Kategorier
Okategoriserade

Nytt ordförandebrev

Kära humanistvänner!

I kväll genomför Uppsala Humanistiska Förbund höstens första planerade program, men utan den sedvanliga eftersitsen med ost och vin. Maximalt femtio personer släpps in i en lokal som kan erbjuda många fler sittplatser, så att det nödvändiga avståndet i publiken kan upprätthållas. Alla lokalförbund har fått en fråga från styrelsens Annika Afzelius om hur ni löst situationen inför hösten. Vilka beslut som fattats skiljer sig av naturliga skäl åt, eftersom de lokala förutsättningarna, och inte minst vilka lokaler man har tillgång till, är olika. Flera lokalförbund har ställt in alla planerade program, medan andra kan genomföra program i någon form, med förhandsanmälan och tillräckligt stor lokal. Kanske kan också digitala lösningar vara aktuella. Karlstad, till exempel, kommer att genomföra sitt digra höstprogram digitalt, och erbjuder generöst oss i andra lokalförbund att ta del av deras föreläsningar, om vi hör av oss i förväg till dem.  Vissa lokalförbund har inte kunnat hålla årsmöte och funderar på att skjuta upp årsmötet till 2021. Det är en så speciell situation så att det borde kunna accepteras även av banker, vilket annars kan vara knepigt. I vissa fall går det kanske att genomföra årsmöten via Zoom? Själv deltog jag i ett årsmöte i en annan förening igår, med ett tiotal personer fysiskt närvarande och resten via Zoom. Bra att digitala möjligheter finns, även om det är synd att de ska behövas.

Gå gärna in på vår nya fina hemsida och se efter hur det ser ut i de andra lokalförbunden, och ni som planerar att genomföra något i höst hoppas jag lägger in programmen!  Mejla ert program till shfwebbred@gmail.com så lägger redaktören in programmet.

Kulturverksamheten överlag vaknar så småningom till liv igen, men med iakttagande av den försiktighet, som vi nu har vant oss vid. Museerna har öppnat, och teatrarna försöker att driva en begränsad verksamhet men med de restriktioner som är nödvändiga under rådande omständigheter.   

I Svenska Humanistiska Förbundets styrelse har vi nyligen genomfört ett styrelsemöte, denna gång liksom förra gången med hjälp av Zoom. Vi hoppas kunna ha ett fysiskt möte nästa gång, i november.

En av de viktiga frågor som diskuterades hade aktualiserats av ett par lokalförbund, nämligen om lokalförbundens avgifter till riksförbundet för år 2020 ska betalas som vanligt, trots att vissa lokalförbund inte har kunnat genomföra planerad verksamhet. Vi diskuterade frågan ingående och kom fram till att avgiften ska betalas in, och detta av flera skäl. Riksförbundets verksamhet har pågått ungefär som vanligt med genomfört årsmöte, utdelning av vårt stipendium, ny hemsida, bokproduktion osv. Det enda vi inte har kunnat genomföra är deltagande i Bok&Bibliotek samt i De Svenska Historiedagarna, vilket visserligen innebär att vi slipper vissa kostnader, men också att tillfällen att marknadsföra och sälja våra böcker har uteblivit. Vad som definitivt avgör frågan är däremot ett annat faktum, nämligen att vi är bundna till det årsmötesbeslut som togs i mars om en avgift på 60 kronor, en avgift som redan har inneburit en väsentlig reducering. MEN riksstyrelsen kommer att föreslå 2021 års årsmöte att avgiften för 2021 halveras, alltså till 30 kronor, för att sedan återställas. Det kan föreligga en risk att det är svårt att upprätthålla medlemsantalet under 2021, vilket kan motivera en sänkt avgift för 2021. Detta är upp till årsmötet att ta ställning till och fatta beslut om. Och så håller vi tummarna för att årsmötet kan hållas i vanlig ordning, även nästa gång i Stockholm, dock inte i Börssalen eftersom Svenska Akademien har avslagit vår förfrågan den här gången. Vi undersöker andra kostnadsmässigt möjliga alternativ. Programmet är i det närmaste klart.

Vi diskuterade också planer på att avsätta en liten fond, som lokalförbund får möjlighet att söka ur för särskilda satsningar. Förslag om detta och om utformningen, kriterier osv. kommer att läggas fram vid nästa årsmöte.

Svenska Humanistiska Förbundet producerar böcker! Själv har jag, tillsammans med Gullög Nordquist, ägnat en del tid i sommar till att läsa korrektur på vår årsbok, den om museisamlingar. Vi hoppas verkligen att boken kan väcka ökad insikt om betydelsen av museisamlingar – för nya museiupplevelser och nya kunskaper. Boken trycks i dagarna.

Internationell rätt och moral, skriven av Ove Bring, professor em. i internationell rätt, är vår senaste småskrift, och den har sett dagens ljus i sommar. Den är en antologi och består av ett urval av Ove Brings understreckare i Svenska Dagbladet genom åren. Texterna är alltså inte nyskrivna, men ändå högaktuella idag!

Vidare är planerna på nästa årsbok långt framskridna, och en överraskning i form av en ”extrabok” väntar också. Vi har ju faktiskt ett jubileum att se fram emot nästa år; det är då 125 år sedan Svenska Humanistiska Förbundet bildades.

Nu önskar jag alla en god start på hösten och önskar lycka till, oavsett hur ni har kunnat eller inte kunnat planera programverksamhet den närmaste tiden. Glöm inte att alla pandemier tar slut!

Hälsningar från ett sydsvenskt högland, där septembersolen nådigt lyser och linden utanför mitt fönster saktar singlar ner ett och annat blad, ser jag just.

Katarina