Föredrag

Föredrag är kärnan i lokalförbundens aktiviteter. Förbundsstyrelsens medlemmar föreläser ofta vid lokalförbundens möten, i listan visas vilka ämnen som de kan föreläsa om. I sammanställningen över genomförda föreläsningar kan man få idéer till föreläsare och arrangemang.