Sigtuna

Styrelse

Om Sigtuna-förbundet

Sigtuna-förbundet med sina c:a 80 medlemmar är ett av 25 lokalförbund runt om i Sverige. Ta gärna med gäster till våra möten! För gäster kostar ett möte inkl. ost och vin 90 kr, för medlemmar 70 kr. Om gästen vill bli medlem kostar ett års medlemskap 175 kr för enskild medlem och 250 kr för par. För enbart höstföredragen halverar vi dessa priser. Medlemsavgift kan anmälas genom betalning till förbundets plusgirokonto 167857-2. Medlemskap kan också skaffas i samband med ett föreningsmöte.

Program våren 2021

Den 30 mars (preliminärt), samordnat med årsmötet för Sigtuna-förbundet, så föreläser miljöhistorikern, professor Sverker Sörlin under rubriken Krisen och kriserna — återgång till det normala, omställning till något nytt”. Föreläsningen sker i samarbete med Sigtunastiftelsen.