Kategorier
Okategoriserade

Nytt ordförandebrev

Kära humanistvänner,
Sommaren står för dörren och är på sätt och vis som allra bäst just nu, när så mycket av den fortfarande är kvar. Jag hoppas att ni alla får njuta at denna härliga tid! Sedan vi sågs vid det välordnade årsmötet och ordförandekonferensen i Alingsås har vi i riksstyrelsen hunnit ha två styrelsemöten, nu med två nya ledamöter, Marie-Hélène Abrahamsson, Västbergslagen och snart Alingsås, och Fredrik Holm, Karlstad.


Från ordförandekonferensen i Alingsås finns nu en diger rapport om vad som sades, och den har skickats ut till lokalförbunden. I rapporten finns flera goda idéer, varav en del passar bra för vissa lokalförbund, en del för andra. Förutsättningarna ser ju helt olika ut. Medan det i lite mindre städer kan vara möjligt att få lokalpressen att skriva om föreläsningar och annan verksamhet, är detta omöjligt på större orter, som till exempel Stockholm, för att nämna en förutsättning som ser helt olika ut. Annat är gemensamt. Den personliga kontakten inom lokalförbunden, och samvaron vid evenemangen betonas, liksom fördelarna med att samarbeta med andra föreningar, studieförbund och andra på orten. Under pandemin tvingades vi alla att prova nya, digitala, mötesformer. Jag uppfattar det som att de flesta ser digitala lösningar som en möjlighet och kanske ett komplement, men inte som något som kan ersätta traditionella möten, vilka ju ger en helt annan social samvaro.


Ett av de önskemål som framfördes var en slags nationell kommitté för digitala aktiviteter, vilka kanske skulle ge möjlighet att ordna exempelvis internationella föreläsningar gemensamma för alla lokalförbund. Vi kommer att vid nästa styrelsemöte, i början av september, att diskutera den frågan. Ett enkelt sätt att samverka är också att skicka program
till andra lokalförbund – det kan ge tips och idéer, och lokalförbund som ligger nära varandra kan i vissa fall ”dela på” långväga föreläsare, vilket redan har skett.


Vid de styrelsemöten vi har haft efter mars har det varit aktuellt att börja planera för nästa årsmöte, alltså 4/3 2023. Den här gången kommer vi att träffas i Stockholm, i vilken lokal är ännu oklart. Högtidstalare vet vi ännu inte, men vi har idéer om vem/vilka vi kan tänka oss.

Man vill kanske inte tänka för mycket på det just nu, men snart är det faktiskt höst, och jag tror att de flesta lokalförbund håller på med höstprogrammet eller har det klart. Jag tjatar: Skicka det till vår kassaförvaltare Samuel Herthelius så lägger han in det på hemsidan (några har redan gjort det)!

Vi i riksstyrelsen ser fram emot att efter två års uppehåll delta i Bok&Bibliotek i Göteborg med monter, och med en presentation av vår årsbok, som är skriven av egyptologen Sofia Häggman och handlar om mumier, ett ämne som rymmer många perspektiv och infallsvinklar, fler än man kanske tänker på. Vad innebar det när egyptierna experimenterade fram metoder att för evärdlig tid bevara förgängliga kroppar? Hur man under historien sett på mumier: malda mumier utgjorde ingredienser i mediciner under medeltiden; senare visades de upp som krigsbyten och utgjorde handelsvaror. Vad säger det om synen på mänskliga kvarlevor, och vad säger hanterandet om kolonialism? Varför och hur har mumier gett inspiration till nutida populärkultur?

En vecka efter bokmässan deltar vi, även det efter två års uppehåll, i De Svenska Historiedagarna, i år i Uppsala. Då kommer vi att i ett seminarium presentera 2020 års bok, den om museisamlingar. Även mumieboken passar ju utmärkt att presentera.

Glöm nu inte att det finns möjlighet att söka bidrag om ni vill göra någon alldeles särskild satsning och/eller pröva något nytt!
Sommarhälsningar från Katarina