Skara

Styrelse

Program våren 2021

Tema: Arkitektur och kulturbyggnader

Samtliga föredrag sker digitalt via zoom – länk skickas ut någon dag innan via mail. Har Du frågor kring detta så ring Johan (070 932 6529)!
Om Folkhälsomyndigheten så tillåter, kommer föredragen även att äga rum på Västergötlands museum, Skara. Detta kommer då att meddelas/annonseras i god tid innan. Föreläsningarna finns i efterhand tillgängliga digitalt för medlemmar – kontakta Johan om Du önskar ta del av dem.

Hjo – trästaden vid Vättern – onsdag 10/2 kl 18.30

PG Ylander, arkitekt.
Mångårig stadsarkitekt i kulturstaden Hjo. PG har lyckats förena den uppskattade kulturskatt som Hjos gamla trästad är, med de nya byggnader som också måste finnas i en stad i utveckling. Det kräver både kunskap, känsla och beslutsamhet.

Slottsarkitekt – en udda yrkestitel – onsdag 10/3 kl 18.30

Allan Ahlman, slottsarkitekt.

Två av Västra Götalands sju underverk tas omhand av Allan, då han är slottsarkitekt för Bohus fästning och Läckö slott. Men frågan är; vad gör egentligen en slottsarkitekt och vilka frågor och problem ställs han/hon inför?

Årsmöte
Välkommen till årsmöte onsdag 10/3 kl 17.30 – en timme innan dagens föreläsning. Formerna för mötet meddelas senare, utifrån rådande pandemisituation.

Helgo Zettervall – kontroversiell domkyrkoarkitekt – onsdag 7/4 kl 18.30

Anders Bodin, arkitekt, tekn dr, kulturarvsspecialist.

OBS! Om möjligt kommer föredraget att förläggas till Zettervalls aula i Skara Stadshus. Meddelande/annons kommer i god tid innan.

Arkitekten Helgo Zettervall från Lidköping var en av vår arkitekturs stora begåvningar. Det gäller både form, teknik och inte minst genomförandekapacitet. Många projekt i hembygden vittnar fortfarande om hans förmåga.

Stadsvandring i Skara – onsdag 26/5 kl 18.30-20.30

Allan Ahlman, arkitekt och skarabo, guidar runt bland pärlor i centrala Skara.

Vi avslutar vår föreläsningsserie om arkitekter och kulturbyggnader genom en vandring i Skaras centrala delar. Man häpnar över den mängd arkitekter och kulturpersonligheter som satt sina avtryck i vår lilla stad. Frågan är om någon småstad ens kommer i närheten av det persongalleri som här kan dukas upp. Vi får njuta av deras verk och titta på detaljer som du kanske aldrig lagt märke till, och vi får komma några av våra stora nationella arkitekter inpå livet. Vi börjar och slutar på museet.

Entré/deltagaravgift: 60:- för alla över 25 år. Ungdomar och medlemmar i Skara Humanistiska förbund fri entré hela året. Vill Du ta del av något enskilt föredrag via zoom utan att bli medlem så kontakta Johan (se styrelsesidan) och följ hans instruktioner.
Bli medlem: För 200:- + 100:- för ev familjemedlem (bg 5044-9495) blir Du medlem och får fri entré/tillgång till alla föredrag under 2021 samt förbundets intressanta årsbok.


Arrangemangen sker i samarbete med: