Eskilstuna

Styrelse

Program våren 2023

Måndag 13 februari kl. 18.30 (OBS tiden!)

Årsmöte och därefter föredrag enligt nedan.

Folke Bernadotteakademins arbete för fred, säkerhet och utveckling – exempel från Somalia, Myanmar och Ukraina.

Föredrag av Emma Ingemansson, specialist på Folke Bernadotteakademin, Sveriges myndighet för fred, säkerhet och utveckling. Emma har tidigare arbetat för bland annat internationella Röda Korskommittén i DR Kongo och Zimbabwe, för EU i Etiopien och för DCAF (schweizisk organisation) i Tunisien.

Måndag 27 mars kl 19.00

Att arbeta med klienter för ett ”Bättre ut”

Föredrag av Maria Leijonhufvud, programledare på anstalten Storboda. Maria har arbetat inom kriminalvården i 20  år, dels på kvinnoanstalten Hinseberg dels på  Storboda.

Kriminalvårdens vision är att arbeta för ett ”Bättre ut” vilket är svårt i dag med alla dubbelbeläggningar och hög personalomsättning. Arbetet är komplext, oförutsägbart, frustrerande och även mycket tacksamt. Att arbeta i en sluten miljö ställer sina krav.

Möteslokal                        S:t Eskils gymnasium, ”Gamla läroverket”, kollegierummet, 2 tr., Smedjegatan 3–5.

Mötesordning                    Föredrag och sedvanlig samvaro med ostar, smör, bröd och dryck. Vill du ha vin är priset 70 kr, för mineralvatten 50 kr och extra glas vin 20 kr.

Lördag 13 maj

Utflykt till Brevens Bruk

I år går utflykten till Brevens Bruk. Där börjar vi med guidad tur runt bruksområdet med sina fantastiska byggnader. Eventuellt får vi möjlighet att komma in i kyrkan. Därefter serveras lunch på Brevensgården. Från Brevens bruk gör vi en avstickare till Bo kyrkogård med sina unika gravstenar. På hemvägen därifrån stannar vi om vädret tillåter för kaffe på utvalt ställe.  Vi ombesörjer samåkning för de som ej vill eller kan köra. Kostnad för utflykten, inkl. guidning, mat och eftermiddagskaffe är 200 kronor  per person plus 100 kr till bilföraren för den som samåker. Anmälan senast måndag 1 maj till Birgitta Kullman, mobil 070-276 23 52 eller mail birgitta-kullman@telia.com  Samling på Sveaplan kl 10.30  vid bensinmacken för avresa senast kl. 11.00  

Medlemsavgift

Medlemsavgiften för 2023 är 150 kr per person.  Vårt konto är plusgiro 68 57 34-6. Tänk på att ange namn på avsändaren. Vi är tacksamma för inbetalning så snart som möjligt dock senast 31 mars.  Som medlem får du Humanistiska Förbundets årsbok som finns att hämta vid något av våra möten. För att underlätta spridningen av information är vi i styrelsen tacksamma för att få E-postadresser till de medlemmar som har sådan. Den kan skickas till birgitta-kullman@telia.com

OBSERVERA!                 För att underlätta våra inköp till mötena ber vi er att anmäla ert deltagande ett par dagar i förväg, senast fredag före mötet. Vi hoppas att detta inte upplevs som problematiskt. Anmälan görs till Birgitta Kullman: Mobil 070-276 23 52 eller mail birgitta-kullman@telia.com

För vårens möten innebär det: fredag 10/2 och fredag 24/3 och inför utflykten vill vi ha svar 1/5.

Varmt välkomna till vårens aktiviteter i Humanistiska Förbundet Eskilstuna! Ta gärna med intresserade gäster!