Kategorier
Okategoriserade

Ordförandebrev

Kära humanistvänner!

Jag hade föresatt mig att detta, mitt första ordförandebrev för år 2021, inte alls skulle handla om ni-vet-vad, den pandemi som lamslagit så mycken verksamhet på så många samhällsområden. Jag fann snart att det var omöjligt. Allas våra liv, och inte minst Svenska Humanistiska Förbundets verksamhet, har påverkats och påverkas i så hög grad av den fortfarande pågående pandemin att den inte går att bortse ifrån i en text om förbundets verksamhet, förra året, liksom vad vi kan förvänta oss och planera för under det år som vi är i början av.

Våra möten i riksstyrelsen, numera alltid via Zoom, berör givetvis de förändrade förutsättningarna. Vi följer vilka val lokalförbunden har gjort. Några har digital verksamhet med föreläsningar och diskussioner, andra har beslutat att skjuta upp planerade program och några avvaktar tills bättre tider kommer. Vid senaste mötet var givetvis det annalkande årsmötet en viktig punkt att diskutera.

Låt oss se framåt! Närmast mot årsmötet och årshögtiden, som båda kommer att ske digitalt 6/3. Årsmötesdelegater kommer att få mail med en länk till årsmötet, och länken till årshögtiden kommer att läggas ut på vår hemsida. Hjälp till att sprida länken så att alla som vill får lyssna på Ulrika Knutson när hon talar om De farliga böckerna – yttrandefrihet och censur under 250 år, ett kärnämne i det humanistiska samtalet. Vi kommer också att dela ut vårt pris till en yngre humanist – alltid lika spännande att få veta vem det blir! Jag har i skrivande stund ingen aning.

Under årsmötet kommer riksstyrelsen att föreslå att en särskilt pott avsätts för projekt som initieras och genomförs av lokalförbunden. Det ska vara något som ett lokalförbund vill genomföra utöver den ordinarie verksamheten, något i förbundets anda – givetvis – och något bestående. I riksstyrelsens proposition har vi angett kriterier för vilken typ av projekt som skulle kunna komma ifråga.  

Som alltid diskuterade vi också våra publikationer. Årsboken för 2020, Smått stort fint och fult, om museisamlingar som källa till kunskap och om betydelsen av djup förtrogenhet med samlingarna, har hittills diskuterats i några lokalförbund, Karlstad och Strängnäs, och fler följer. Det innevarande årets bok, idéhistorikern Jakob Christenssens bok om vattenvarelser i ett kulturhistoriskt perspektiv, väcker nyfikenhet, och ”bonusboken” till alla medlemmar i år, Jan Retsös bok Legenderna om förbundsarken ser vi också fram emot. Årsboken för 2022 är fortfarande en öppen fråga. Årsbokskommittén funderar vidare.

Som jag redan berört så måste ju, inte bara inom vårt förbund utan generellt, väldigt mycket idag ske digitalt. I det läget får vår (nya) hemsida en allt större betydelse. Det nya inslaget, korta föredrag, En kvarts humanism, på hemsidan har nu utökats så att fem av våra tidigare pristagare presenterar sin forskning.  Ett förslag finns också om att lägga ut nätbaserade föredrag som hålls inom lokalförbunden, efter överenskommelse med föreläsaren förstås. Hör av er till Samuel Herthelius som sköter vår hemsida!

En hemsidas stora värde är dess innehåll, och det är av stor vikt att informationen är uppdaterad. Därför hoppas jag att alla lokalförbund ser över sin information – hur aktuell är den? Jag vet ju att inte så mycket händer just nu, men glöm inte, när verksamheten sätter igång igen, att meddela så att de aktuella programmen finns att läsa om!

Det är nu en knapp månad kvar till vårt årsmöte och årshögtiden.  Hoppas att vi därefter ser hur förutsättningarna för verksamheten ljusnar. Det är i år 125 år sedan Svenska Humanistiska Förbundet startade. Förbundet har alltså överlevt katastrofer som två stora krig, hungernöd och ett antal pandemier som spanska sjukan och asiaten. Vi håller ut!

Väl mött i cyberrymden!

Katarina