Eskilstuna

Styrelse

Program hösten 2022

Måndag 26 september kl 19.00

Hur en bok blir till

Föreläsare: Richard Åhrlin, ¨världens bäste bokskapare¨.

Måndag 24 oktober kl 19.00

Vad är kreativitet?

Föreläsare: Åsa Brandt, glaskonstnär.

Måndag 5 december kl 19.00

Hur uppfostrar man en blivande fideikommissarie och brukspatron? Tidsbilder ur majorskan Fredrika Gustafa von Celsings (1773 – 1838) brev.

Föreläsare: Anna Sophia von Celsing.

Möteslokal                        S:t Eskils gymnasium, ”Gamla läroverket”, kollegierummet, 2 tr., Smedjegatan 3–5.

Mötesordning                    Föredrag och sedvanlig samvaro med ostar, smör, bröd och dryck. Vill du ha vin är priset 70 kr, för mineralvatten 50 kr och extra glas vin 20 kr. Vi ber om kontant betalning om möjligt men vi kommer att ta emot betalning med Swish framöver.

OBSERVERA!                 För att underlätta våra inköp till mötena ber vi er nu att anmäla ert deltagande ett par dagar i förväg, senast fredag före mötet. Vi hoppas att detta inte upplevs som problematiskt. Anmälan görs till Birgitta Kullman: Mobil 070-276 23 52 eller mail birgitta-kullman@telia.com För höstens möten innebär det: fredag 23/9, fredag 21/10 och fredag 2/12.

Varmt välkomna till höstens aktiviteter i Humanistiska Förbundet Eskilstuna! Ta gärna med intresserade gäster!