Skriftserie

Nedan följer en komplett förteckning av Svenska Humanistiska Förbundets utgivna skrifter (ISSN 0346-6027).

1.       Aron Rydfors: Kultur- och folkvandring inom Europa. Historisk översikt. 1900 (Allmän historia) 55s.

2.       Vilhelm Lundström: En ung vetenskap. 1900 (Bysantinsk filologi) 36s.

3.       Hugo Bergstedt: Bachylides. En litteraturhistorisk skiss. 1900 (Litteraturhistoria, antiken) 52s.

4.       S.A. Fries: Hafva några delar af Nya Testamentet ursprungligen varit affattade på semitiskt språk? En öfversikt. 1901 (Nytestamentlig exegetik) 30s.

5.       Johan Bergman: Upptäckterna i Boscoreale vid Pompeji. 1901 (Klassisk arkeologi) 41s.

6.       Hugo Bergstedt: Samhällsstrider och samhällsutopier i det forna Grekland. 1902 (Antiken, ekonomisk och social historia) 39s.

7.       Eugène Schwartz: Esias Tegnérs ställning till vissa pedagogiska och vittra tidsströmningar. 1903 (Litteratur- och pedagogikhistoria) 130s.

8.       Edvard Lidforss: Anatole France. En studie. 1904 (Fransk litteratur) 47s.

9.       Julius Österberg: Kejsar Augustus’ äktenskapslagstiftning. 1905 (Romerskt rättsväsen) 31s.

10.     Carl Hallendorff: De franska bourbonernas fall. En studie. 1905 (Fransk historia) 41s.

11.     Erik Brate: Nyare forskning i nordisk mytologi. Föredrag. 1907 30s.

12.     Lennart Kjellberg: Polygnotos och hans betydelse för den grekiska målarkonsten under femte århundradet f.Kr. 1908 (Antiken, Grekland) 34s.

13.     Rudolf Röding: De grekiska papyrusfynden i Egypten och deras betydelse. Tvenne föredrag. 1909 (Antiken, Grekland) 48s.

14.     Enar Sahlin: Antik och modern klassisk litteratur i våra gymnasier. 1909 (Pedagogik, litteraturstudier i gymnasiet) 149s.

15.     Edvard Lidforss: Gaston Boissier. En studie. 1909 (Filologi, även klassisk) 28s.

16.     Alarik Hallström: Dion från Prusa. 1911 (Antiken, kultur- och litteraturhistoria) 28s. 

17.     Carl Lundberg: Om befolkningsförhållanden och värnkraft. 1912 (Antiken, historia) 91s.

18.     Hugo Bergstedt: Meter och rytm i Tegnérs prosatal. 1913 (Stilstudium) 20s.

19.     Carl Lundberg: Ståndens ärftlighet i det romerska världsriket. En studie. 1913 (Antiken, Rom, historia och statskunskap) 88s.

20.     Rudolf Röding: Några drag af kulturens ställning för ungefär 2000 år sedan. 1914 (Kulturhistoria, hellenism) 12s.

21.     Erik Brate: Vanerna. En mytologisk undersökning. 1914 (Nordisk mytologi) 32s.

22.     Carl Theander: Grekisk lyrik från stenar och papyri. 1915.(Antiken, litteratur) 32s.

23.     Carl Lundberg: Slafveriet i forntiden 1915 (Antiken, framförallt Grekland och Rom) 131s.

24.     Alarik Hallström: Lucilius. 1915 (Antiken, romersk litteratur) 20s.

25.     Rudolf Röding: Den grekiska skaldinnan Sapfo. 1915 (Antiken, grekisk litteratur) 23s.

26.     Hugo Bergstedt: Svenska humanistiska förbundet 1896 – 1916. En återblick. 1916 84s.

27.     Gunnar Rudberg: Poseidonios från Apameia. Bidrag till en karakteristik. 1916 (Antiken, grekisk litteratur) 53s.

28.     Carl Lundberg: Några drag ur den antika kulturens liv under medeltiden. 1916 (Europeisk medeltid, kulturhistoria och institutioner) 54s.

29.     Erik Falk: Dantes uppfattning av stat och kyrka. 1917 (Medeltidshistoria, teologi) 44s.

30.     Hugo Bergstedt: Grekiska motiv i Per Hallströms diktning. Föredrag. 1917 (Svensk litteratur) 44s.

31.     Aischylos: Agamemnon. Tragedi. Översättning på den grekiska textens versmått jämte inledning av Bernhard Risberg. 1917 (Antiken, grekisk litteratur) 72s.

