Sigtuna

Styrelse

Om Sigtuna-förbundet

Sigtuna-förbundet med sina c:a 80 medlemmar är ett av 25 lokalförbund runt om i Sverige. Ta gärna med gäster till våra möten! För gäster kostar ett möte inkl. ost och vin 90 kr, för medlemmar 70 kr. Om gästen vill bli medlem kostar ett års medlemskap 175 kr för enskild medlem och 250 kr för par. För enbart höstföredragen halverar vi dessa priser. Medlemsavgift kan anmälas genom betalning till förbundets plusgirokonto 167857-2. Medlemskap kan också skaffas i samband med ett föreningsmöte.

Program 2022

Plats och tid för samtliga möten: Pojkarnas Hus, kl. 19.00

6 oktober: prof. emer.  Olle Josephsson: ”Nationalspråkstanken mellan rasism och demokrati 

29 november: f. konserthuschefen Åke Holmqvist: Den politiska annekteringen av Beethoven