Gävle

Styrelse

Humanistiska Samfundet i Gävle är en lokalförening av riksförbundet Svenska Humanistiska Förbundet (SHF). Riksförbundet grundades år 1896, Gävleföreningen inledde sin verksamhet år 1963.

Vi vill bidra till att sprida och förmedla de värdegrunder som det demokratiska samhället vilar på.

Våra främsta uppgifter är därför att

  • hävda fundamentala humanistiska och demokratiska värderingar
  • hålla den humanistiska bildningen vid liv, förutsättningen för ett öppet och demokratiskt samhälle

Du är varmt välkommen att bli medlem i Humanistiska Samfundet i Gävle!

Som medlem får Du ta del av föreningens omväxlande programutbud, vanligtvis 3 à 4 per termin. Som medlem bidrar Du också till att sprida de humanistiska värderingar som föreningen står för.

Medlemsavgiften är 180 kr/år för enskild medlem, 250 kr/år för familj. Betalas före utgången av mars månad på plusgiro 56 36 67 – 5.

Program våren 2023

FHM:s rekommendationer gäller alltid. Håll dig uppdaterad. Vid osäkerhet kontakta styrelsen!

Tisdag 14 februari, 18.30
Lokal: Vasaskolan, Vasasalen
Entré: 100 kr för medlemmar,
för icke medlemmar 120 kr.
Carl Henrik Carlsson ”Judarnas historia i Sverige”
Carl Henrik Carlsson är doktor i historia, även trubadur och underhållare.
Han har forskat om det viktiga judiska inslaget i Sverige. Hans bok i samma
ämne publicerades 2021 och har fått mycket uppmärksamhet.
Torsdag 23 mars, 18.00
Föredrag 19.00
Lokal: Silvanum, Furusalen.
Entré: 100 kr för medlemmar,
för icke medlemmar 120 kr.
Årsmöte 2023
Ingrid Thörnqvist ”Carl-Gustaf Svingel – och Silvias familj i det
kalla krigets Berlin”

Lär känna den okände svensk som hjälpte människor att ta sig ut genom
muren i det delade Berlin. Ingrid Thörnqvist rapporterade som utrikeskorrespondent
för SVT Nyheter om omvälvningarna i Centraleuropa och
på Balkan, och om Berlinmurens fall. Efter föredraget lätt måltid på Bistro
Silvanum. Anmälan till stattin.jan@gmail.com senast 16 mars.
Lördag 13 maj
Dagsutflykt
Stig Dagerman 100 år
Start i Älvkarleby kyrka med presentation av kyrkan och dess betydelse för
Stig Dagerman. Tonsatta dagermandikter. Buffé på restaurang Kungsådran,
därefter föredrag av Bengt Söderhäll om Stig Dagerman och hans starka
aktualitet i dag. Mer info och tid för anmälan kommer.

Vår ambition är att föreläsningarna ska finnas tillgängliga digitalt. På Youtube finns: Margareta Attius Sohlman föreläser utifrån sin bok Det sovande landet om möten och brytpunkter i östra Europa och som språklig, etnisk och kulturell mångfald i Ryssland bortom Ural. Länk till föreläsningen.

Verksamheten erhåller ekonomiskt stöd av Folkuniversitetet.

Folkuniversitetet, till startsida