Gotland

Styrelse

Program 2023

22 februari  Årsmöte och föredrag av Majvor Östergren. I sin bok ”Ett plundrat kulturarv” beskriver Majvor hur skattsökare med hjälp av metalldetektorer under lång tid har ägnat sig åt att leta skatter i den gotländska jorden.

Joda Bar, Skeppsbron 24, kl 18.00

19 april  Vackert, tokigt och roligt i de gotländska kyrkorna.

Monika Fröding visar bilder och berättar om utsmyckningar och konstverk i det medeltida kyrkorummet.

Joda Bar, Skeppsbron 24, kl 18.00

2 september  Utflykt med buss till östra Gotland.

Samling: parkeringen utanför Österport 10.00.

Besök bl a på Albatrossmuseet och den gamla skolan i Östergarn, där utvecklingsbolaget Nygarn startat olika verksamheter.

18 oktober  Gutamålet i historien

Caspar Jordan, lingvist, Uppsala universitet, föreläser om gutamålets historia och dess kopplingar till andra språk.

Joda Bar, Skeppsbron 24, kl 18.00

15 november  Levande kulturarv och världsarvsidéns paradox

Anna Angerth Karlström, lektor i kulturvård, Campus Gotland, visar hur den historiska idén om världsarv har förändrats.

Joda Bar, Skeppsbron 24, kl 18.00