Vänersborg

Vänersborgs Museum

Styrelse

Humanistiska förbundet i Vänersborg är en ideell förening som bildades redan 1919. 

Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har till syfte att stödja kunskap och insikter i de humanistiska ämnena. Detta sker genom föreläsningar och andra arrangemang såsom kulturresor och årsböcker. Föreläsningarna har stor spännvidd och innefattar många områden, även inom naturvetenskapliga fält som har humanistiska gränsytor. Föreläsningarna hålls i regel i Vänersborgs museum och avslutas med en frågestund och därefter informell eftersits med mingel och enkel förtäring till självkostnadspris.

I dag har Humanistiska förbundet i Vänersborg cirka 245 medlemmar. 

Förbundet är anslutet som lokalavdelning till Svenska Humanistiska Förbundet, en kulturrörelse med cirka 3000 medlemmar i Sverige.

Program våren 2022

Vi hälsar såväl medlemmar som andra intresserade välkomna till vårens föreläsningar!

Entréavgift per föreläsning: medlemmar gratis, ickemedlemmar 100:-, Swish eller kontant.

Medlemsavgiften är 200:- samt ytterligare 50:- för familjemedlem. Bankgiro 666-6077.

OBS! antalet platser i muséet är begränsat, så kom i god tid!

9 mars

Kl. 18.30  Årsmöte

Kl. 19.00  Folkhemmets barnmorskor –  den svenska barnmorskekårens moderna historia

Lena Milton, redaktör vid Svenskt biografiskt lexikon på Riksarkivet, har skrivit en avhandling i historia med titeln Folkhemmets barnmorskor. I den behandlar hon yrkets utveckling från tidigt 1900-tal, då förlossningsvården var i kris och barnmorskorna trodde sig vara ”en kår på avskrivning”, fram till efterkrigstiden, då professionen istället blivit mycket etablerad. En av förklaringarna till denna framgång var den speciella historiska bakgrunden som fortfarande idag spelar stor roll i yrkesidentiteten.

6 april

Kl. 19.00    Vallfartskyrkan i Edsleskog

Sedan 2019 har arkeologer från Lödöse museum utfört arkeologiska forskningsundersökningar vid kyrkan i Edsleskog. Undersökningarna har tillfört många nya rön om platsen, inte minst att kyrkan är det medeltida Sveriges äldsta tegelbyggnad. Hur har kyrkan sett ut? Hur har den använts? Vilka var de som begravdes i kyrkan? Dessa och många andra frågor kommer att diskuteras vid föredraget.

26 april

Kl. 19.00 Wagner som dramaturg

Göran Gademan, Göteborgsoperan, talar om hur Wagner knådade om de fornnordiska myterna till musikhistoriens mest omfattande epos, Nibelungens ring. Vilka myter valde han, hur ändrade han dem och hur satte han samman dem till en alldeles egen handling?

En lördag i maj

Hoppas vi kunna åka på utflykt till trakterna kring Hjo.