Gävle

Styrelse

Humanistiska Samfundet i Gävle är en lokalförening av riksförbundet Svenska Humanistiska Förbundet (SHF). Riksförbundet grundades år 1896, Gävleföreningen inledde sin verksamhet år 1963.

Vi vill bidra till att sprida och förmedla de värdegrunder som det demokratiska samhället vilar på.

Våra främsta uppgifter är därför att

  • hävda fundamentala humanistiska och demokratiska värderingar
  • hålla den humanistiska bildningen vid liv, förutsättningen för ett öppet och demokratiskt samhälle

Du är varmt välkommen att bli medlem i Humanistiska Samfundet i Gävle!

Som medlem får Du ta del av föreningens omväxlande programutbud, vanligtvis 3 à 4 per termin. Som medlem bidrar Du också till att sprida de humanistiska värderingar som föreningen står för.

Medlemsavgiften är 180 kr/år för enskild medlem, 250 kr/år för familj. Betalas före utgången av mars månad på plusgiro 56 36 67 – 5.

Program

Programmet för våren 2021 måste tyvärr p.g.a. rådande myndighetsbeslut inställas.

Förhoppningsvis kommer dessa program att kunna genomföras under hösten 2021. Meddelande om detta sänds ut i slutet av sommaren.

Tisdag 23 mars kl. 19 Årsmöte med gästföreläsning av Ingvar Nilsson om latinets roll i vetenskap och språkutveckling. Lokal: Vasaskolans aula. Fri entré

Tisdag 13 april kl. 19 Frida i vårstädningen. Birger Sjöberg i ord och ton. Håkan Attius kåserar, Bengt Olerud sjunger och ackompanjerar. Lokal: Vasaskolans aula. Fri entré

Torsdag 6 maj kl. 19 Landet utanför. Henrik Berggren om andra delen av Sverige under andra världskriget. Lokal: Vasaskolans aula. Entré 100 kr.

Vår ambition är att föreläsningarna ska finnas tillgängliga digitalt. På Youtube finns: Margareta Attius Sohlman föreläser utifrån sin bok Det sovande landet om möten och brytpunkter i östra Europa och som språklig, etnisk och kulturell mångfald i Ryssland bortom Ural. Länk till föreläsningen.