Östersund

Styrelse

Program våren 2022

Observera att föredragen äger rum i olika lokaler och vid olika tidpunkter!
Torsdag 10 mars kl 18.30, Församlingsgården vid Stora Kyrkan:
Årsmöte med stadgeenliga förhandlingar. Efter mötet får vi höra lite om föreningens 90-åriga historia. Gunilla Hjelmquist har letat bland Föreningsarkivets dokument, och ni andra är också välkomna med egna berättelser. Vi bjuder på kaffe/te och tunnbrödstut. Anmäl deltagande och ev födoämnesöverkänslighet till Gunilla senast söndag 6/3
(0702 524914 eller gunilla.hjelmquist@gmail.com.


Tisdag 29 mars kl 19.00, Östersunds Bibliotek.
Magnus Ottelid: ”Skriftställaren. Om Arthur Magnusson, språkgeni och folkbildare”. Magnus Ottelid har arbetat som lärare vid socionomutbildningen på Mittuniversitetet. Han har skrivit en bok om Arthur Magnusson från Ytterån.


Måndag 25 april kl 19.00, Östersunds Bibliotek:

Att vara barn under Antiken, Gullög Nordquist, prof. em i antikens kultur och samhällsliv vid Uppsala universitet.

Tisdag 17 maj kl 19.00, Församlingsgården vid Stora Kyrkan:
Svante Sundbergh berättar om Gustav Hedenvind Eriksson
– jämtlandsförfattaren som blev hedersdoktor och erkänd förebild för många svenska författare.

Preliminärt planeras en Vårutflykt: Historisk rundtur på Frösön till den 11 juni. Särskild inbjudan skickas ut senare.

Ev ändringar meddelas per e-post till de medlemmar som lämnat sådan samt annonseras i LT/ÖP under Föreningsannonser.
Om du ännu inte hunnit erlägga avgiften för 2022 och vill stå kvar som medlem och få information i fortsättningen, kan du betala in 150 kronor till plusgiro 94136-9 före årsmötet.


Föreläsningarna äger rum i samarbete med Folkuniversitetet samt med kulturstöd från Östersunds kommun och region Jämtland Härjedalen. Föreläsningarna 29 mars och 25 april är även samarrangemang med Östersunds Bibliotek.