Göteborg

Styrelse

Program hösten 2022

Vårt första möte äger rum den 11 oktober 2022 kl. 17.30 i Ågrenska villan  Högåsplatsen 2, Göteborg, där alla våra möten äger rum. Där presenterar

David Anthin, fil.dr i litteraturvetenskap vid Göteborgs universitet och Martin Bagge, fil.dr hc sammastädes, trubadur och musikforskare,

En svensk visbok – 99 visor och en psalm

Räkna med sång och musik från trubaduren

Vårt andra möte äger rum tisdagen den 29 november 2022.  Då talar

Kristian Göransson, fil.dr och universitetslektor vid Göteborgs universitet,

tidigare föreståndare för Svenska Institutet i Rom, över ämnet

Etruskerna – Det inte fullt så gåtfulla folket

Anmälan till första mötet görs så snart som möjligt till Iris Lönnroth, tel. 0723 22 96 41, eller e-post iris.lonnroth@gmail.com. Mat utan vin 300 kr, ett glas vin 80 kr. Beloppet sättes helst in på pg 49485-6. Glöm inte att ange avsändare!

     VÄLKOMNA!                               TA GÄRNA MED GÄST