Kategorier
Okategoriserade

Årsboken 2020 får lysande omdöme

BTJ, som ger omdömen om den svenska utgivningen till svenska bibliotek, ger Stort, smått, fult och fint omdömet MYCKET BRA samt beröm:

”Läsaren bjuds på spännande berättelser kopplade till utvalda
ting och från olika museer i Sverige. Somliga är vardagliga och slitna, medan andra utgör unika kulturskatter.
Mynt, papperslappar, skelett, cyklar, krukskärvor och trasiga kläder är några av föremålskategorierna som är
representerade. Även om detta är skrivet av experter på sina respektive områden är tonen populärvetenskaplig,
ofta med personliga tilltal. Författarna visar skickligt hur föremålen kan avlockas sina berättelser och det breda
urvalet av olikartade föremål ger läsaren insikt om museisamlingarnas berättigande.” (Ewa Bergdahl, BTJ-häfte nr 8, 2021)