Kategorier
Okategoriserade

Uteblivna nyöversättningar

Fil Dr Elin Svahn som fick Förbundets pris till yngre svensk humanist 2017 berättar i sitt föredrag om sitt pågående arbete.

Här