Kategorier
Okategoriserade

Nytt ordförandebrev

Uppsala 24:e april
Kära humanistvänner,
Det är nu snart två månader sedan som vi hade vårt årsmöte i Odd Fellow´s lokaler centralt i Stockholm, på Västra Trädgårdsgatan. Det är en intressant gata, fylld av historia, men trots sitt centrala läge lite undangömd. På Västra Trädgårdsgatan ligger det arkitektoniskt imponerande så kallade Tändstickspalatset, vilket tillkom i slutet av 1920-talet på initiativ av finansmannen Ivar Kreuger som kontorslokaler för Tändsticksbolaget. Kreuger anlitade sin kusin, civilingenjören Henrik Kreuger, som konstruktör för bygget, och arkitekt var den kände Ivar Tengbom. Flera stora svenska konstnärer och formgivare var inblandade i förverkligandet av byggnaden, till exempel Carl Milles, Isaac Grünewald, Carl Malmsten, Elsa Gullberg. Numera ägs byggnaden av ett fastighetsbolag, och ett tjugotal företag har sina kontorslokaler där.
Vidare ligger där, med gaveln mot Västra Trädgårdsgatan, en byggnad uppförd 1642, vilken kallas för Drottning Kristinas lusthus. Bygget var ett led i försöken att skänka lite kunglig glans åt området, som då låg utanför den centrala staden på Stadsholmen och som var bebodd av hantverkare i enkla skjul och timmerhus. 1689 flyttade lantmäterikontoret in och stannade kvar där ända tills Lantmäteristyrelsen utlokaliserades till Gävle 1975. Det är fascinerande att föreställa sig hur lantmätarna på 1700-talet och långt in på 1800-talet i denna byggnad planerade för de kanske största förändringarna av den svenska landsbygden före industrialisering och urbanisering, nämligen jordskiftena (storskifte, enskifte, laga skifte).
Att August Strindberg och hans första hustru Siri von Essen under en tid i början av sitt äktenskap hade sin bostad på Västra Trädgårdsgatan bidrar till gatans kulturhistoria.
Odd Fellows-huset, där vi höll till, har minsann också en historia som inte går av för hackor. Huset ingår i den ovan omtalade omgörningen av den här delen av Stockholm – att göra den lite finare – på 1640-talet. Redan 1620 skänktes tomten till Svante Gustavsson Banér, som lät uppföra två stenhus. Kommande ägare har under århundradena byggt om, byggt till och förändrat. Efter familjen Banér ägdes huset/husen av adelssläktena Bielke, Piper och Brahe. 1898 förvärvades fastigheten av en tobaksfabrikör och grosshandlare, Johan Bäckström, som lät bygga om den. En sorglig händelse inträffade i samband med att man rev delar av köket. Då lossnade en takpanel som dödade två, varav en knappt sextonårig, av arbetarna som höll på att lasta ut rivningsmassor. Bäckströms son fortsatte ombyggnationen med hjälp av den kände arkitekten Isac Gustaf Clason.
Kort därefter förvärvade Odd Fellows fastigheten, och 1926 skedde invigningen av de nya ordenslokalerna, där vi nu fick ha vårt årsmöte och vår årssammankomst i de vackra lokalerna. Förmodligen återvänder vi dit framöver, men inte nästa år, så årsmöte och årssammankomst kommer att äga rum i Varberg, vilket vi redan på förhand tackar Varbergs humanistiska förening för!
I samband med detta vill jag påminna om att årssammankomsten, då förbundet bjuder på intressanta framträdanden i form av föredrag och musik, är öppen även för andra än lokalförbundens delegater till årsmötet. Sprid gärna den informationen till era medlemmar!
Det första styrelsemötet i riksstyrelsen, förutom konstituerande mötet direkt efter årsmötet, ägde rum i fredags, via Zoom. Styrelsen har nu en ny vice ordförande, Fredrik Holm, Karlstad, som ersätter Olle Josephson, nu Svenska Humanistiska Förbundets hedersledamot. Ny styrelseledamot är Anders Ekström, Uppsala. Anders hade redan tidigare en roll i årsbokskommittén och fortsätter med det. 2023 års bok är på väg ut till lokalförbunden. Den har ju redan funnits i handeln ett bra tag, men eftersom vår del av upplagan finansieras av fonder och stiftelser måste vi informera om detta i de böcker som går till lokalförbunden. Den informationen gick inte att trycka i boken, eftersom förlaget var klara med produktionen innan vi hade hunnit få besked från finansiärerna. Därför medföljer ett informationsblad i varje bok. Vad som blir årsboken för 2024 är fortfarande oklart. Årsbokskommittén diskuterar frågan. Utöver årsboken planerar vi nu för en småskrift, en antologi med korta bidrag från språkvetare, om språksituationen i Sverige. Vi vill gärna ägna det innevarande året åt språksituationen lite extra. Tänk gärna på det när ni planerar höstens verksamhet.
På vår hemsida började vi för några år sedan lägga ut korta filmade föredrag på cirka 15-20 minuter. Vi kallar dem ”En kvarts humaniora”. Det har inte varit jättemånga visningar av dessa föredrag, så vi vill gärna påminna om dem och snart kommer det några flera, hoppas vi. Titta gärna in på hemsidan då och då för att se om det finns något nytt!
Slutligen vill jag önska alla en riktigt fin vår och sommar, gärna med inspirerande kulturinslag!
Katarina