Eskilstuna

Styrelse

Program

Humanistiska Förbundet Eskilstuna fortsätter följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer vilket innebär att vi tyvärr inte ser någon möjlighet att ha några möten under våren 2021. Så snart möjlighet ges att återuppta våra träffar kommer meddelande skickas via mail eller per brev till de som inte har mailadress. Vi planerar att ha årsmöte i september/oktober.