Gävle

Styrelse

Humanistiska Samfundet i Gävle är en lokalförening av riksförbundet Svenska Humanistiska Förbundet (SHF). Riksförbundet grundades år 1896, Gävleföreningen inledde sin verksamhet år 1963.

Vi vill bidra till att sprida och förmedla de värdegrunder som det demokratiska samhället vilar på.

Våra främsta uppgifter är därför att

  • hävda fundamentala humanistiska och demokratiska värderingar
  • hålla den humanistiska bildningen vid liv, förutsättningen för ett öppet och demokratiskt samhälle

Du är varmt välkommen att bli medlem i Humanistiska Samfundet i Gävle!

Som medlem får Du ta del av föreningens omväxlande programutbud, vanligtvis 3 à 4 per termin. Som medlem bidrar Du också till att sprida de humanistiska värderingar som föreningen står för.

Medlemsavgiften är 180 kr/år för enskild medlem, 250 kr/år för familj. Betalas före utgången av mars månad på plusgiro 56 36 67 – 5.

Program hösten 2022

Onsdag 12 oktober kl 18.30
Lokal: Vasaskolans aula.            
Entré: 100 kr för medlemmar,  
120 kr för övriga.
Ungdomar upp till 25 år gratis
Vice chefsåklagare Micael Dahlberg talar över ämnet:
VARFÖR STRAFF? – De flesta gör inte om det!
Lyssna, fråga, samtala!
 
Vi har haft en intensiv debatt om kriminalitet, brottsbekämpning och hårdare straff. Nu får vi lyssna på domarens tankar och ställa våra egna funderingar mot hans.
Onsdag 16 november,kl 18.30.    
Entré: 100 kr för medlemmar,  
120 kr för övriga.
Ungdomar upp till 25 år gratis
Bernt-Olov Andersson: ”Framtid skall min dotter heta. Berättelsen om ett bruk”. Bernt-Olov presenterar sin nya bok,

Vår ambition är att föreläsningarna ska finnas tillgängliga digitalt. På Youtube finns: Margareta Attius Sohlman föreläser utifrån sin bok Det sovande landet om möten och brytpunkter i östra Europa och som språklig, etnisk och kulturell mångfald i Ryssland bortom Ural. Länk till föreläsningen.

Verksamheten erhåller ekonomiskt stöd av kommunens Kultur- och Fritidsnämnd samt av Folkuniversitetet.

Folkuniversitetet, till startsida