GÖTEBORG


Tisdagen den 22 Oktober 2019 kl:18:00
Lokal: Ågrenska Villan, Högåsplatsen 2, Göteborg
Arrangemang: Föredrag: ”och han fördes ut till att …” Korsfästelsen som försvann. Anmälan (bindande) till supén görs senast 15/10 till Iris Lönnroth, tel 0723-22 96 41, eller iris.lonnroth@gmail.com. Vår kassaförvaltare blir glad om ni sätter in supéavgift (kr 250:-, läcker mat med ett glas vin) på vårt PlusGiro 4 94 85-6 (Humanistiska Förbundet i Göteborg) (glöm inte avsändarnamn!) – kan även erläggas via swish eller kontant vid mötet.
Föreläsare: Gunnar Samuelsson, universitetslektor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet

Vi är tacksamma om de som inte erlagt årsavgiften för 2019 (kr 200:-) betalar den till vårt PlusGiro 4 94 85-6 (Humanistiska Förbundet i Göteborg) (glöm inte avsändarnamn!) eller kontant vid möte.

Tisdagen den 26 November 2019 kl:18:00
Lokal: Ågrenska Villan, Högåsplatsen 2, Göteborg
Arrangemang: Föredrag: Bronssmidesresenärer från England och Tanum. Anmälan (bindande) till supén görs senast 19/11 till Iris Lönnroth, tel 0723-22 96 41, eller iris.lonnroth@gmail.com. Vår kassaförvaltare blir glad om ni sätter in supéavgift (kr 250:-, läcker mat med ett glas vin) på vårt PlusGiro 4 94 85-6 (Humanistiska Förbundet i Göteborg) (glöm inte avsändarnamn!) – kan även erläggas via swish eller kontant vid mötet.
Föreläsare: Johan Ling, professor i arkeologi vid Göteborgs universitet