32.     Ivar Hjertén: Den romerska gladiatorn. 1923 (Antiken, Rom) 70s.

33.     Johan Magnus Sundén: Härskardyrkan under den romerska kejsartiden. 1923 (Antiken, Rom) 118s.

34.     Alarik Hallström: Nero redivivus. 1925 (Antiken, Rom) 22s.

35.     Ernst Nachmanson: Vulci. Ett hundraårsminne och en återblick på den grekiska vasforskningens historia. 1928 (Antiken, arkeologi) 60s.

36.     Ragnar Josephson: René Chauveau. En fransk barockskulptör i det karolinska Sverige. 1929 (Konsthistoria) 39s.

37.     Vänersborgsstudier. Minnesskrift utgiven av Vänersborgs humanistiska förbund. 1929 98s.

38.     Axel L. Romdahl: Svensk kulturtradition. 1931 40s.

39.     Axel Boëthius: De nya utgrävningarna i Rom. 1931 (Klassisk arkeologi) 79s.

40.     Nils Lithberg: Almanackan. Från astrologisk rådgivare till svensk kalender. 1933 (Bokhistoria, folklivsforskning)

41.     Curt Weibull: Bismarcks fall.  1934 (Tysk historia) 60s.

42.     Holger Ahlenius: Tor Hedberg. En studie över hans diktning. 1935 (Svensk litteratur) 78s.

43.     Martin P:n Nilsson: Den grekiska epikens ursprung och utveckling. 1935 (Antiken, litteratur) 68s.

44.     Ernst Nachmanson: Svenska humanistiska förbundet 1916 – 1935. En återblick. 1936 86s.

45.     Gunnar Rudberg: Antik världsbild och världsbetraktelse. En skrift från första århundradet e. Kr. tolkad av Gunnar Rudberg. 1936 (Antiken, filologi) 78s.

46.     Otto Sylwan: Lyx och komfort. 1937 (Kulturhistoria, 1600- och 1700-talen) 66s.

47.     Karl Michaëlsson: Det franska språkets klarhet. 1938 46s.

48.     Börje Knös: Guillaume Budé och den franska humanismens renässans. 1939 (Frankrike, humanism och renässans) 194s.

49.     Sven Lönborg: Platons Eros. Det sjunde brevet och Symposion. 1939 (Antiken, filosofi) 78s.

50.     Skarastudier. Minnesskrift utgiven av Skara humanistiska förbund. 1939 157s.

51.     Ragnar Josephson: Det hyperboreiska Upsala. 1940 (Arkitektur, Uppsala, 1600-talet, Rudbeck) 94s.

52.     Martin P:n Nilsson: De grekiska tyrannerna. 1941 (Antiken) 99s.

53.     Carl Arvid Hessler: Staten och konsten i Sverige. 1942 (Historia och statskunskap, konsthistoria) 124s.

54.     Tönnes Kleberg: På värdshus och vinstugor i antikens Rom. 1942 (Klassisk arkeologi) 80s.

55.     Harald Hagendahl: Romarna i Britannien. 1943 (Antiken, romersk och brittisk historia) 88s.

56.     Natan Valmin: Det doriska problemet. 1945 (Antiken, kulturhistoria) 137s.

57.     Dag Norberg: Horatius’ sista lyriska diktning. 1945 (Romersk litteratur) 108s.

58.     Jubileumsskrift med anledning av Svenska humanistiska förbundets femtioåriga tillvaro 1896 – 1946. Utgiven av Förbundsstyrelsen. 1947 211s.

59.     Jönköpingsstudier. Minnesskrift utgiven av Jönköpings humanistiska förbund med anledning av dess femtioåriga tillvaro 1899 – 1949. 1949 165s.

60.     Olof Vessberg: Romersk porträttkonst. 1950 (Antiken, konsthistoria) 104s.

61.     Skarastudier. Andra samlingen. Minnesskrift utgiven av Skara humanistiska förbund med anledning av dess femtioåriga tillvaro 1899 – 1949. 1951 162s.

62.     Ivar Hjertén: Hypnos och Thanatos i dikt och konst. 1951 (Antiken, motivstudie) 93s.

63.     Christian Callmer: Drottning Christinas samlingar av antik konst. 1954 (Konsthistoria) 39s.

64.     Albert Wifstrand: Kulturhistoriska glimtar från en grekisk medicinare. 1955 (Antiken, Grekland och Rom) 39s.

65.     Sven Eriksson: Skandinaver emellan. 1957 (Historia, unionsfrågan 1809 – 1814) 99s.

66.     Ragnar Josephson: Om den nordiska konstens egenart. Promotionsföreläsning vid Lunds universitet den 1 juni 1957. 1957 (Konshistoria) 27s.

