Vänersborg

Vänersborgs Museum

Styrelse

Humanistiska förbundet i Vänersborg är en ideell förening som bildades redan 1919..

Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har till syfte att stödja kunskap och insikter i de humanistiska ämnena. Detta sker genom föreläsningar och andra arrangemang såsom kulturresor och årsböcker. Föreläsningarna har stor spännvidd och innefattar många områden, även inom naturvetenskapliga fält som har humanistiska gränsytor. Föreläsningarna hålls i regel i Vänersborgs museum och avslutas med en frågestund och därefter informell eftersits med mingel och enkel förtäring till självkostnadspris.

I dag har Humanistiska förbundet i Vänersborg cirka 245 medlemmar. 

Förbundet är anslutet som lokalavdelning till Svenska Humanistiska Förbundet, en kulturrörelse med cirka 2500 medlemmar i Sverige.

Program hösten 2023

Alla föreläsningar är i Vänersborgs museum kl. 19.00. Anmälan kan göras till Marianne Erwing, tel 0793322266, marianne.erwing@gmail.com fram till en vecka före aktuell föreläsning.

Onsdag 13 september

Johanna Broman Åkesson, fil dr i musikvetenskap

”Cornelis, den gränsöverskridande”

Cornelis Vreeswijk var en outsider och narrfigur med många skepnader, både musikaliskt och som människa. Lika skör och ömsint som frän och burlesk. Under 60-talet förde han den svenska vistraditionen in i en ny epok med ett uttryck som inte var likt någon annans.

Tisdag 3 oktober

Erik Amnå, professor emeritus i statskunskap 

”Demokratins globala bakslag”

Vi lever i en tid där det står och väger om demokratin, som vi känner den, ska överleva eller inte. Nu utmanas ordningen av krafter som vill förgöra den. Vi måste rusta oss och kämpa om vi vill ha demokratin kvar.

Onsdag 25 oktober

Johan Jönsson, författare och förläggare 

”Wikipedia bakom kulisserna: Hur kunskap kommer till”

År 2022 gav Johan Jönsson ut boken ”Wikipedia inifrån” om hur svenska Wikipedia arbetar, hur man håller rent från vandalism och klotter och eftersträvar att höja standarden och säkra kunskapsinnehållet. Johan Jönsson har fått årets pris till ”yngre person som har utfört ett lovvärt intellektuellt arbete i sann humanistisk anda” från Svenska Humanistiska Förbundet.

—————————————————————————————

Medlemsavgiften, 200 kr, för 2023 betalar du på bankgiro 666-6077.