Lidingö

Styrelse

Program

Kortare historik
Lidingös humanistiska sällskap – i startskedet kallat Lidingö Humanistiska Akademi – stiftades i februari 1953, av sju skolade herrar med lång erfarenhet inom kulturfrämjande verksamheter, både från regering, läkarvård och skolväsen. De sju herrarna gick under namnet Pleiaden och utgjorde sammanslutningens nämnd med uppgift att förrätta inval av nya ledamöter och ”ställa sin klokskap till förfogande”.

    I sju decennier har sällskapet kunnat erbjuda ett högklassigt och intressant utbud av fördragsämnen med anknytning till den klassiska ämnessfären. Några under åren välbesökta föredrag som kan nämnas är – Bellman på Lidingö, Den nyupptäckta poesin, Saklighet och romantik i gatunamnen, Linnæus i närbild, Heliga Birgittas orden, Händel, Samhället och ungdomsbrottsligheten, Årstafrun och hennes dagbok, Samtal med Dalai Lama och andra buddister i Himalaya, Vad betydde Gutenberg?, Strindberg i skärgården, 1800-talet – nationernas århundrade, Islam och västerlandet. Opera förr, idag och i framtiden, Språkets uppkomst och Lidingö under Andra Världskriget.

Verksamhet

Föreningen har som regel sex sammankomster per år med föredrag och en lättare måltid. Under en av sammankomsterna, i mars månad, hålls även årsmötet. Vi strävar efter att bjuda in några av de duktiga föreläsare som finns och få ta del av mer humaniora i våra liv.

Vill du bli medlem i Lidingö Humanistiska Sällskap, kontakta styrelsen. I medlemskapet ingår Svenska Humanistiska Förbundets årsbok. Välkommen.