Vänersborg

Vänersborgs Museum

Styrelse

Humanistiska förbundet i Vänersborg är en ideell förening som bildades redan 1919..

Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har till syfte att stödja kunskap och insikter i de humanistiska ämnena. Detta sker genom föreläsningar och andra arrangemang såsom kulturresor och årsböcker. Föreläsningarna har stor spännvidd och innefattar många områden, även inom naturvetenskapliga fält som har humanistiska gränsytor. Föreläsningarna hålls i regel i Vänersborgs museum och avslutas med en frågestund och därefter informell eftersits med mingel och enkel förtäring till självkostnadspris.

I dag har Humanistiska förbundet i Vänersborg cirka 245 medlemmar. 

Förbundet är anslutet som lokalavdelning till Svenska Humanistiska Förbundet, en kulturrörelse med cirka 2500 medlemmar i Sverige.

Program våren 2023

Tisdag 7 februari kl 19.00 på Vänersborgs museum

Dick Harrison, professor i historia, författare ”Relationerna mellan Sverige och Ryssland/Sovjetunionen genom tiderna”

Medlemmar kan boka plats till Marianne Erwing lördag 28 januari- torsdag 2 februari på mail marianne.erwing@gmail.com eller sms till 079 33 222 66

Tisdag 28 februari kl 19.00 i PB-lokalen Nygatan-Vallgatan

Årsmöte

Efter mötet bjuds deltagare på en enklare måltid. Anmäl deltagande senast onsdag 22 februari till Marianne Erwing på mail marianne.erwing@gmail.com eller sms till 079 33 222 66

Onsdag 22 mars kl 19.00 på Vänersborgs museum

Gunnar Wetterberg, historiker, författare, deltagare i Fråga Lund

Tron har tolkats och förmedlats av prästerna i mer än tusen år. Gunnar Wetterberg ger oss bl a svar på frågor som vad prästfruarna betydde för kulturspridningen och var kyrkan stod i 1900-talets stora strider.

Medlemmar kan boka plats till Marianne Erwing fredag 10 mars – onsdag 15 mars på mail marianne.erwing@gmail.com eller sms till 079 33 222 66

Torsdag 27 april kl 19.00 på Vänersborgs museum

Sofia Häggman, egyptolog, författare till årsboken 2022 ”Mumier”

Egyptens mumier har alltid fascinerat och väckt frågor. Sofia Häggman berättar deras historia från de första experimenten att förvandla döda kroppar till något beständigt och gudomligt, till mumiernas ofrivilliga färd från hemlandet och ut i världen.

Lördag 13 maj

Vårutflykt 

Till subventionerat pris gör vi en heldagstur till något intressant mål. Vart är ännu inte bestämt. Mer info kommer i vår!

Medlemsavgiften, 200 kr, för 2023 betalar du på bankgiro 666-6077.