Kristinehamn

Styrelsen

Program våren 2023

Inför det nya verksamhetsåret vill vi påminna om vår medlemsavgift som nu har sänkts till 150:- .

Du kan betala på plusgiro 59 74 37- 3, och kom ihåg att ange namn. Obs! Ni som blev nya medlemmar under hösten betalade då årsavgift som gäller för 2023. Varje medlem får under hösten 2023 års årsbok.

Torsdag 19 januari kl.18.30

Lokal: Broängskyrkans Storstuga

Kammarkollegiet en myndighet utöver det vanliga.

Generaldirektören Gunnar Larsson presenterar Sveriges äldsta ämbetsverk med anor från Gustav Vasas tid. Genom åren har det utvecklats till ett ämbetsverk som idag griper in i samhällets och medborgarnas liv på många olika plan.

Torsdag 16 februari kl. 18:30

Lokal: Broängskyrkans Storstuga

Årsmöte med efterföljande program om

Stadsbränderna i Karlstad och Kristinehamn – en jämförelse.

Stig Wikström, f.d. brandchef, berättar utifrån sin faktakunskap och sina studier i ämnet om stadsbränder i Kristinehamn och Karlstad. Vi får en orientering om brändernas utveckling, orsaker, förlopp, konsekvenser och de lärdomar som man kunde dra därav.

Torsdag 16 mars kl. 18:30

Lokal: Broängskyrkans Storstuga

Medielandskapets förändring – personliga betraktelser från ett radioliv.

Dagens Eko-producenten Katarina Höj berättar om ett långt yrkesliv mitt i mediebruset. Om att möta, ta emot och förmedla stort och smått i en allt mer komplicerad värld.  

Torsdag 20 april kl. 18:30

Lokal: Broängskyrkans Storstuga

Mina värmländska matrötter : ett liv med mat och vänner.

Värmländska kulturprofilerna Lena Sewall och Gunvor Nyman i ett samtal på temat mat, vänskap & Värmland.

Konst- och matkännaren Lena Sewall delar i ett samtal med en annan värmländsk kulturprofil, Gunvor Nyman, med sig av sina kunskaper, minnen och erfarenheter från ett liv fyllt av mat och kultur.

Torsdag 11 maj kl. 18:30

Lokal: Broängskyrkans Storstuga

Halloween, Nationaldag och en marsipantårta i mars – hur och varför uppstår nya seder?

Katarina Ek Nilsson, fil. Doktor i etnologi, ordf. i Svenska humanistiska förbundet och ledamot av kålrotsakademien gästar oss och berättar om hur våra seder uppstått, förändrats och om hur nya kommer.

På föreningens arrangemang ingår fika.                                              Därför vill vi gärna att du anmäler ditt deltagande senast två dagar före resp. programpunkt.

Kostnad för medlem är 50 kr för entré/fika. (icke medlem kostar 100 kr)

Anmälan sker till:

Barbro – 070 602 86 49

Lars – 070 221 19 69

Olof – 076 321 71 51

E-post: olof217@telia.com