Göteborg

Styrelse

Program våren 2023

Vårens andra möte äger rum tisdagen den 28 mars 2023 kl. 17.30 i Ågrenska Villan, Högåsplatsen 2, Göteborg, där alla våra möten äger rum.

Då talar Anders Wiklund, professor em. i musik vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs universitet, över ämnet 1800-talets opera.

Anmälan till supén (bindande) görs senast den 20 mars 2023 till Lisa Johansson per e-mail lisajohansson62@hotmail.com. Supén utan vin kostar 300 kr, ett glas vin till maten kostar 80 kr. Beloppet sätts helst in på pg 4 94 85 – 6 (ange namn). Gäst är välkommen.

Årsavgiften 200 kr (100 kr för familjemedlem), om den inte redan har erlagts, sätts i så fall likaså in på pg 4 94 85 – 6. Glöm inte att sätta ut avsändarnamn!

Vårt tredje och sista vårmöte äger rum tisdagen den 24 april 2023 kl. 17.30 även det i Ågrenska Villan.


Då talar Cecilia Rosengren, docent i idéhistoria vid Göteborgs universitet, över ämnet ”Na t’leven” – om den
holländske konstnären Allaert van Everdingens möte med nordisk natur
år 1644
.

Anmälan till supén (bindande) görs senast den 17 april 2023 till Lisa Johansson per e-mail lisajohansson62@hotmail.com. Supén utan vin kostar 300 kr, ett glas vin till maten kostar 80 kr. Beloppet sätts helst in på pg 4 94 85 – 6 (ange namn). Gäst är välkommen.