Kategorier
Okategoriserade

Jubileumsboken får lysande omdöme

BTJ som ger omdömen till svenska bibliotek ger omdömet MYCKET BRA till Jan Retsös bok.

”Jan Retsö, professor emeritus i arabiska, tar sig an den vindlande historien sådan den möter oss i de gammaltestamentliga skrifterna och i de utombibliska texterna likväl som andra traditioner. Vi leds genom många århundraden, och Retsö visar genom korta språkhistoriska utläggningar hur det kan komma sig att arken dyker på på olika platser, i skiftande sammanhang och varierande skepnader. Fastän boken är tänkt att vara populärt hållen torde den appellera till de mer snävt intresserade och för de läsvana i och med att den språkliga nivån är akademisk. Just de läsarna torde få stor behållning av den här texten, och det är en spännande resa med många stopp som vi får göra från antiken fram till idag.” (Linus Björk, BTJ-häfte 10, 2021)

Se och lyssna till Jan Retsö när han presenterar förbundets 125-års jubileumsbok!

Vad hände med den israelitiska förbundsarken som omtalas i Gamla testamentet? Med kistan av akacieträ och stentavlorna med de tio budorden skrivna av Guds eget finger? Denna kista figurerar i Israels tidiga historia men försvinner sedan spårlöst ur historien, vilket givit upphov till en rad judiska, islamiska och kristna legender om dess öden. Till de senare hör att arken förvaras i skattkammaren till Sionskatedralen i Axum, det kristna Etiopiens heliga stad.