Kristinehamn

Styrelsen

Program våren 2022

Vi arrangerar våra program i Broängskyrkans storstuga med begränsat deltagarantal och fika i anslutning till programmet.

Därför vill vi att du anmäler ditt deltagande till Barbro 070 602 86 49, Lars 070 221 19 69 eller Olof 076 321 71 51 alternativt e-post olof217@telia.com senast två dagar före resp. program. Kostnad för medlem är 40 kr för entré/fika. Icke medlem 100 kr.

Tisdag 29 mars kl.18.30 gästas vi av Johan Styrud, läkare vid Danderyds sjukhus, ordf. i Stockholms läkarförening och flitigt intervjuad i Radio/TV under pandemin. Under rubriken, I stormens öga. Tankar och reflektioner kring Covid -19, får vi ta del av hans tankar om två besvärliga år.

Onsdag 13 april kl.18.30 Olof Andersson, bibliotekarie och föreningsordförande, ger en presentation av en av Värmlands stora författare Tage Aurell, den ordknappe, en gång uppburne, runristaren som blev en litterär förebild för många svenska författare. En författare vars korta fragmentariska berättelser blev till mosaik.

Torsdag 28 april kl.18.30          Obs. Flyttat från 20 januari.                   Vi bjuder in till en kväll med temat antikens kultur och samhällsliv. Vi gästas av Hampus Olsson som nyligen doktorerat i ämnet vid Lunds universitet. Under rubriken De gåtfulla etruskerna. Italien före Rom och svenska eskapader i etruskernas land ger han oss en inblick i hur livet kunde te sig under århundradena före Kristi födelse något som fascinerat svenska arkeologer inte minst Gustaf VI Adolf.

Arr: Kristinehamns Humanistiska Förening i samarbete med Studiefrämjandet och med stöd av Kulturnämnden.