GÖTEBORG


Tisdagen den 27 Februari 2018 kl:18:00
Lokal: Ågrenska Villan, Högåsplatsen 2, Göteborg
Arrangemang: Föredrag: \"Kata Gård i Varnhem – från utgrävning till utställning\". Som vanligt serveras en läcker supé med ett glas vin à kr 250:- efter föredraget. Anmälan (bindande) till supén görs senast 20/2 till Iris Lönnroth tel 0723-22 96 41, 031-40 96 41 eller iris.lonnroth@gmail.com. Vår kassaförvaltare blir glad om ni sätter in supéavgift (kr 250:-) på vårt PlusGiro 4 94 85-6 (Humanistiska Förbundet i Göteborg) (glöm inte avsändarnamn!) – kan även erläggas via swish eller kontant vid mötet. Årsmöte inleder.
Föreläsare: Maria Vretemark (1:e antikvarie Västergötlands museum) och Tony Axelsson (univ lektor arkeologi, Göteborgs universitet)

Vi är tacksamma för att få årsavgiften för 2018 (kr 200:-) insatt på vårt PlusGiro 4 94 85-6 (Humanistiska Förbundet i Göteborg) (glöm inte avsändarnamn!).

Tisdagen den 10 April 2018 kl:18:00
Lokal: Ågrenska Villan, Högåsplatsen 2, Göteborg
Arrangemang: Föredrag: \"Att översätta Marcus Aurelius\". Det handlar om kejsarens självbetraktelser. Som vanligt serveras en läcker supé med ett glas vin à kr 250:- efter föredraget. Anmälan (bindande) till supén görs senast 3/4 till Iris Lönnroth tel 0723-22 96 41, 031-40 96 41 eller iris.lonnroth@gmail.com. Vår kassaförvaltare blir glad om ni sätter in supéavgift (kr 250:-) på vårt PlusGiro 4 94 85-6 (Humanistiska Förbundet i Göteborg) (glöm inte avsändarnamn!) – kan även erläggas via swish eller kontant vid mötet.
Föreläsare: Mikael Johansson, fil.dr, forskare i antik grekiska, Göteborgs universitet

Tisdagen den 8 Maj 2018 kl:18:00
Lokal: Ågrenska Villan, Högåsplatsen 2, Göteborg
Arrangemang: Föredrag: \"Vad är klockan? Om järnvägar, astronomer och tidhållning 1850-1900\". Det handlar om populärastronomi. Som vanligt serveras en läcker supé med ett glas vin à kr 250:- efter föredraget. Anmälan (bindande) till supén görs senast 30/4 till Iris Lönnroth tel 0723-22 96 41, 031-40 96 41 eller iris.lonnroth@gmail.com. Vår kassaförvaltare blir glad om ni sätter in supéavgift (kr 250:-) på vårt PlusGiro 4 94 85-6 (Humanistiska Förbundet i Göteborg) (glöm inte avsändarnamn!) – kan även erläggas via swish eller kontant vid mötet.
Föreläsare: Johan Kärnfelt, docent, idé- och lärdomshistoria, Göteborgs universitet