Kategorier
Okategoriserade

Ordförandebrev

Kära humanistvänner,

Det har nu gått drygt två månader sedan vi hade riksförbundets första digitala årsmöte. Kanske satt någon av ledamöterna under en kristallkrona, men att sitta tillsammans under kristallkronorna i Börssalen fick vi avstå från, som så mycket annat detta och föregående år. Själv satt jag i vårt Zoom-krypin i huset vid skogens slut mitt i Småland. Trots att det är lite småtrist så får man ändå medge att tekniken möjliggör på ett sätt som hade varit otänkbart för bara 15-20 år sedan.

Många gånger under det senaste året har vi hoppats: ”i höst”, eller ”efter jul” kommer väl pandemin att ha lagt sig och tillvaron återgått till det vi är vana vid. Nu kanske vi ändå kan ha lite större fog för den förhoppningen rörande hösten 2021. Det BORDE gå att ordna verksamhet i fysisk form. Jag vet att ni i lokalförbunden är i startgroparna, att programpunkter som kanske skjutits fram, och även nya programpunkter, planeras i höst. Låt oss betrakta hösten som en nystart för Svenska Humanistiska Förbundet i vår 125-åriga historia! Det är en imponerande ålder.

Vid styrelsens senaste sammanträde diskuterade vi, av naturliga skäl, just den nystart som vi hoppas kommer att äga rum i lokalförbunden i höst, och hur den kan stöttas, men vi reflekterade också över de skilda sätt på vilka många av förbunden kunnat bedriva någon form av verksamhet. Digitalt, men också på andra sätt: kulturvandringar, små skrifter osv. Inför höstens nystart: glöm inte att vi vid årsmötet fattade beslut om att avsätta en liten summa för att stötta någon ”särskild” satsning som ett lokalförbund vill göra.

Glädjande nog såg vi vid vårt styrelsemöte anledning att se framåt. Årsboken för 2021 har hunnit långt i produktionen och beräknas vara tryckt i augusti. Titeln är Vattenvarelser – en kulturhistoria, skriven av idéhistorikern Jakob Christensen, som beskriver hur vi människor från antiken och till idag betraktat och behandlat djur i vatten och deras livsmiljö. Här blandas skilda perspektiv som biologihistoria, mytologi, ekonomi, populärkultur. Den vackert illustrerade boken fokuserar tolv djur som på olika sätt gjort avtryck i västerländsk tanketradition. Jag tycker verkligen att den är något att se fram emot!

Ett annat positivt ärende på vårt möte var förstås det kommande årsmötet 2022, som kommer att äga rum i Alingsås. Jag tror att vi vågar hoppas på ett fysiskt årsmöte ”på riktigt”, och det kommer att kombineras med en ordförandekonferens, som äger rum dagen före årsmötet. Det blir den tredje ordförandekonferensen i ordningen, och det lär inte saknas frågor att diskutera: Hur vi går vidare, hur lokalförbunden kan stötta varandra, hur riksförbundets styrelse kan stötta lokalförbunden, hur vi fortsätter att bedriva en hållbar verksamhet för att stärka humanistiska värden och humaniora.  

Vi har också diskuterat hur vår nya hemsida ytterligare kan aktualiseras och vitaliseras. Ett antal korta föredrag ligger som ni vet på hemsidan, för alla att lyssna på, plus ett längre av vår förra ordförande Margareta Attius Sohlman, som utifrån sin bok Det sovande landet berättar om Ryssland öster om Ural. Margareta är ju slavist och expert på rysk historia. Det kommer mera, så håll utkik, gå in och lyssna!

Till slut uppmanar jag: glöm för allt i världen inte att skicka in information (till shfwebbred@gmail.com) när planerna för hösten har tagit form! Och börja gärna redan nu att hålla ögon och öron öppna för tänkbar lämplig kandidat till vårt humanistpris!

Med detta önskar jag alla en härlig sommar, och slutar med förhoppningar om en aktiv verksamhetshöst.

Katarina