Kategorier
Okategoriserade

Julbrev från vår ordförande

Kära humanistvänner!

Coronaåret går mot sitt slut, men pandemin ser inte riktigt ut att göra det ännu. Med snart godkänt vaccin ska det väl ändå snart se ljusare ut, även om detta virus har haft förmåga att bjuda på överraskningar, minst sagt.

Covid19 har påverkat oss alla, inte minst all kulturverksamhet. Skådespelare, musiker och andra kulturarbetargrupper går på knäna, om ens det i vissa fall, författare har berövats möjligheter till föredrag och författarsamtal, en inte oviktig inkomstkälla. Alla lokalförbund inom Svenska Humanistiska förbundet har helt fått ställa om verksamheten. Några har ställt in all verksamhet under hösten, andra har coronaanpassat med stora lokaler och även med hjälp av digitala lösningar.

I styrelsen har vi naturligtvis diskuterat hur vi ska göra med årsmötet. Det kommer att äga rum, som vanligt första lördagen i mars, och det blir 6:e mars 2021. Mycket talar för att det kommer att ske via Zoom, något som väl de flesta av oss är bekanta med vid det här laget, men vi har också preliminärbokat en lokal i Stockholm, om det skulle bli möjligt med ett årsmöte och årlig högtidssammankomst i vanlig ordning.  I någon ordning kommer alltså årsmötet att genomföras , och vi kommer att kunna ha ett föredrag och en presentation av årets mottagare av förbundets pris till yngre humanist.  Mitt eget lokalförbund Uppsala genomförde nyligen såväl årsmöte som föredrag i anslutning till årsmötet digitalt, och det gick utmärkt. Personligen känner jag mig nu, om inte virtuos, så åtminstone någotsånär hemma på verktyget Zoom efter en halv termins undervisande.

Under årsmötet hoppas vi alltså kunna utse en pristagare till vårt fina humanistpris, men för att detta ska bli verklighet vill juryn ha förslag på en yngre humanist, i varje fall inte äldre än fyrtio, som gjort något berömvärt i förbundets anda. Det kan vara en mycket viktig uppmuntran till en ung person i början av sin yrkesverksamhet. Kulturarbetare, kulturjournalist, forskare, kulturentreprenör – tänk efter om ni inte vet någon som skulle kunna vara en lämplig kandidat och hör av er till Olle Josephson (josephson.olle@ownit.nu ), sammankallande i prisjuryn.

Jag hoppas att ni flitigt tittar på vår nya fina hemsida. I så fall har ni upptäckt nyheten, ”En kvarts humanism”. Tanken är att vi relativt ofta ska lägga ut en kort film med ett föredrag i ett intressant humanistiskt ämne. Först ut var två av våra tidigare pristagare, Elin Svahn och Ola Wikander. Jag skriver inte här vad inslagen handlar om, utan gå in och titta! Fler inslag följer.

Jag utgår från att alla lokalförbund (äntligen) har fått årets årsbok, Smått stort fint och fult. Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap. Museer är viktiga kulturinstitutioner, och få länder har så aktiva museibesökare som vårt. Sverige är faktiskt smått unikt med sina många regionala och lokal museer, och med sina drygt 26 miljoner museibesök (2018 års siffror) på en befolkning långt mindre än hälften. Boken ger exempel på hur museisamlingar är absolut nödvändiga för ökad kunskap om vårt förflutna och vår samtid, men framhåller också kravet på expertkunskaper.

2021 års årsbok har titeln Vattenvarelser – en kulturhistoria om djurlivet i hav och sjöar och är skriven av Jakob Christensson.

Nästa år kommer dessutom en ”bonusbok” till alla medlemmar, med anledning av att Svenska Humanistiska förbundet firar 125 år. Boken handlar om förbundsarken, titeln är Legenderna om förbundsarken, och är skriven av Jan Retsö.

En ny småskrift har också sett dagens ljus, Internationell rätt och moral, skriven av professor em. i internationell rätt Ove Bring. Där har han samlat ihop ett antal understreckare, som han tidigare har publicerat i Svenska Dagbladet.

Till slut i bokfloden: Malin Edgren, styrelseledamot i vårt lokalförbund i Karlstad, har samlat ihop hundra korta ”Coronaberättelser” i en bok med titeln Ja! Jag har tvättat händerna!! Intressanta ögonblicksbilder ur individens perspektiv från en omtumlande tid. Boken har getts ut i samarbete med Karlstads Humanistiska förbund och med Svenska Humanistiska förbundet bland bidragsgivarna.

Slutligen önskar jag alla en riktigt God Jul och slutar med förhoppning om ett nytt år som ter sig lite enklare för oss alla!

Katarina