67.     Hans Peter L’Orange: Fra principat til dominat. En kunst- og samfundshistorisk studie i den romerske keisertid. 1958 (Antiken, Rom) 149s.

68.     Ragnar Josephson: ”Ehrenstrahls målarlära”. 1959 (Konsthistoria) 94s.

69.     Dag Norberg: Processen mot Caelius och Ciceros försvarstal. 1960 (Antiken, Rom) 46s.

70.     Hjalmar Grape: Olaus Magnus. Svensk landsflykting och nordisk kulturapostel i Italien. 1962 (Svensk kulturhistoria) 50s.

71.     Yngve Löwegren: Balsameringsbruket genom tiderna. 1962 (Kulturhistoria) 121s.

72.     Arvid Andrén: Det romerska London. 1963 (Antiken, romersk och brittisk historia) 78s.

73.     Christopher Toll: Den arabiska litteraturen. En översikt. 1964 (Litteraturhistoria) 159s.

74.     Gerhard Bendz: Ordpar. 1965 (Språkhistoria) 147 s. (Andra rev. upplaga 1967, 158s.)

75.     Holger Frykenstedt: Idé och gestalt i tysk romantik och klassicism. 1966 (Litteraturvetenskap) 112s.

76.     Åke Lilliestam (red.): Humaniora: Forskning och förnyelse. 1967 110s.

77.     Sigurd Wallin (red): Kring Svecia antiqua.  1967 (Konsthistoria, arkitektur) 127s.

78.     Olof Herrlin: En alexandrinsk kvartett. Om Kingsleys Hypatia, Wisemans Fabiola, Newmans Callista och Rydbergs Hermione (i Sen siste atenaren) 1968 (Litteraturvetenskap och teologi) 105s.

79.     Holger Frykenstedt: Goethes Faust. Verket och forskningen. 1969 (Litteraturvetenskap) 237s.

80.     Bengt Lewan: Italienska bilder. Svenskars syn på Italien 1700 –  1800. 1970 (Kulturhistoria, resor) 125s.

81.     Elof Ehnmark: Fyra litterära kritiker. 1971 (Litteraturkritik) 69s.

82.     Carl Fehrman: Forskning i förvandling. Män och metoder i svensk litteraturvetenskap.  1972 (Litteraturvetenskap, metod och teori) 137s.

83.     Einar Gjerstad: Det äldsta Rom. 1972 (Antiken, klassisk arkeologi) 132s.

84.     Romarriket – decennierna före upplösningen. Romidén genom tiderna. Red. Holger Thylander. 1974 (Antiken, Rom) 132s. 

85.     Paul Fröberg: Minnen och bikt. En studie i Malla Montgomery-Silfverstolpes memoarer. 1975 (Svensk litteratur- och kulturhistoria) 201s.

86.     Arvid Andrén: Capri. Från stenåldern till turiståldern. 1975 (Historia) 235s.

87.     Gustaf Renwik: Johannes av Korset (Juan de la Cruz). Några anteckningar om hans liv och verk. 1976 (Teologi och litteraturhistoria) 198s.

88.     Per Bjurström: Den romerska barockens scenografi. 1977 (Teaterhistoria) 141s.

89.     Einar Gjerstad: Människan och historien. 1977 18s.

90.     Stig Wikander: Araber, vikingar, väringar. 1978 104s.

91.     Folke Nibelius: Lord Chesterfield. Världsman och brevskrivare. 1979 (Engelsk kulturhistoria) 144s.

92.     Lars O. Lundgren: Den svenske Sokrates. Sokratesbilden från Rydelius till Gyllensten.  1980 (Svensk idé- och litteraturhistoria) 208s.

93.     Lennart Kjellberg: Adan Mickiewicz. Liv och verk. 1981 (Polsk litteratur) 164s.

94.     Trettiotalspoetik. Eliot, Croce, Valéry. Efterskrift av Louise Vinge. 1982 (Litteraturkritik) 85s.

95.     Lennart Breitholtz: Vid medeltidens gryning. Rom under barbarernas svärd. 1983 (Historia) 358s.

96 – 97. Hilding Thylander: Den grekiska världen. 1986 ( Antiken, Greklands historia och kulturhistoria) 546s.

98 – 99.  Holger Frykenstedt: Jean Jacques och Aurora Taube De Geer af Finspång och deras värld. 1987 (Svensk kulturhistoria) 472s.

