Kategorier
Okategoriserade

Vårt pris till Johan Jönsson

Svenska Humanistiska Förbundets pris till yngre person som utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i humanistisk anda går 2023 till Johan Jönsson. Hans arbete med Wikipedia är av stor betydelse för folkbildning och kunskapsförmedling i dagens Sverige.

Johan Jönsson är 36 år och bosatt i Malmö. Han leder utvecklingsarbete på Wikimedia, den stiftelse som äger Wikipedia, och han har varit Wikipediaskribent sedan 2004. År 2022 gav han ut boken Wikipedia inifrån om hur svenska Wikipedia arbetar, hur man håller rent från vandalism och klotter och eftersträvar att höja standarden och säkra kunskapsinnehållet.   Wikipedia är Sveriges mest anlitade uppslagsverk och samtidigt ett stort demokratiskt experiment i och med att alla kan bidra. Ett tillförlitligt och kunskapsrikt Wikipedia är centralt för folkbildning och för en levande demokrati.

Vid sidan om sitt arbete med Wikipedia är också Johan Jönsson sedan 2017 förläggare på det lilla förlaget Vendel som ger ut poesi, dramatik och essäer av hög kvalitet.