Kategorier
Okategoriserade

Ja, jag har tvättat händerna

Ja, jag har tvättat händerna Hundra röster om Corona är en alldeles nyutkommen bok som består av korta erfarenhetsberättelser om hur tillvaron förändrades när pandemins omfattning stod klar för oss i våras. Vi blev alla medvetna om ”vår utsatthet, vår litenhet i det stora”, för att citera ur förordet. Boken har, med stöd av Förbundet, tillkommit som ett projekt inom Karlstads Humanistiska Förening. Författaren Malin Edgren, vice ordförande i föreningen, har samlat ihop berättelserna och står som författare. Boken fångar de existentiella frågor som exceptionellt aktuella under 2020 och kan ses ”som ett avtryck i tiden, en kollektiv minneskapsel”. Den kan också ses som ett inspirerande exempel på ett lokalförbunds engagemang i vår tids frågor.