Skövde

Styrelse

Program våren 2023

I bilagan får du mer information om föredragshållarna.

Till eftervärlden. Claes Julius Ekeblads brev och dagböcker

Marianne Molander Beyer, docent i franska vid Göteborgs universitet

Torsdagen den 2 mars klockan 19.00

Kyrkan i Karleby och Skaraborgs äldsta medeltid

Fil dr Claes Theliander, Göteborgs universitet och arkeolog vid Länsstyrelsen i Östergötland

Torsdagen den 20 april klockan 19.00

Vårutflykt till Stola

Torsdagen den 4 maj klockan 18.00

Samling för avfärd i egna bilar vid Arenaparkeringen kl. 17.00. Medtag egen fika. Anmälan till e.bjorkman@telia.com

Berättande och bildning – en kärlekshistoria

Cecilia Düringer, historielärare och programledare.

Onsdagen den 10 maj klockan 19.00

Samarrangemang med Skaraborgs Senioruniversitet

Programmen kommer att äga rum på Högskolan i Skövde i lokal G110, byggnad G, Högskolevägen 1(ingång på gaveln mot Mariestadsvägen).

Inträde 50 kronor för medlemmar och 100 kronor för icke medlemmar.

Medlemsavgiften är 200 kronor, plusgiro 32 73 00-0 eller Swish till vår kassör: 073 838 26 20. Glöm inte ange ditt namn!

Spara programmet! Annons kommer att finnas fredagen veckan före respektive sammankomst under Föreningsnytt i SLA.

Varmt välkommen till vårens möten!

Ta gärna med vänner och vänners vänner till våra föredrag och allra bäst är förstås om du kan värva nya medlemmar.

2022 års medlemsbok Mumier – fakta, forskning, fiktion av egyptologen Sofia Häggman finns fortfarande att hämta på Skövde stadsbibliotek.

2023 års bok Den oavslutade litteraturen av Kristoffer Leandor kommer senare i år.