Strängnäs

Styrelse

Program Våren 2023

”Krigsbytesböcker i Sörmland”

9 februarikl 18:30 på Multeum

Under 30-åriga kriget plundrades kyrkor och kloster, privatsamlingar och jesuitkollegier på böcker och andra kulturföremål av de svenska arméerna i enlighet med tidens krigslagar. I dag återfinns en del av det bokliga krigsbytet i Strängnäs domkyrkobibliotek och i Roggebiblioteket. Hur ser vi på dessa boksamlingar i dag, när frågan om kulturarvsbrott i krigstid är mer aktuell än någonsin?

Elin Andersson är fil.dr i latin och bibliotekarie vid Roggebiblioteket (KB) och Domkyrkobiblioteket i Strängnäs

Årsmöte äger rum direkt efter föredraget.

Johan Adler Salvius, 1600-talets främste karriärist

16 mars kl 18.30 på Multeum

Johan Adler Salvius från Strängnäs var en av 1600-talets främsta karriärister. Han var född och uppvuxen under enkla förhållanden här i Strängnäs och slutade som friherre och riksråd. Som diplomat var han Sveriges chefsförhandlare vid Westfahliska freden efter trettioåriga kriget som gav Sverige mycket goda villkor. Men han var också en kontroversiell person…

Heiko Droste är professor i historia och ledare för Stads- och kommunhistoriska institutet i Stockholm. Han har bland annat forskat om nyhetsfömedling    under 1600-talet. 

Kung Gösta, mäster Lars och mäster Olof

20 april kl 18.30 på Multeum

Gustav Eriksson utsågs till kung i Strängnäs 1523 och betygade sin vördnad för kyrkan och dess lära, men det var också där Laurentius Andreae och Olavus Petri verkade. Gunnar Wetterberg, som skrivit boken Prästerna, berättar om kungen, kyrkan och reformatorerna, en lång och växlingsrik historia.

Gunnar Wetterberg, känd från TV-program som Fråga Lund och På spåret, ägnar sig efter nästan 40 år som diplomat och utredare åt att skriva och föreläsa på heltid.

Utflykt till Mälsåkers slott i samarbete med föreningen Mälsåkers framtid

25 maj kl 18.00       

Skalden Carl Michael Bellman lämnade sällan Stockholm, men han var en gudabenådad poet och i sin märkliga sångsamling Fredmans epistlar skapade han en hel värld. Bellman skildras med utgångspunkt i staden, tiden och de kvinnor och män som omgav honom.

 Carina Burman är docent i litteraturvetenskap vid Uppsala universitet och författare. Hon presenterar biografin om Bellman som inte bara skildrar hans liv och verk, utan också den miljö han levde i. 

Vi får också musikaliska smakprov ur Bellmans verk av trubaduren Lena Lövdahl.

Program hösten 2023

Musik i Roggeborgenspaningar i en musiksamling

 Ett samarrangemang mellan Humanistiska föreningen i Strängnäs och Kungliga biblioteket

Roggebibliotekets unika samling av musik från renässans och barock placerar Strängnäs mitt i den europeiska musikhistorien. Med projektet Musik i Roggeborgen vill vi levandegöra denna fantastiska musikskatt med nyskapande tolkningar i en suggestiv historisk miljö, Rikssalen i det gamla biskopspalatset invid domkyrkan. Lutan, det centrala instrumentet i 1500-1600-talens musikkultur, blir vår tidsmaskin för ett äventyr i tre akter i Gustav Vasas och stormaktstidens häpnadsväckande musikvärldar. Gamla noter är krumelurer på papper. Nu gör vi dem levande i vår egen samtid!

14 september 18:30

Österland i Sörmland. Med lutan från Andalucia till Strängnäs.

Renässans- och barocklutan har sitt ursprung i den arabiska musikkulturens al-Ud och förmedlades till Europa i medeltidens muslimska Spanien. Hur kan denna övergång ha låtit?

Roland Hogman, luta och Anders Hammarlund, nay-flöjt, återskapar en klangvärld.

12 oktober 18:30

Strängarna på Gustavs luta. Hovkultur och lutspel under vasatiden.

Gustav Vasa och hans söner spelade luta – det ingick i renässansens höviska uppfostran. Men hur såg deras instrument ut – och hur kom de i stämning?

Roland Hogman, luta

16 november 18:30

Paris – Mälsåker 1698. Hans von Fersen i barockens preciösa och livsfarliga salonger.

Greve Hans von Fersen var en framstående politiker i frihetstidens Sverige, men han började sin bana med lutstudier i Paris för den legendariske mästaren Charles Mouton, tillsammans med Carl Michel Bellmans farfar. 1715 blev han ägare till barockslottet Mälsåker på Selaön. Hur spelade han i Paris? Spelade han också på Mälsåker?

Roland Hogman, luta

Varmt välkomna!