100.   Ingrid Gavelius Renwik: Känt och okänt i Bo Bergmans poesi. 1988 

101.   Ulf Pauli: Det svenska Tyskland.  Sveriges tyska besittningar 1648-1815. 1989 

102.   Torbjörn Lengborn: Fosterlandet, kärleken och Gud: en biografisk-psykologisk studie i Sven Lidmans liv och diktning. 1991 

103.   Holger Frykenstedt: Carl August Ehrensvärds resa till Italien 1780, 1781, 1782. 1992 

104-105. Bertil Romberg: Carl Jonas Love Almqvist.  Liv och verk. 1993 

106.   Cathrine C. Fraser: Ensam och Allén.  Ord och bild hos Strindberg. 1994 

107.   Ulf Pauli: ”Hetsigt gnägga svenskarnas hästar”.  Sveriges baltiska provinser 1561-1710. 1995 

108.   Anders Björnsson (red.): Det evigt mänskliga . Humanismen inför 2000-talet. 1996 

109.   Lars O. Lundgren: I Minervas sällskap . Svenska humanistiska förbundet 1896-1996. 1997 

110.   Dick Harrisson: Skapelsens geografi . Föreställningar om rymd och rum i medeltidens Europa. 1998 

111.   Louise Ekelund: Rabbe Enckell . Gräshoppans och Orfeus diktare. 1999 

112.   Lokala och kontinentala perspektiv. Skarastudier. Tredje samlingen. Skara Humanistiska Förbund 1899-1999.  1999

113.   Max Engman: Lejonet och dubbelörnen. Finlands imperiella decennier 1830-1890. 2000 

114.   Elena Balzamo: Den engagerade skeptikern. Hjalmar Söderberg och politiken. 2001 

115.   Ingrid Schar (red.): Ett nytt språk. Essäer om ord och begrepp hos Vilhelm Ekelund. 2002 

116.   Martin Kylhammar och Jean-François Battail (red.):På väg mot en kommunikativ demokrati? Sexton humanister om makten, medierna och medborgarkompetensen. 2003 

117.   Olle Josephson: Ju. Ifrågasatta självklarheter om svenskan, engelskan och alla andra språk i Sverige. 2004 

118.   Birgitta Kurtén-Lindberg: Homo sum. Om det mänskliga hos människan. 2005 

119.   Anders Björnsson: Midvinterblot. Reflektioner, introduktioner, personer. 2005

120.   Peter Luthersson och Anders Mortensen (urval): Bertil Malmberg: Diktaren i sitt sekel. Artiklar, tillfällesdikter och opublicerade manuskript. 2006 

121.   Anders Björnsson och Björn Rombach (red.): Tidens tecken. 2007 

122.   Olle Ferm: Det visa leendet och det narraktiga gapskrattet. Skrattet i den medeltida kyrkan. 2008 

123.   Stig Strömholm: Inte bara Versailles. Essäer om franskt 1600-tal. 2009 

124.   Bo Lindberg: Seneca – människosläktets lärare. 2010 

125.   Carina Burman: Folk jag aldrig mött.  2011

126.   David Anthin: Evert Taubes värld. Boken. 2012

127.   Anders Björnsson (red): Favoriter. Författare om författare. 2012

128.   Jan Ling: Musiken som tidsspegel. 2013

129.   Margareta Attius Sohlman: Det medeltida Ryssland. 2013

130. Olle Josephson: Mitt i Svenskan. 2014

131. Ulf Persson: Karl Popper, falsifieringens profet. 2014

132. Anders Björnsson: Svindleriets ädla konst. En idébiografi över Joseph Roth. 2014

133. Lars Kleberg: Vid avantgardets korsvägar. Om Ivan Aksionov och den ryska modernismen. 2015

134. David Brolin: Herretänkare. 2016

135. Anders Bergman: Renässanshumanismens födelse. 2016

136. Magnus Öhrn: Pojklandet. 2017

137. Lars Lönnroth: Det germanska spåret. En västerländsk litteraturtradition från Tacitus till Tolkien. 2017

138. Emin Tengström: Romarriket runt. 2018

139. Maj-Britt Andersson: Caravaggio. Motreformationens vapendragare. 2018

140. Johan Stenström: Ordet och Vinet. 2019

141. Ove Bring: Internationell rätt och moral. 2020

142. Katarina Ek-Nilsson och Gullög Nordquist (red): STORT SMÅTT FINT OCH FULT: Museisamlingar en nödvändig källa till kunskap. 2020

143. Jan Retsö: Legenderna om förbundsarken. 2021

144. Jakob Christensen: Vattenvarelser. En kulturhistoria om djurlivet i hav och sjöar. 2021