Östersund

Styrelse

Program hösten 2022

Lördag 3 september kl 10.00  Utflykt till Verkön med Thomée. Se separat inbjudan.

Torsdag 22 september kl 19.00, Östersunds Bibliotek. Claes G Olsson: Från Skur-Selmas pojke till Filosofie doktor

Etnologen Claes G Olsson berättar om uppväxten i Östersund och Ytterån i skuggan av tuberkulosen (vilket han skildrat i boken ”Doften av balsampopplarna”), samt om hur han sedermera kom att studera i Umeå, vilket ledde till avhandlingen ”Omsorg och kontroll. En ’handikapphistorisk’ studie 1750-1930”

Onsdag 5 oktober kl 19.00, Östersunds Bibliotek Hervor Sjödin: ”Vägen till Frostmofjället”

Hervor Sjödin, författare och f.d gymnasielärare berättar om Laura Fitinghoff som skrivit barnboksklassikern ”Barnen från Frostmofjället”, vilken även filmats.

Onsdag 16 november kl 19.00, Östersunds Bibliotek

Birger Ekerlid: ”Fjäll i förvandling”

Författaren Birger Ekerlid berättar om sin trilogi Fattiga som de voro, Separatorn och De tvångsförflyttade. Böckerna handlar om enskilda individers utsatthet och reaktioner inför stora samhällsförändringar i Sameland till följd av exploateringar som bland annat berör vattenkraft, gruvor och jord- och skogsbruk

Fritt inträde till samtliga föredrag. Alla välkomna!

Ev ändringar meddelas per e-post till de medlemmar som lämnat sådan samt annonseras i LT/ÖP under Föreningsannonser.


Föreläsningarna äger rum i samarbete med Folkuniversitetet, samt med kulturstöd från Östersunds kommun och region JH. Föreläsningarna 5 oktober och 16 november är även samarrangemang med Östersunds Bibliotek.