommer! Jag ser förstås mycket fram emot den dagen, och känner ingen saknad efter den Zoom-lösning som vi var tvungna att ta till vid årsmötet för två år sedan. Det är fantastiskt att Zoom och andra digitala lösningar finns som komplement och som lösning när det är nödvändigt, men de kan inte ersätta det fysiska mötet.

Förra veckan hade vi ett styrelsemöte, denna gång just med Zoom, eftersom det sparar såväl tid som pengar att någon gång emellanåt välja den formen. Detta med tanke på att styrelseledamöterna är spridda över landet. Den här gången diskuterade vi naturligtvis det kommande årsmötet och årssammankomsten, vars program är nästan klart men inte helt, men vi berörde också den digitala frågan, som ett möjligt komplement till lokalförbundens ordinarie verksamhet. Samuel Herthelius och Fredrik Holm har ett uppdrag att skapa en slags manual som stöd till lokalförbunden, som ett resultat av vårt möte i frågan i höstas.

Förbundets årsbok! Vi kan år efter år vara stolta över att vara med om att värdefull litteratur inom humaniora publiceras. 2022 års bok om mumier har blivit mycket uppmärksammad och fått fina recensioner. Bokens författare Sofia Häggman har blivit intervjuad i flera olika sammanhang på sistone, Vetenskapsradion bland annat. 2023 års bok, som redan kommit ut och i sinom tid kommer att distribueras till lokalförbunden, har fått översvallande recensioner i pressen, SvD såväl som DN. Kristoffer Leandoers bok Den oavslutade litteraturen: en essä om allt som inte blev klart är en ”…mästerlig hyllning till litteraturens möjligheter…”, skriver DNs recensent, och SvDs recensent menar att ”Inget läsarhjärta kommer att hålla sig kallt inför denna bok”. Den blir en läsupplevelse! Ha tålamod, boken landar snart hos lokalförbunden! Jag tackar årsbokskommittén för ett fint arbete!

Som ni alla vet så har vårt förbund hittills beviljats ett verksamhetsbidrag från Svenska Akademien. Tidigare har bidraget utgått till vår verksamhet i allmänhet, men sedan ett par år har kraven för att få bidrag skärpts. Bidragets storlek motsvarar vad det kostar förbundet att delta i bokmässan och i De Svenska Historiedagarna, tillfällen då vi sprider kännedom om förbundet och även säljer våra skrifter. För i år har vi i ansökan om bidraget angett att vi ska lägga oss extra vinn om frågor som rör det svenska språket, dess ställning och språksituationen i Sverige överlag. Under årsmötet hoppas jag att vi kan lägga fram en lite mer detaljerad plan vad vi tänker oss, och de närmaste dagarna ska Olle Josephson och jag träffas för att försöka konkretisera hur vi på olika sätt kan belysa frågan. Det lokalförbund som har idéer får hemskt gärna delge oss dessa! Och glöm inte att det finns en liten pott att söka ur när man vill åstadkomma något extra.