Lidingö

Styrelse

Program

På grund av rådande Corona-restriktioner har Lidingös lokala humanistiska sällskap, ställt sin verksamhet i vila. Vi skickar information och meddelanden om verksamheten till våra medlemmar, idag ett drygt åttiotal. Styrelsen träffas under ordnade former för att planera för kommande verksamhet när detta åter görs möjligt.

Kortare historik
Lidingös humanistiska sällskap – i startskedet kallat Lidingö Humanistiska Akademi – stiftades i februari 1953, av sju skolade herrar med lång erfarenhet inom kulturfrämjande verksamheter, både från regering, läkarvård och skolväsen. De sju herrarna gick under namnet Pleiaden och utgjorde sammanslutningens nämnd med uppgift att förrätta inval av nya ledamöter och ”ställa sin klokskap till förfogande”.

    I sex decennier har sällskapet kunnat erbjuda ett högklassigt och intressant utbud av fördragsämnen med anknytning till den klassiska ämnessfären. Några under åren välbesökta föredrag som kan nämnas är – Bellman på Lidingö, Den nyupptäckta poesin, Saklighet och romantik i gatunamnen, Linnæus i närbild, Heliga Birgittas orden, Händel, Samhället och ungdomsbrottsligheten, Årstafrun och hennes dagbok, Samtal med Dalai Lama och andra buddister i Himalaya, Vad betydde Gutenberg?, Strindberg i skärgården, 1800-talet – nationernas århundrade, Islam och västerlandet.

 Vi längtar alla efter att kunna bjuda in några av de duktiga föredragshållare som finns, och få ta del av mer humaniora i våra liv. Vill du bli medlem i Lidingö Humanistiska Sällskap, kontakta styrelsen. Välkommen.