Kategorier
Okategoriserade

Olle Josephson Hedersledamot

Olle Josephson utses till hedersledamot i Svenska Humanistiska Förbundet för sitt mångåriga och gedigna arbete i förbundets styrelse. Under tjugofyra år har han ställt sina kunskaper till förbundets förfogande, som dess vice ordförande och som sammankallande i prisjuryn för det pris till yngre humanist, som förbundet årligen delar ut. Olle Josephson har också varit den som genom ansökningar till fonder och stiftelser möjliggjort finansieringen av förbundets årsböcker.

I styrelsen har han alltid varit en klok och eftertänksam röst; ofta kommit med nya idéer och varit den som tänkt igenom frågor på djupet.

Med sin bakgrund som språkvetare med en odiskutabel ställning inom svensk språkvård har Olle Josephson kunnat bidra med värdefulla kunskaper i förbundets arbete.