Kategorier
Okategoriserade

Samtal om museisamlingar

Stort smått fint och fult, Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap är titeln på fjolårets årsbok. Här diskuterar bokens redaktörer Gullög Nordquist och Katarina Ek-Nilsson varför en diskussion om föremålssamlingar i museerna är omistliga för en meningsfull museiverksamhet, med några intressanta exempel bland bidragen i boken. Här