Skara

Styrelse

Program våren 2022

Tema: Ny blick på gammal historia

Välkomna till vårens föredrag som äger rum på Västergötlands museum i Skara. Föredragen hålls i museets Hörsal med begränsat antal platser och föranmälan gäller. Föredragen kan också följas digitalt via länk som skickas via e-post till alla medlemmar.
Föranmälan (Västergötlands museum): ✉bokning@vgmuseum.se ☎0511-260 70
Entré/deltagaravgift: 60:-för alla över 25 år. Ungdomar samt medlemmar i Skara Humanistiska förbund har fri entré hela året.

Om Du vill ta del av något enskilt föredrag digitalt via länk utan att bli medlem, kontakta Johan Hjertén (se nedan) och följ hans instruktioner.


Bli medlem: För 200:-+ 100:-för ev. familjemedlem blir Du medlem och får fri entré till alla föredrag under 2022 samt förbundets årsbok.
Bg 5044-9495 Swish 123 485 2992

På östfronten mycket nytt
Onsdag 23 februari kl. 18:30 med Per Wallin och Mattis Bergwall
I årtionden var den gängse beskrivningen av andra världskriget att det avgjordes i och med de amerikansk/brittiska landstigningarna i Normandie 1944. Det enorma krig som utkämpades i Östeuropa mellan Nazityskland och Sovjetunionen var däremot höljt i dunkel och det är först efter murens fall som vi börjar få en mer rättvisande bild av den front där andra världskriget faktiskt avgjordes.
Per Wallin och Mattis Bergwall från Krigshistoriepodden kommer under kvällen reda ut begreppen och gå igenom det enorma kriget på östfronten; men även diskutera missuppfattningar som uppstått kring det.

Att ljuga och tala sanning: romaner och biografier om verkliga människor
Onsdag 16 mars kl. 18:30 med Carina Burman
Här berättar Carina Burman, författare och docent i litteraturvetenskap,om likheter och skillnader mellan forskning och skönlitteratur. Hon har skrivit ett tjugotal böcker, senast Bellman. Biografin (2019) och God natt Madame (2021). Den senare handlar om Anna Charlotta von Stapelmohr, vitter salongsvärdinna och hovdam samt Bellmans vän.

Tio lektioner i svensk historia: historieförfalskning och sanning om Sverige och andra världskriget
Onsdag 27 april kl. 18:30 med Ola Larsmo
Vill man förstå de moraliskt avgörande ögonblicken under kriget måste man inse att det inte fanns ett enda Sverige, utan att det då som nu pågick en strid mellan olika människor och grupperingar. Men vi har suddat ut halva historien. Idag tycks vi inte längre minnas dem som ville hjälpa flyktingar eller tog risker för att berätta vad som pågick ute i Europa. Vi måste bli bättre på att förstå den sammansatta dåtiden, lika komplex som den tid vi själva lever i.
Ola Larsmo (f. 1957) är författare, litteraturkritiker och samhällsdebattör.

Gemensam utflykt till Lindholmens slottsruin
Onsdag 18 maj
Vi tar oss med buss till Lindholmen på Kålland. Under resan får vi höra om det en gång så pampiga slottet och får även en visning på plats. Utflykten sker med självkostnadspris och med begränsade platser. Vi planerar att på hemvägen stanna till vid något trevligt matställe för en enkel måltid. Detaljerat program med kostnad kommer senare under våren. Kontakta Chatarina Sjölin för föranmälan (Chatarina Sjölin, ordförande, ☎076-784 02 52 e-post: chatarina.sjolin@hotmail.se).

Årsmöte
Onsdag 16 mars kl. 17:30
Välkommen till årsmöte –en timme innan kvällens föreläsning. Frågor som önskas tas upp vid årsmötet ställs till ordföranden Chatarina Sjölin senast den 2 mars (se kontaktuppgifter ovan). Mötet anpassas utifrån rådande pandemisituation.

Andra chansen!
Föreläsningarna finns i efterhand tillgängliga digitalt för medlemmar –
kontakta Johan Hjertén (johanhjerten@gmail.com )om Du önskar ta del av dem.


Arrangemangen sker i samarbete med: