Skara

Styrelse

Program hösten 2022

Tema: Nationella minoriteter i Sverige – en del av vår historia

Välkomna till höstens föredrag som äger rum på Västergötlands museum i Skara. Föredragen hålls i museets Hörsal med begränsat antal platser och föranmälan gäller. Föredragen kan också följas digitalt via länk som skickas via e-post till alla medlemmar.
Föranmälan (Västergötlands museum): ✉bokning@vgmuseum.se ☎0511-260 70 Ange föredragets datum i ämnesraden.
Entré/deltagaravgift: 60:-för alla över 25 år. Ungdomar samt medlemmar i Skara Humanistiska förbund har fri entré hela året.

Om Du vill ta del av något enskilt föredrag digitalt via länk utan att bli medlem, kontakta Johan Hjertén (se nedan) och följ hans instruktioner.

Bli medlem: För 200:-+ 100:-för ev. familjemedlem blir Du medlem och får fri entré till alla föredrag under 2022 samt förbundets årsbok.
Bg 5044-9495 Swish 123 485 2992

Enfalden som aldrig var. Sveriges nationella minoriteter
och minoritetsspråk

Onsdag 14 september kl. 18:30

Föreläsare: Lennart Rohdin, regeringens särskilde utredare av en stärkt minoritetspolitik. Pol.mag. med flera tidigare politiska uppdrag, bl.a. statssekreterare för invandrar- och
flyktingfrågor, byrådirektör för Statens Invandrarverk och chef för enheten för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län.

Judarnas historia i Sverige
Onsdag 12 oktober kl. 18:30


Föreläsare: Carl Henrik Carlsson, fil.dr. och historiker, verksam som forskare vid Hugo Valentin-centrum, Historiska institutionen, Uppsala universitet. Hans översiktsverk Judarnas historia i Sverige utkom hösten 2021 och nominerades till såväl Augustpriset som Stora fackbokspriset.

Resandefolket – från dåtid till nutid
Onsdag 2 november kl. 18:30


Föreläsare: Tomas Larsson, resanderomsk aktivist. Ungefär 100 000 svenskar tillhör resandefolket, ättlingar till de första romerna som kom för mer än 500 år sedan. Hälften av
dem vet inte om det själva. Tomas Larsson vet och bär arvet med stolthet.

Förändringsprocesser och samiskt kulturarv som
samhällskraft

Onsdag 30 november kl. 18:30
Föreläsare: Krister Stoor, universitetslektor och fil.dr. i samiska vid Institutionen för språkstudier/ Sámi dutkan samt anknuten till Várduo-Centrum, Umeå universitet.
Sitter bland många uppdrag som ledamot i Expertkommittén för internationella
nomineringar till UNESCOS listor och register.

Andra chansen!
Föreläsningarna finns i efterhand tillgängliga digitalt för medlemmar –
kontakta Johan Hjertén (johanhjerten@gmail.com )om Du önskar ta del av dem.


Arrangemangen sker i samarbete med: