Gävle

Styrelse

Humanistiska Samfundet i Gävle är en lokalförening av riksförbundet Svenska Humanistiska Förbundet (SHF). Riksförbundet grundades år 1896, Gävleföreningen inledde sin verksamhet år 1963.

Vi vill bidra till att sprida och förmedla de värdegrunder som det demokratiska samhället vilar på.

Våra främsta uppgifter är därför att

  • hävda fundamentala humanistiska och demokratiska värderingar
  • hålla den humanistiska bildningen vid liv, förutsättningen för ett öppet och demokratiskt samhälle

Du är varmt välkommen att bli medlem i Humanistiska Samfundet i Gävle!

Som medlem får Du ta del av föreningens omväxlande programutbud, vanligtvis 3 à 4 per termin. Som medlem bidrar Du också till att sprida de humanistiska värderingar som föreningen står för.

Medlemsavgiften är 180 kr/år för enskild medlem, 250 kr/år för familj. Betalas före utgången av mars månad på plusgiro 56 36 67 – 5.

Program våren 2022

Observera, kära medlemmar och övriga besökare, att programmet genomförs under förutsättning av att myndigheternas aktuella restriktioner tillåter samling av tillräckligt antal besökare. Håll utkik i pressen eller kontakta ordföranden eller någon annan i styrelsen för att förvissa Dig om att de annonserade programmet kommer att genomföras!

Tor 17 feb kl. 18:30
Lokal: Vasaskolans aula
Entré: 100 kr
Dante: Livet och komedin.
Anders Cullhed, prof.em, Danteexpert, berättar utifrån sin
nyutkomna bok ”Dante: den förste författaren”
Tis 22 mars kl 18:00
Lokal: Vasaskolans aula
Fri entré
Årsmöte 2022
Gästföredrag kl. 19:00
Sharmilas öde, en kamp mot sexslaveri i Nepal.
Journalisten Ingela Östlund presenterar sin bok
om människohandeln i Nepal
Tor 21 april kl 18:30
Lokal: Vasaskolans aula
Fri entré
Josabeth Sjöberg, en lågmäld skildrare
av 1800-talets Stockholm

Hans Lindholm Öjmyr, chef för Länsmuseet Gävleborg, berättar
om ett fascinerande kvinnoöde
Tis 10 maj kl. 18:30
Lokal: Vasaskolans aula
Fri entré
Odyssé bland forskningsöar och minnen
av ansikten från liv och arkiv

Margareta Attius Sohlman, avgående ordförande i Humanistiska
Samfundet i Gävle, presenterar valda axplock ur sin verksamhet

Vår ambition är att föreläsningarna ska finnas tillgängliga digitalt. På Youtube finns: Margareta Attius Sohlman föreläser utifrån sin bok Det sovande landet om möten och brytpunkter i östra Europa och som språklig, etnisk och kulturell mångfald i Ryssland bortom Ural. Länk till föreläsningen.

Verksamheten erhåller ekonomiskt stöd av kommunens Kultur- och Fritidsnämnd samt av Folkuniversitetet.

Folkuniversitetet, till startsida