Gävle

Styrelse

Humanistiska Samfundet i Gävle är en lokalförening av riksförbundet Svenska Humanistiska Förbundet (SHF). Riksförbundet grundades år 1896, Gävleföreningen inledde sin verksamhet år 1963.

Vi vill bidra till att sprida och förmedla de värdegrunder som det demokratiska samhället vilar på.

Våra främsta uppgifter är därför att

  • hävda fundamentala humanistiska och demokratiska värderingar
  • hålla den humanistiska bildningen vid liv, förutsättningen för ett öppet och demokratiskt samhälle

Du är varmt välkommen att bli medlem i Humanistiska Samfundet i Gävle!

Som medlem får Du ta del av föreningens omväxlande programutbud, vanligtvis 3 à 4 per termin. Som medlem bidrar Du också till att sprida de humanistiska värderingar som föreningen står för.

Medlemsavgiften är 180 kr/år för enskild medlem, 250 kr/år för familj. Betalas före utgången av mars månad på plusgiro 56 36 67 – 5.

Program hösten 2021

Observera, kära medlemmar och övriga besökare, att programmet genomförs under förutsättning av att myndigheternas aktuella restriktioner tillåter samling av tillräckligt antal besökare. Håll utkik i pressen eller kontakta ordföranden eller någon annan i styrelsen för att förvissa Dig om att de annonserade programmet kommer att genomföras!

Onsdag 8 september kl. 18:00 Årsmöte 2021 med gästföreläsning av Ingvar Nilsson om Latinets roll i vetenskap och språkutveckling. Lokal: Vasaskolans aula. Fri entré

Torsdag 30 september kl. 18:30 Landet utanför. Henrik Berggren om andra delen av Sverige under andra världskriget. Lokal: Vasaskolans aula. Entré 100 kr.

Onsdag 27 oktober kl 18:30 Min far var rysk soldat. Journalisten Elisabet Hedborg, Rysslandskännare, samtalar kring sin bok med Lena Tkatjenko-Sundberg om sovjetiska fångars flykt till Sverige under 2:a världskriget. Lokal: Vasaskolans aula. Entré 100 kr.

Onsdag 17 november kl. 18:30 Frida i vårstädningen. Birger Sjöberg i ord och ton. Håkan Attius kåserar, Bengt Olerud sjunger och ackompanjerar. Lokal: Vasaskolans aula. Fri entré

Vår ambition är att föreläsningarna ska finnas tillgängliga digitalt. På Youtube finns: Margareta Attius Sohlman föreläser utifrån sin bok Det sovande landet om möten och brytpunkter i östra Europa och som språklig, etnisk och kulturell mångfald i Ryssland bortom Ural. Länk till föreläsningen.

Verksamheten erhåller ekonomiskt stöd av kommunens Kultur- och Fritidsnämnd samt av Folkuniversitetet.