Gävle

Styrelse

Program

Lördagen den 9 Maj 2020 kl:9:30
Lokal: Carolina Rediviva
Arrangemang: Vårutflykt till Carolina Rediviva,Uppsala. Planering av utflykten pågår. Reservera dagen! Definitivt besked lämnas vid årsmötet.
Samling kl 09:30 N. Slottsgatan,Gävle. Hemkomst ca 16:30.