Skövde

Styrelse

Program hösten 2020

Demokratins idémässiga utvecklingslinjer, från antiken till idag

Anders Burman, docent i idéhistoria vid Södertörns högskola

Torsdagen den 17 september klockan 19.00

Lokal: Insikten, Science Park, Kaplansgatan 9

Demokrati och folkbildning

Katarina Ek-Nilsson, filosofie doktor i etnologi och ordförande för Svenska Humanistiska Förbundet.

Torsdagen 22 oktober klockan 19.00

Lokal: G110 på Högskolevägen (i hus G väster om järnvägen)

Demokrati och extremism

Jan Christer Mattsson, universitetslektor vid Göteborgs universitet och föreståndare för Segerstedtinstitutet.

Tisdagen den 17 november klockan 19.00

Lokal: Insikten, Science Park, Kaplansgatan 9

OBS! Föredraget den 17 november är inställt på grund av corona-läget. Vi hoppas kunna genomföra programmet vid en senare tidpunkt.

Föreläsningarna (utom 22 oktober) kommer att äga rum i Science Park Skövde som ligger ihop med högskolan öster om järnvägen.

Inträde 50 kronor för medlemmar och 100 kronor för icke medlemmar.

Höstens program genomförs med hjälp av bidrag från Grevillis fond.

Om du inte redan är medlem i Skövde Humanistiska Förening kan du bli det genom att sätta in medlemsavgiften 200 kronor på plusgiro 32 73 00-0.