Vänersborg

Vänersborgs Museum

Styrelse

Humanistiska förbundet i Vänersborg är en ideell förening som bildades redan 1919. 

Förbundet är religiöst och partipolitiskt obundet och har till syfte att stödja kunskap och insikter i de humanistiska ämnena. Detta sker genom föreläsningar och andra arrangemang såsom kulturresor och årsböcker. Föreläsningarna har stor spännvidd och innefattar många områden, även inom naturvetenskapliga fält som har humanistiska gränsytor. Föreläsningarna hålls i regel i Vänersborgs museum och avslutas med en frågestund och därefter informell eftersits med mingel och enkel förtäring till självkostnadspris.

I dag har Humanistiska förbundet i Vänersborg cirka 245 medlemmar. 

Förbundet är anslutet som lokalavdelning till Svenska Humanistiska Förbundet, en kulturrörelse med cirka 2500 medlemmar i Sverige.

Program hösten 2022

Vi hälsar såväl medlemmar som andra intresserade välkomna till vårens föreläsningar! Entréavgift per föreläsning: medlemmar gratis, ickemedlemmar 100:-, Swish eller kontant. Medlemsavgiften är 200:- samt ytterligare 50:- för familjemedlem. Bankgiro 666-6077.

Lokal Vänersborgs museum. OBS! antalet platser i muséet är begränsat, så kom i god tid!

Alla möten startar kl. 19.00.

Söndag 28 augusti

Dick Harrison ”Relationen mellan Sverige och Ryssland/Sovjetunionen genom tiderna”

Medlemmar kan boka plats! Det gör man till Marianne Erwing måndag 22 – fredag 26 augusti på mail marianne.erwing@gmail.com eller sms till 079-33 222 66.

Tisdag 20 september

Peter Lenken ”Sprit, kvinnor & poesi – samt lite galenskap”

Det var Gustaf Frödings fyra livsstrider. Alla starkt förknippade med varandra, blandade till en kokande inre kamp som pågick större delen av hans liv. Författaren Peter Lenken berättar om sin landsman Fröding och läser ur sin nya roman om honom ”Se drömmaren!”

Tisdag 25 oktober

Ulf Schöldström ”Grönköping och Lilla Paris”

Grönköpings veckoblad är en satirisk tidning som utkommit med 10 nummer per år sedan 1916. Inom ramen för en liten landsortsstads liv kommenteras och karikeras aktuella händelser och trender i dagens Sverige. Staden har ett färgstarkt persongalleri, och språket är ofta litet gammaldags och sirligt.

Flera forskare har framhållit likheterna mellan Grönköping, Lilla Paris, Wadköping och andra kända småstäder i skönlitteraturen. Grönköpingsskalden Alfred Vestlund beundrar Birger Sjöberg och inspireras av honom.

Ulf Schöldström har medarbetat i Grönköpings Veckoblad sedan 1985 och var tidningens redaktör 2008-2019.

Onsdag 23 november

Bertil Marklund ”SÅ lever du längre”

Vill du åldras snabbt eller långsamt? Går det att skjuta fram insjuknandet av diabetes, stroke, demens m m? Det fantastiska svaret är ”Ja – det går!” Det är inte dina gener som styr, det är du själv som bestämmer. Föreläsningen går ut på att ge dig enkla råd med stor effekt på din hälsa – och det är aldrig för sent att börja med nya hälsosamma levnadsvanor.

Bertil Marklund är läkare och tidigare professor i allmänmedicinen och folkhälsa vid Göteborgs universitet. Han bloggar, skriver böcker och föreläser ämnet.