Skövde

Styrelse

Program hösten 2022

I bilagan får du mer information om föredragshållarna.

Det västsvenska upproret 1529
Martin Berntson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet.
Torsdagen den 29 september klockan 19.00


”Sjung en sång om kärlek”
Ett program om Gustav Fröding med Leif Ohlsson och Bernt Andersson.
Torsdagen den 20 oktober klockan 19.00


Karolina Ramqvist och Sara Gordan
Samtal med de två författarna
Måndagen den 7 november klockan 18.00
Samarrangemang med Skövde stadsbibliotek och NBV
OBS! på stadsbiblioteket

Programmen den 29 september och den 20 oktober kommer att äga rum på Högskolan i Skövde i lokal G110, byggnad G, Högskolevägen 1(ingång på gaveln mot Mariestadsvägen).

Vi ska vara i lokaler som är rymliga och där vi kan hålla avstånd med max 50 personer. Betalning med swish eller jämna pengar.

Inträde 50 kronor för medlemmar och 100 kronor för icke medlemmar.

Om du inte redan är medlem i Skövde Humanistiska Förening kan du bli det genom att sätta in medlemsavgiften, som under 2022 endast är 100 kronor, på plusgiro 32 73 00-0.

Annons kommer att finnas fredagen veckan före respektive sammankomst under Föreningsnytt i SLA.

Varmt välkommen till vårens möten!

Ta gärna med vänner och vänners vänner till våra föredrag och allra bäst är förstås om du kan värva nya medlemmar.