Skövde

Styrelse

Program våren 2021

Med anledning av coronapandemin har vi inte några inomhusföredrag under våren. Däremot avslutar vi med en guidad skulpturvandring i Skövde under professionell ledning av Erling Öhrnell.

Tid: 6 maj kl 17.30. Plats: Kulturhustorget.

Programmet för hösten är inte spikat ännu, men vi planerar att försöka följa upp med de program vi gick miste om under 2020. Vinets historia, Svenska baletten i Paris och Demokrati och extremism. Vi kommer att informera i god tid när hösten nalkas.

Årsmötet kommer pga. rådande restriktioner att, liksom förra året, hållas på distans. Handlingarna skickas ut med e-post eller brev.

Årsavgiften 2021 är halverad till 100 kr pga. de begränsningar i programutbudet vi beslutat om med anledning av Covid-19.

Plusgiro 327300-0