Göteborg

Styrelse

Program

Hjärtligt välkomna
till en som vi hoppas inspirerande höst
i Göteborgs Humanistiska Förbund!

Höstens första möte äger rum tisdagen den 22 september 2020 kl. 18.00 i Ågrenska Villan, Högåsplatsen 2, Göteborg, där för övrigt alla våra möten äger rum. Då presenterar trubaduren och musikforskaren Martin Bagge sin senaste bok om Johan Runius, möjligen med några trevliga musikillustrationer.

Höstens andra möte äger rum tisdagen den 20 oktober 2020 kl. 18.00. Då talar Jan Retsö, professor i arabiska vid Göteborgs universitet, över ämnet Drottningen av Saba.

Höstens tredje och sista möte äger rum tisdagen den 24 november 2020 kl. 18.00. Där talar Otto Linderborg, universitetslektor i antik grekiska vid Göteborgs universitet, över ämnet Tidiga kristna synd- och kätteri-uppfattningar. OBS! Föredraget den 24 november är inställt på grund av corona-läget.

Inga särskilda kallelser kommer att sändas till de två sista sammankomsterna; påminnelse per e-mail kan dock utlovas. Som vanligt serveras en läcker supé med ett glas vin (kr 250) efter varje föreläsning. Anmälan till supén (bindande) görs till Iris Lönnroth tel. 0723 22 96 41 eller per e-mail Iris.lonnroth@gmail.com senast en vecka före mötet, d.v.s. 15/9, 13/10 samt 17/11.

Välkomna!        Tag gärna med gäster!

Styrelsen