Skara

Styrelse

Program våren 2023

Tema: Antikens påverkan på vår nutid

Välkomna till höstens föredrag som äger rum på Västergötlands museum i Skara. Föredragen hålls i museets Hörsal (dock ej 15 mars) med begränsat antal platser och föranmälan gäller. Föredragen kan också följas digitalt via länk som skickas via e-post till alla medlemmar.

OBS! Föredraget den 15 mars med Torbjörn Ingvarsson hålls i Stadshusets aula. Ingen föranmälan görs till denna kväll.

Föranmälan (Västergötlands museum): 🌐 vastergotlandsmuseum.se/boka ☎0511-260 70

Entré/deltagaravgift: 60:-för alla över 25 år. Ungdomar samt medlemmar i Skara Humanistiska förbund har fri entré hela året.

Om Du vill ta del av något enskilt föredrag digitalt via länk utan att bli medlem, kontakta Johan Hjertén (se nedan) och följ hans instruktioner.

Bli medlem: För 200:-+ 100:-för ev. familjemedlem blir Du medlem och får fri entré till alla föredrag under 2023 samt förbundets årsbok.
Bg 5044-9495 Swish 123 485 2992

Redan de gamla grekerna. Om antiken då och nu.
Onsdag 22 februari kl. 18:30 Västergötlands museum
Föreläsare: Ida Östenberg, professor i antikens kultur och samhällsliv vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Forskar i första hand om romersk politisk kultur – romerska triumfer, begravningar, makt och minneskultur. Ägnar sig även åt det grekiska och efterantika och åt samtida bruk av den grekisk-romerska kulturen. Skribent på kultursidorna.

Vår antika rättsordning. Fragment av antikens rättstänkande i svensk rätt.
Onsdag 15 mars kl. 18:30 Stadshusets aula (ej föranmälan)
Föreläsare: Torbjörn Ingvarsson, professor i civilrätt och excellent lärare vid Juridiska institutionen, Uppsala universitet. Arbetar, vid sidan om civilrätt, ofta med romerskträttsligt material i försök att spåra influenser i vår nu gällande rättsordning och föreläser om romersk rätt som ges på kursen rättshistoria och allmän rättslära i Uppsala.

Årsmöte 15 mars 17:30 i Stadshusets aula
Kvällen den 15 mars inleds med årsmötet. Fikabord finns för de som deltar hela kvällen!

Antiken i populärkulturen – förr, nu och i framtiden
Onsdag 19 april kl. 18:30 Västergötlands museum
Föreläsare: Isak Hammar, docent och forskare i historia vid Historiska institutionen, Lunds universitet. Disputerade på avhandling om omoral och politik under den romerska senrepubliken. Huvudsakliga forskningsintressen rör antikreception, kunskapshistoria, personastudier samt humanioras historia.

Antiken idag – reflektioner från Akropolis till Pompeji
Onsdag 10 maj kl. 18:30 Västergötlands museum
Föreläsare: Henrik Boman, fil doktor, universitetslektor i antikens kultur och samhällsliv vid Institutionen för historiska studier, Göteborgs universitet. Specialiserar sig på antikens arkitektur och är också mångårigt verksam i det svenska Pompejiprojektet.

Vårresa till Kungslena kyrka med omnejd

Onsdag 31 maj kl. 16:00 – 21:00
Kostnad: 250 kr (buss, guidning och fika ingår).
Detaljerat program kommer i början av maj. Anmälan senast den 15 april till Chatarina Sjölin: 076 784 02 52 eller chatarina.sjolin@hotmail.se

Andra chansen!

Föreläsningarna finns i efterhand tillgängliga digitalt för medlemmar –
kontakta Johan Hjertén (johanhjerten@gmail.com )om Du önskar ta del av dem.


Arrangemangen sker i samarbete med: