Östersund

Program våren 2023

Styrelse

Onsdag 8 februari kl 19.00, Bio Regina, Prästgatan 56 B   (OBS! Lokal)

Beredskapsårens hjältinnor. Filmaren Håkan Persson berättar och visar sin film om kvinnorna som fick ta ett stort ansvar när männen var inkallade till militärtjänst 1939-1945. Filmens längd är 56 minuter.

Tisdag 14 mars kl 18.30, Östersunds Bibliotek.

Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar.

Medlem som önskar få visst ärende behandlat på årsmötet, ska skriftligen anmäla detta till styrelsen (ordf. Svante Sundbergh, Ope 306, 83192 Östersund; e-post: sundberghsvante@gmail.com) senast 15/2.

Efter årsmötet kl. 19.00: berättar Svante Sundbergh, medlem i Hedenvind-sällskapet om

Gustav Hedenvind-ErikssonJämtlandsförfattaren som blev hedersdoktor och erkänd förebild för många svenska författare.

Tisdag 4 april kl 19.00, Östersunds Bibliotek:

Prins Eugen – mecenat, konstnär och prins

Christina Wistman, fil dr i konst-och bildvetenskap samt bitr museichef på Jamtli, berättar utifrån sin forskning om prins Eugen, Waldemarsudde och svenskt konstliv under perioden 1850-1950.

Torsdag 11 maj kl 19.00, Östersunds Bibliotek

Mumier –fakta, forskning, fiktion

Sofia Häggman, fil dr i egyptologi och intendent vid Medelhavsmuseet i Stockholm samt författare till Humanistiska förbundets årsbok 2022, berättar.

Fritt inträde till samtliga arrangemang. Ta gärna med vänner och bekanta!

Vi planerar en bussutflykt till Oviken den 17 juni. Inbjudan till den kommer under våren.

Medlemsavgiften för 2023 är 150 kronor och kan nu inbetalas till plusgiro 94136-9


Föreläsningarna äger rum i samarbete med Folkuniversitetet, samt med kulturstöd från Östersunds kommun och region JH. Föreläsningarna 4 april och 11maj är även samarrangemang med Östersunds Bibliotek.