Sigtuna

Styrelse

Om Sigtuna-förbundet

Sigtuna-förbundet med sina c:a 80 medlemmar är ett av 25 lokalförbund runt om i Sverige. Ta gärna med gäster till våra möten! För gäster kostar ett möte inkl. ost och vin 90 kr, för medlemmar 70 kr. Om gästen vill bli medlem kostar ett års medlemskap 175 kr för enskild medlem och 250 kr för par. För enbart höstföredragen halverar vi dessa priser. Medlemsavgift kan anmälas genom betalning till förbundets plusgirokonto 167857-2. Medlemskap kan också skaffas i samband med ett föreningsmöte.

Program 2022

Plats och tid för samtliga möten: Pojkarnas Hus, kl. 19.00

3 mars  Årsmöte med efterföljande föredrag av professor Gullög Nordquist om ”Barnen under antiken”

31 mars  Katarina Ek-Nilsson: ”August Strindberg – trodde på Gud, men tyckte inte om honom”

12 maj  Lena Milton: ”Folkhemmets barnmorskor – den svenska barnmorskekårens moderna historia”

Aug/sept  Bussresa heldag till och från Grisslehamn.

Vi besöker Vilhelm Mobergs hem Söderängs Gård vid Väddöviken och hans skrivarstuga. Guidar oss gör dottersonen Jan Pihl. Lunch Hotell Havsbaden, Grisslehamn. Vi avslutar resan med besök med guidning på Albert Engströms ateljé.

6 oktober                  Olle Josephsson: ”Nationalspråkstanken mellan rasism och demokrati”

November                 Föredrag under planering

Föredrag under planering:

Hans Liljenström:     ”Tro och vetande”