Skövde

Styrelse

Program hösten 2021

I bilagan får du mer information om föredragshållarna.

Demokrati och extremism

Jan Christer Mattsson, universitetslektor vid Göteborgs universitet och föreståndare för Segerstedtinstitutet.

Torsdagen den 23 september klockan 19.00

Vinet – dess historia och kultur

Jan Herrlin berättar om vinets kulturhistoria genom årtusendena

Onsdagen den 20 oktober klockan 19.00

Svenska baletten i Paris och nya svenska baletten

Docent Astrid von Rosen tar oss från 1920-talets Paris till Västsverige 1970

Tisdagen den 23 november klockan 19.00

Vi ska vara i lokaler som är rymliga och där vi kan hålla avstånd med max 50 personer. Betalning med swish eller jämna pengar.

Föreläsningarna kommer att äga rum i lokal Insikten på Kaplansgatan 9, Science Park Skövde som ligger ihop med högskolan öster om järnvägen.

Inträde 50 kronor för medlemmar och 100 kronor för icke medlemmar.

Om du inte redan är medlem i Skövde Humanistiska Förening kan du bli det genom att sätta in medlemsavgiften, som under 2021 endast är 100 kronor, på plusgiro 32 73 00-0.

Annons kommer att finnas fredagen veckan före respektive sammankomst under Föreningsnytt i SLA.

Varmt välkommen till höstens möten!

Ta gärna med vänner och vänners vänner till våra föredrag och allra bäst är förstås om du kan värva nya medlemmar.

Årsboken 2021 Vattenvarelser – En kulturhistoria av Jacob Christensson finns nu att hämtas på Skövde stadsbibliotek